Les 108 – Kechari mudra – Een gigantische sprong voor de mensheid

Kechari mudra is het onderwerp van toenemende discussies en debat deze dagen. Het is een goed teken, het betekent dat kechari mudra uit de schaduwen van esoterische yoga komt en zichtbaar wordt in de vroege ochtendzon van dit komende tijdperk van verlichting.

Wat is kechari mudra? Laten we het vertalen in termen die we gemakkelijk kunnen begrijpen. Een centimeter of twee boven het gehemelte bevindt zich een van de meest extatisch sensitieve organen in ons lichaam. Het kan relatief eenvoudig met de tong bereikt worden. Het is gelokaliseerd aan de achterzijde van ons neustussenschot (septum). En wanneer ons zenuwstelsel voldoende gezuiverd is door gevorderde yoga technieken, zal onze tong naar achteren rollen en omhoog gaan de neus-keelholte in om daar de sensitieve rand van het neustussenschot te vinden. Wanneer dit gebeurt, is het alsof de hoofdschakelaar wordt omgezet in ons zenuwstelsel, en al onze gevorderde yoga technieken en ervaringen zullen op een veel hoger niveau beginnen te functioneren. Wanneer je op natuurlijke wijze kechari ingaat, komen we op de snelweg van yoga. Het is als het ware de hoofdklasse van yoga.

Ramakrishna zei, “Wanneer de godin omhoog komt, rolt de tong naar achteren.”

Velen hebben dit natuurlijke fenomeen op bepaalde momenten in hun yoga beoefening ervaren. Wanneer het zenuwstelsel er klaar voor is gebeurt het gewoon. De tong wil naar achteren. Maar er zijn er weinig in staat om het door te zetten, en dat is alleen maar een kwestie van onderricht. Als de bhakti sterk is en de tong rolt naar achteren toe, is het nog maar een klein stukje om de verbinding in de keelholte te maken met een hoger niveau van spirituele ervaring.

Er zijn vandaag de dag niet veel mensen op aarde die deze belangrijke transitie in yoga gemaakt hebben. Al is het waarschijnlijk dat de komende jaren de hoeveelheid mensen die kechari in zullen gaan drastisch zal toenemen. Als dat gebeurt zal dat een gigantische sprong voorwaarts zijn voor de mensheid. Het zal een indicatie zijn van een verschuiving in de mensheid, waarbij het zenuwstelsel naar een voornamelijk spirituele modus van functioneren zal overgaan. Dit zal de vele voordelen van opkomende verlichting door onze moderne samenleving verspreiden. Zo significant, zo krachtig, en zo indicatief is kechari voor waar het menselijke ras naar toe gaat. Een klein aantal yogi’s en yogini’s in kechari kunnen al een enorme invloed hebben op de spirituele energieën in iedereen. Ze stralen energie uit die het proces van opkomende verlichting in iedereen versnelt. Dus, terwijl kechari een individueel fenomeen is op de weg naar menselijke transformatie, heeft het wereldwijde impact, net zoals al onze gevorderde yoga technieken dat hebben. Zoals Jezus zei, “Jij bent het licht van de wereld.”

Genoeg over de spirituele bestemming van de mensheid. Hoe zit het met ons, en onze relatie met kechari?

Omdat kechari al enige tijd geleden voor het eerst in de lessen genoemd is, hebben verschillende mensen al geschreven dat ze de eerste symptomen ervan hebben ervaren, en ze vroegen zich af wat ze er mee moesten doen. “Moet ik voorkomen dat de tong naar achteren rolt?” “Moet ik er mee verdergaan? En zo ja, hoe?” Dit zijn de vragen die gesteld zijn.

Als de tong naar achteren rolt en het voelt alsof we onszelf voorbij lopen, is er geen haast. Als we onze twijfels hebben over excessieve kundalini ervaringen, dan is het misschien het beste om te wachten. Het is de toepassing van self-pacing (bepalen van je eigen tempo). Alleen jij weet wanneer het het juiste moment is. Niemand kan je vertellen wanneer het tijd is om voor kechari te gaan, of voor iedere andere gevorderde yoga techniek. Je ervaringen en je bhakti zullen je gidsen zijn.

Ook al praten we maar over een reis van een paar centimeter, kechari is een grote onderneming. Niet zozeer fysiek, al zijn er wel wat fysieke uitdagingen, maar meer in de psyche en emoties. Kechari is iets groots. Het gaat naar de kern van onze spirituele identiteit. Zijn we er klaar voor om de neurologische schakelaar om te zetten die ons naar een hoger plan van bestaan zal brengen? Het is niet dat we acuut en voor altijd veranderd zijn. Zo werkt het niet. De dag nadat we voor het eerst kechari zijn ingegaan zijn we nog steeds dezelfde persoon. Het kan zelfs zo zijn dat we stoppen met kechari als we er te vroeg aan begonnen zijn. Niets aan de hand. Kechari heeft ook een “onhandige” fase, net als alle gevorderde yoga technieken dat hebben. Het vraagt wat doorzettingsvermogen om door de onhandige beginfase van kechari te komen.

We zullen niet direct een ander persoon zijn wanneer we met kechari starten. Alleen na verloop van tijd met dagelijkse beoefening zullen we veranderen, en dit zal een aanzienlijke verandering zijn. Op een hele werkelijke manier zijn we een ander persoon geworden ten opzichte van voordat we kechari ingingen. Het besluit om kechari te doen is net zo goed de stap maken als het uitvoeren van de handeling zelf. Kechari is in die zin meer dan een fysieke handeling. Het besluit om kechari te doen is een teken dat het zenuwstelsel klaar is voor het volgende niveau. Het zenuwstelsel laat het ons weten wanneer het er klaar voor is. We zijn al kechari geworden voordat we kechari ingaan. Geldt dit niet voor alle gevorderde yoga technieken waar we mee beginnen? We voelen dat we er klaar voor zijn. We starten met de techniek. En als we goed afgestemd zijn op ons zenuwstelsel zullen we de techniek kunnen voortzetten. Als we er te vroeg aan zijn begonnen zullen er wat oneffenheden zijn en zullen we een stap terug moeten doen. Dat is prima. Dit is hoe we dingen testen en onze openingen vinden om verder te komen in yoga. Dat geldt ook voor kechari. Alleen met kechari moeten we wat meer doen om erin te komen, en is de ervaring best indrukwekkend, het vraagt dus om een krachtige motivatie – krachtige bhakti.

Kechari betekent “vliegen door de innerlijke ruimte.”

Dit klinkt poëtisch en spectaculair. Toch is kechari veel meer dan dat. Het is veel persoonlijker. Regelmatige beoefening van kechari brengt ons in een staat waarin de innerlijke polariteiten continue de liefde bedrijven. De effecten van kechari overtreffen uiteindelijk die van tantrische seksuele relaties zoals besproken in de tantra groep. Dit is wonderbaarlijk omdat er geen enkele externe seksuele activiteit bij betrokken is. Kechari is een van de grote geheimen van verlichte mensen die celibatair leven. Niet dat het celibaat en kechari samen hoeven te gaan. Iedereen kan kechari doen en normale seksuele relaties hebben. Maar als iemand het pad van het celibaat kiest, dan zal kechari samen met de andere gevorderde yoga technieken, meer dan genoeg opwaartse cultivatie van seksuele energieën in het zenuwstelsel verschaffen. Het is een natuurlijk proces dat in ons wakker wordt.

Vliegen we met kechari door de innerlijke ruimte? Het grootste deel van de ervaring van kechari is de opkomst van extatische gelukzaligheid. De zintuigen worden vanzelf naar binnen getrokken en op die manier is het alsof we van binnen vliegen. Onze innerlijke dimensies zijn enorm, en in een constante extase zweven we hier als het ware doorheen.

In kechari maken we de verbinding dicht bij de bovenzijde van de sushumna, ida en pingala. Deze verbinding is een extatische, die meer extatische conductiviteit in ons zenuwstelsel doet ontstaan dan iedere andere techniek. Iedere andere gevorderde yoga techniek wordt hierdoor effectiever in het doen van wat het al deed – het verhogen van de extatische conductiviteit. Kechari is dus een extatische verbinding die het hele zenuwstelsel verlicht. De sensitieve rand van het neustussenschot is een altaar van gelukzaligheid. Hoe meer tijd we daar doorbrengen, hoe meer gelukzaligheid we ervaren. Kechari is de perfecte metgezel voor sambhavi. De twee technieken vullen elkaar aan. Samen trekken sambhavi en kechari goddelijke extase omhoog, en vullen ons daardoor met goddelijk licht.

Gevorderde yogi’s en yogini’s gebruiken kechari continue gedurende hun zittende beoefening, en ook tijdens de dag wanneer ze niet in gesprek zijn. Met andere woorden, kechari is een thuishaven voor de gevorderde yogi en yogini. We weten niet eens dat ze in kechari zijn. Alleen de subtiele glans van goddelijke licht verklapt het. Van binnen zijn zij in een constant goddelijke spel van het bedrijven van de liefde.

We zullen hier de vier fases van kechari bespreken. Iedere fase wordt bepaald aan de hand van de locatie van het puntje van de tong.

Fase 1 – Naar het gehemelte waar het harde gedeelte van het gehemelte overgaat in het zachte. Dit is de scheidingslijn waaraan je voorbij moet om verder te gaan met fase twee.

Fase 2 – Achter het zachte gehemelte en omhoog naar de neus-keelholte. Het is een korte reis, maar een gedenkwaardige. In eerste instantie gebeurt dit met behulp van de vinger die van onderaf de tong naar achteren duwt langs de linker of rechterzijde van het zachte gehemelte waar het het makkelijkst is om toegang te verkrijgen. Het kan zijn dat het nodig is om het “maagdenvlies te breken” van het membraam onder te tong. Zie hieronder voor meer hierover.

Fase 3 – Geleidelijk aan naar de bovenzijde van de neus-keelholte en het neustussenschot toe werken. Dit brengt ons tot aan de botachtige structuur die de hypofyse bevat.

Fase 4 – Het van binnenuit binnengaan van de neusholten en verder omhoog bewegen voorbij het hoogste punt van de neus-keelholte naar het punt tussen de wenkbrauwen. De tong hoeft hiervoor niet zo ver te gaan als dat het lijkt. Zet je duim op het kaakgewricht en breng het topje van je wijsvinger naar je recht naar voren uitgestrekte tong. Draai dan de gemeten lengte van je wijsvinger omhoog naar het punt tussen de wenkbrauwen. Zie je? Het is voor de tong niet zo ver om vanaf de basis recht omhoog te gaan.

Er kunnen vele jaren voorbij gaan tussen fase 1 en fase 4. Kechari is een lange termijn evolutie, niet iets wat van de een op andere dag gebeurt, al heeft het zeker indrukwekkende overgangsmomenten, vooral tussen fase 1&2 en fase 3&4. Laten we nu iedere fase wat preciezer bekijken.

Fase 1 brengt ons in contact met de onderzijde van het septum (neus tussenschot) door het gehemelte heen. Dit is al gesuggereerd als iets om naar toe te werken in de les over yoni mudra kumbhaka (#91). Wanneer het systeem zuiverder wordt kan er wat extatische reactie worden gevoeld op het punt waar het zachte en harde gedeelte van het gehemelte in elkaar overgaan. Fase 1 is niet makkelijk, omdat het voor de meeste mensen wat inspanning kost om de tong op het gehemelte te houden en langzaam verder naar achteren toe te werken. Geleidelijk aan ontstaat er een gewoonte. Als het puntje van de tong voorbij het punt gaat waar het harde en zachte deel van het gehemelte in elkaar overgaan, dan is fase 2 binnen handbereik.

Fase twee is erg indrukwekkend. De tong wordt met een vinger naar achteren geduwd naar de linkerzijde of rechterzijde van het zachte gehemelte. Een van deze twee zal een kortere route zijn dan de ander. Op een gegeven moment zal je er mee gaan experimenteren en het zelf voelen. De lange weg is om door het midden omhoog te gaan. Het zachte gehemelte heeft een elastische pees die over de achterzijde loopt. Wanneer het puntje van de tong er voor het eerst achter komt, kan de elastische pees snel om de onderzijde van de tong glijden alsof het het vastgrijpt. Dan is de tong plotseling in de neus-keelholte en raakt het voor het eerst de rand van het septum (neus tussenschot) aan.

De eerste reactie is verbazing, en hoogstwaarschijnlijk zal de tong snel weer naar buiten komen. Het is heel eenvoudig om de tong weer naar buiten te trekken. Daar is geen hulp van een vinger voor nodig. Het is ook eenvoudig om door de neus te ademen met de tong in de neus-keelholte. Wanneer je de eerste keer de neus-keelholte binnengaat kunnen de ogen gaan tranen en de neus gaan lopen, misschien moet je niesen, er kan seksuele opwinding zijn, en sterke emoties. Dit zijn allemaal tijdelijke reacties op het voor het eerst ingaan van fase 2 van kechari. Naarmate je er vaker ingaat zal alles tot rust komen. Na verloop van tijd zal er geen vinger meer nodig zijn om achter het zachte gehemelte te komen. De elastische pees aan de achterzijde van het zachte gehemelte rekt uit en fase 2 van kechari wordt best aangenaam. Het is zelfs zo dat het makkelijker is om in fase 2 te blijven dan in fase 1 van kechari. De tong rust heel gemakkelijk en zonder inspanning in de neus-keelholte, wat maakt dat het eenvoudig te gebruiken is tijdens pranayama en meditatie. De tong is duidelijk ontworpen om gelukzalig in de neus-keelholte te rusten.

Er zijn twee praktische zaken die we in overweging moeten nemen wanneer we in fase 2 van kechari zijn. De eerste is de smering in de neus-keelholte. De tweede is de verzameling van speeksel in de mond.

De neus-keelholte kan een beetje wispelturig zijn. Normaal gesproken is het van nature vochtig en goed gesmeerd. Af en toe is het droog en niet zo goed gesmeerd. In de eerste situatie kan kechari praktisch oneindig beoefend worden. In de tweede situatie maar spaarzaam. Wanneer de tong in de neus-keelholte is en de neus-keelholte is droog dan kan er een stekende sensatie ontstaan. Dan is het niet het moment om kechari te doen. Wanneer dat gebeurt gaan gewoon naar fase 1. Interessant genoeg zal de neus-keelholte bijna altijd vochtig zijn tijdens de beoefening. Maar er is geen garantie. We gaan naar binnen wanneer we welkom zijn, en dat is bijna altijd. En wanneer we niet welkom zijn, eren we de situatie en gaan we niet naar binnen.

Als we met de tong omhoog in fase 2 van kechari zijn, zal er zich in de mond speeksel verzamelen. Omdat we niet kunnen slikken wanneer we met de tong in de neus-keelholte zijn, en we niet willen kwijlen, komen we als het nodig is uit kechari om het speeksel door te slikken. In de vroege gewenningsfase van fase 2 kechari kan er veel speeksel zijn, en zullen we dus vaker moeten slikken. Na verloop van tijd gaat de speekselproductie terug naar normale hoeveelheden, en zal je minder vaak uit kechari hoeven te komen om te slikken.

We laten in fase 2 van kechari onze tong dus ontspannen rusten op de rand van het neus tussenschot, en dat zet overal in ons lichaam spirituele processen in bewegen.

In het begin van fase twee zullen we nieuwsgierig zijn. We zijn op een nieuwe plek terecht gekomen en we willen ontdekken wat er allemaal in de neus-keelholte is. Er is het gevoelige septum (neus tussenschot), het “altaar van gelukzaligheid.” Het zal geen probleem zijn om die te vinden en om vervolgens te realiseren dat de beste manier om pranayama en meditatie te doen is door onze tong te laten rusten op de sensitieve verticale rand van het septum. Het is alsof er gelijktijdig een krachtige siddhasana aan het werk is aan het andere uiteinde van de wervelkolomzenuw, die ons hele zenuwstelsel van bovenaf extatisch laat ontwaken. Wanneer we niet van de extase bij het septum aan het genieten zijn, zullen we zeker verder gaan ontdekken, waarbij we aan beide zijden van de neus-keelholte de prominente “trompetten” van de buizen van Eustachius zullen ontdekken. Ook de ingangen naar de neusholten aan beide kanten van het septum kunnen we niet missen. En we zullen snel ontdekken dat daarbinnen extreem sensitief erectiel weefsel te vinden is. Te veel voor nu, het is goed om daar voorlopig nog even weg te blijven.

We gaan dus omhoog naar het septum op onze reis naar de bovenzijde van de neus-keelholte, naar fase 3. Voor sommigen is dit een korte reis. Voor anderen kan het lang duren. Als we daar naar toe gaan dan brengen we de volledige lengte van het septum in contact met onze tong, en bereiden we ons voor om uiteindelijke de neusholten in te gaan en van daaruit verder omhoog.

Een techniek die ondersteunend kan zijn als we fase 2 voorbij gaan is het zogenaamd “melken van de tong.” Het bestaat uit het zachtjes trekken aan de tong met de vingers van beide handen, waarbij de handen elkaar afwisselen, alsof je een koe melkt. Een goed moment om dit een paar minuten te doen is wanneer je dagelijks onder de douche staat. Op die manier kan je je voordeel er mee doen zonder dat je over je kleding heen hoeft te kwijlen. Na verloop van tijd kan de tong op deze manier worden verlengt. Dit is niet echt een zinvolle techniek om fase 2 in te komen. Daarvoor is het het belangrijkste om aan de slag te gaan met het frenulum (tongriempje) zoals verderop besproken wordt. Het melken van de tong is ondersteunend om voorbij fase 2 van kechari te gaan, vooral in fase 4.

Fase 4 is nog een indrukwekkende stap. En het kan jaren weg zijn van fase 2&3. Iedereen zal het verschillend benaderen. Er is een trucje voor. De neusgaten zijn lang en smal en de tong is smal en breed, de tong kan dus alleen maar op zijn kant gedraaid naar binnen. Maar welke kant? De ene kant gaat makkelijker dan de andere. De tong kan op natuurlijke wijze gedraaid worden door het kanaal te volgen aan de bovenzijde van de trompet van de buis van Eustachius tot in de aangrenzende neusholte. Dit doet als vanzelf het puntje van de tong naar het midden draaien en maakt dat het langs de zijkant van het septum een neusholte in kan glijden. Het naar binnen draaien van de tong richting het midden is de manier om de neusholten in te komen. Het ingaan van fase 4 is net zo indrukwekkend als het ingaan van fase 2, want de weefsels in de neusholten zijn erg sensitief, en er op de beschreven manier contact mee maken brengt het zenuwstelsel naar een nog hoger niveau. Fase 4 geeft uitgebreide stimulatie van de bovenste uiteinden van de sushumna, ida en pingala, en dit heeft een enorm effect in heel ons zenuwstelsel, vooral wanneer het gecombineerd wordt met onze pranayama en bijbehorende bandha’s en mudra’s.

Het ingaan van fase 4 zal natuurlijk zijn wanneer we de fases 2&3 eigen gemaakt hebben en het een tweede natuur is geworden. Daarvoor zullen we ons er niet tot aangetrokken voelen vanwege de gevoeligheid in de neusgaten. Ons openende zenuwstelsel en opkomende bhakti zullen ons meenemen naar fase 4 wanneer we er klaar voor zijn.

Wanneer we de neusholten zijn binnengegaan, kan de tong gebruikt worden om een “afwisselende doorgang ademhaling” te doen tijdens de wervelkolomademhaling pranayama. Dit geeft afwisselende stimulatie in de neusholten, wat extra zuiverende effecten geeft in de sushumna, ida en pingala. Onze pranayama wordt superkrachtig in fase 4 van kechari.

De vier fases van kechari bevorderen belangrijke neurologische openingen in het hoofd en door het gehele zenuwstelsel. Kechari is een van de meest genotsvolle en verreikende van alle gevorderde yoga technieken. Kechari vertegenwoordigt een belangrijke overgang in onze gevorderde yoga technieken naar een veel hoger niveau.

Laten we het nu hebben over het membraan onder de tong, het “frenulum,” wat in het Nederlands de tongriem wordt genoemd. Voor de meeste van ons zal de tongriem de beperkende factor zijn in het vorderen door de fases van kechari. Er is debat over of de tongriem geknipt zou moeten worden of niet. Sommigen zeggen dat we kechari wel of niet verdienen afhankelijk van het soort tongriem dat we hebben, en dat de enige manier om kechari in te gaan het uitrekken van de tongriem is. Als we het ver genoeg uit kunnen rekken om kechari in te kunnen komen is het “Gods wil.”

In deze lessen onderschrijven we die beperkte visie niet. De visie hier is “God helpt hen die zichzelf helpen.”

In deze lessen zien we het tongriempje als een beperking die ingeknipt kan worden wanneer het het juiste moment is. Het houdt ons uit kechari tot we er klaar voor zijn. Wanneer we er klaar voor zijn, en ieder van ons zal weten wanneer dat is, dan kan het tongriempje ingeknipt worden. Het is als een “maagdenvlies.” Wanneer een vrouw klaar is voor geslachtsgemeenschap, breekt het maagdenvlies. Tot op dat moment dient het als bescherming. Het breken van het maagdenvlies kan een stressvolle en pijnlijke gebeurtenis zijn wanneer het geforceerd wordt. Vroeg of laat zal het tongriempje ook gedwongen worden om zich te openen, want kechari ingaan is net zo natuurlijk als geslachtsgemeenschap hebben. Het is biologisch voorbeschikt. Het gebeurt wanneer het zenuwstelsel volwassen genoeg is. De gevorderde yoga technieken brengen ons met iedere dag dat we oefenen dichter bij deze transitie.

Kechari is het gevolg van een tweede pubertijd in ons – een spirituele pubertijd. Wanneer ons zenuwstelsel zuiverder wordt, neemt onze bhakti toe. En het is voornamelijk bhakti dat ons kechari in brengt. Wanneer iedere vezel in ons wezen God wil, dan zullen we er naar toe gaan. De tong zal naar achteren rollen en omhoog gaan.

Als onze bhakti de tong naar achteren trekt richting kechari, dan hoeft het breken van het maagdenvlies van het tongriempje geen stressvolle en pijnlijk gebeurtenis te zijn. Het kan rustig en zachtaardig gaan. Bovenal, kan het en moet het geleidelijk gaan. Het gebeurt met hele kleine knipjes. Knipjes zo smal als een haar of een heel dun draadje. Een gesteriliseerd, scherp nagelriem schaartje (lijkt op een kleine draad tang) kan hiervoor worden gebruikt, beetje bij beetje. Wanneer we onze tong optillen zien we direct waar het punt van de meeste spanning is op het tongriempje. Als we daar een klein knipje doen, niet groter dan een haar, zal het waarschijnlijk niet eens bloeden. Misschien een druppel. Als er meer dan een druppel is hebben we teveel gedaan. Het kleine knipje zal in een dag of twee genezen. De weefsels van de mond genezen erg snel. Dan na misschien een week of een maand, waar we ons er goed bij voelen, zijn we er klaar voor om het weer te doen. En dan, na nog een week, doen we het weer. Als het gevoelig is dan kan je een beetje ijs gebruiken om de rand van het tongriempje te verdoven, en we zullen zelfs geen prikje voelen als we dan knippen. Maar gebruik het ijs niet om verder te knippen. Dat is teveel, en het brengt wat risico op infectie met zich mee. Knip niet als je ergens een soort infectie in het lichaam hebt. Met kleine knipjes zal de tongriem de tong binnen de kortste keren toestaan om verder naar achteren te gaan. En voor we het in de gaten hebben gebruiken we onze vinger om de tong achter het zachte gehemelte te krijgen.

We kunnen doorgaan met het maken van kleine knipjes wanneer we in fase 2 van kechari zijn gekomen, dit zal ons helpen om verder te gaan naar fase 3. Wanneer we aan de bovenzijde van de neus-keelholte zijn aangekomen kunnen we doorgaan met het maken van de kleine knipjes, dit zal ons helpen om in fase 4 te komen. Het zal jaren duren. Er is geen haast. Het kan dat we maanden of zelfs jaren niet knippen. Dat we tevreden zijn met de fase van kechari die we op dat moment bereikt hebben, en de gestage spirituele groei die er mee gepaard gaat. Dan kunnen we op een later moment misschien geïnspireerd raken om verder met de tong omhoog te gaan, en nog wat meer knippen.

Als het knippen fase 2 voorbij gaat, wordt het heel eenvoudig om te doen. Als het tongriempje langzaam kleiner wordt, dan wordt de rand wanneer het opgerekt wordt als eelt. Het knippen doet dan geen pijn en er is geen bloed. Het is niet moeilijk om het tongriempje verder in te knippen zodat de tong verder omhoog kan in de meer gevorderde fases van kechari. Het is een lange reis in de tijd, maar een vervullende. Het kan tientallen jaren duren om van fase 1 naar fase 4 te gaan. Er is geen haast. Het zenuwstelsel weet wat er moet gebeuren. En wanneer het zenuwstelsel het weet, zullen we het weten door onze bhakti.

Ieders tongriempje is anders. Een aantal zullen kechari ingaan zonder dat het nodig is om te knippen. Anderen moeten veel knippen. En de rest zit er ergens tussenin. Hoe het ook zij, we zullen weten wat we moeten doen als onze bhakti opkomt. Niemand anders kan ons vertellen wat te doen en wanneer het te doen. Alles in deze les wordt aangeboden als informatie zodat je een beter idee hebt wat de opties zijn wanneer je bhakti opkomt.

Sommigen zullen medische zorgen hebben over het knippen van het tongriempje. De meeste artsen zullen er niet voor zijn. Is er een risico? Er is altijd een risico wanneer je nieuwe dingen onderneemt. Dat is het leven. Het knippen van het tongriempje bestaat al duizenden jaren – in ieder geval zolang als dat besnijdenis, piercings en tatoeages bestaan. Niet dat een van deze andere vormen van lichaamsveranderingen in dezelfde categorie vallen als kechari. Dat doen ze niet. Kechari is een van de meest gevorderde yogatechnieken op deze planeet. Wanneer we weten dat we er klaar voor zijn, zullen we de risico’s aanvaarden die ermee gepaard gaan. We kiezen allemaal ons eigen pad aan de hand van de gevoelens die opkomen in ons hart.

Deze les is niet bedoeld om fase twee en verder van kechari voor iedereen te promoten. Het is om bruikbare informatie te verschaffen aan diegene die kechari symptomen ervaren en merken dat ze van nature de tong voorbij fase 1 brengen. Wat je met deze informatie doet is je eigen keuze. Onthoud dat je altijd je eigen tempo bepaalt aan de hand van je eigen capaciteit en ervaringen.

De guru is in je.

Toevoeging: In de Hatha Yoga Pradipika wordt nog een vijfde fase van kechari besproken, en het is passend om die hier nog te noemen. Al zal de praktische toepassing ervan voor de meeste yogi’s en yogini’s in de verre toekomst liggen. Niets om je zorgen over te maken. Fase 1-4 zijn meer dan genoeg om de reis te voltooien. Het is zelfs mogelijk om de reis te voltooien zonder überhaupt boven het zachte gehemelte te komen. Ieder van ons zal andere manifestaties hebben van de vele aspecten van yoga in ons zenuwstelsel. Dus wanneer we kechari bespreken, hebben we het over mogelijkheden en opties. Of je wel of niet tot kechari aangetrokken wordt is een aspect van je eigen reis. Als je er toe aangetrokken wordt is dat helder genoeg. En als je dat niet bent zal dat ook overduidelijk zijn. Niemand zou zichzelf in technieken moeten wringen die niet van binnenuit wenken.

Dat gezegd hebbende, laten we naar fase 5 van kechari kijken. Wat is het? Het is met de tong de slokdarm ingaan. Vanzelfsprekend moet de tong dan geheel vrij zijn van de beperkende invloed van het tongriempje. Tegen de tijd dat dit zover is dan zullen we door het dagelijks melken van de tong en/of knippen, fase 1-4 al bereikt hebben. Dat is waarom in het ingaan van de slokdarm fase 5 wordt genoemd, ook al gaat de tong ten opzichte van de andere fases in de tegenovergestelde richting.

Waarom zou iemand zijn tong in willen slikken? Wat is het yogische voordeel hiervan? Voor diegene die fase 2,3 of 4 bereikt hebben zijn de voordelen vanzelfsprekend. Gevorderde kechari geeft een enorme boost aan het opkomen van extatische conductiviteit in het zenuwstelsel.

In het geval van fase 5 van kechari wordt er iets nieuws aan toegevoegd. Het wordt geassocieerd met een stap in de latere fases van ontwikkeling in de evolutie van de goddelijke eenwording die in ons ontstaat. De vermenging van innerlijke stilte en extatische energieën in ons zenuwstelsel (de eenwording van Shiva en Shakti) vindt in ons hele lichaam plaats. Op hetzelfde moment stijgt het geleidelijk aan op om de focus in het hoofd te vinden. Kechari en sambhavi zijn belangrijke invloeden in deze opkomende eenwording. Natuurlijk zitten alle andere elementen van de yogabeoefening hier ook achter – meditatie, wervelkolomademhaling, kumbhaka (inhouden van de adem), siddhasana, mulabandha, etc. De eenwording die plaatsvindt in iedere cel van het lichaam wordt omhoog getrokken, met uiteindelijk het focuspunt in het hoofd. Wanneer dit in afdoende mate is ontstaan, begint er iets anders te gebeuren – het brandpunt van de goddelijke eenwording breidt zich in benedenwaartse richting uit naar de borst, en het hart smelt.

De neurobiologie van dit smeltende hart is best complex, waarbij veel dingen tegelijkertijd plaatsvinden. Als eerste bereikt de eenwording van de omhoog en omlaag stromende prana’s een kritieke massa in het hoofd. Dit zorgt dat de secretie in de hersenen (amrita/nectar), die omlaag naar het spijsverteringsstelsel stroomt, toeneemt. Dit creëert op zijn beurt weer een natuurlijke aantrekking naar beneden toe van de neurobiologische energieën in het hoofd. Dit maakt dat de tong geneigd is om naar beneden getrokken te worden in de keel, en uiteindelijk de slokdarm in. Als dit plaatsvindt wordt de neurologie in de keel en borst gestimuleerd naar een hogere mate van functioneren. De ervaring van de eenwording van innerlijke stilte/Shiva en extase/Shakti is extatische gelukzaligheid met het focuspunt in het hoofd. Wanneer deze eenwording zich uitbreidt van het hoofd naar het hartgebied dan wordt de ervaring er een van uitstromende goddelijke liefde. Dit is waarom de verlichte wijzen een eindeloze bron van liefde en compassie zijn. Hun harten zijn in een constante staat van versmelting door de goddelijke eenwording die continue van binnen plaatsvindt. Dit komt overeen met het hoogste stadium van verlichting, waar alles wordt gezien als een integraal onderdeel van het eigen Zelf. Op dit niveau van functioneren in het menselijke zenuwstelsel is er goddelijke kracht om te genezen en om spirituele transformatie te bewerkstelligen in iedereen dichtbij of veraf.

Fase 5 van kechari is het meest zinvol wanneer de neurobiologie in het hoofd volledig ontwaakt is door een volledig scala aan gevorderde yoga technieken. “Volledige ontwaakt” betekent dat het derde oog volledig is geactiveerd en sambhavi volledig betrokken is bij het proces van extatische conductiviteit. Er zal hier nog veel over besproken worden naarmate de lessen vorderen.

Voor nu hebben we genoeg over fase vijf besproken. Wanneer het ons roept zal het niet zo’n mysterie zijn, en kunnen we van daaruit verder gaan. Of misschien roept fase 5 ons niet. Verlichting kan zonder fase 5 plaatsvinden, net zoals het kan gebeuren zonder fase 2-4. De hele bespreking van kechari is er om je te laten weten wat de mogelijkheden zijn, zodat als het ontstaat, je weet wat het is. Laat je bhakti en je gezonde verstand je gids zijn in het benaderen van de verschillende fases van kechari mudra, en dat geldt trouwens voor alle gevorderde yoga technieken.

Note: Onderstaande link brengt je naar de Engelstalige pagina van deze les waarop o.a. ook wat plaatjes te zien zijn van de verschillende fases in Kechari: https://www.aypsite.com/plus/108.html