Les 115 – Mantra, taal en betekenis

Vraag: Engels is niet mijn eerste taal. Ik vroeg me af of ik de I AM mantra naar mijn eigen taal zou moeten vertalen en die dan vervolgens gebruiken voor de meditatie.

Antwoord: Dat is een goede vraag. Anderen hebben hier ook naar gevraagd. Zelfs voor degene van ons die Engels als eerste taal hebben zijn de volgende suggesties zinvol.

Nee, vertaal de mantra niet. Zoals eerder gezegd gaat de mantra niet over taal of betekenis. Als we de mantra mondeling zouden hebben gekregen dan zou er geen spelling, geen taal en geen betekenis geweest zijn. Alleen maar een geluidsvibratie om op die specifieke manier in meditatie te gebruiken dat het de mind toestaat om op natuurlijke wijze de stilte in te gaan.

Omdat we dit allemaal via geschreven lessen doen, moeten we de mantra spellen. Met of zonder spelling, het is alleen maar een klank waarvan ontdekt is dat het bepaalde goede kwaliteiten heeft diep in ons zenuwstelsel. Dit is besproken in les #59, “Enkele bijzonderheden over de mantra.” In de Engelse/Christelijke traditie is het terug te vinden als “I AM.” Het is ook in andere talen en tradities te vinden in overeenkomstige vormen, en soms identiek. De natuurlijke trillingskwaliteiten in ons zenuwstelsel zijn universeel, en niet bepaald door taal.

Als de I AM spelling afleidend is, denk dan aan hetzelfde geluid maar op een andere manier gespeld – zoals AIEM. Zelfde uitspraak maar geen Engelse betekenis. Als we er een betekenis aan proberen te verbinden doen we onze meditatie hiermee geen plezier. Laat er een klank in ons leven zijn die geen wereldse verbinding heeft. Laat het de mantra zijn. De mantra zou maar een ding moeten betekenen – onze toegang tot een reis naar het oneindige. Laten we het daarvoor gebruiken, en alleen wanneer we mediteren.

Als betekenis of taal opkomt tijdens de meditatie, beschouwen we dit net als iedere andere gedachte die opkomt, en we gaan rustig terug naar de mantra, op welk niveau van stilte of vaagheid dit ook is. Op die manier gaan we verder met onze innerlijke tocht naar stilte, innerlijke stilte en zuiver gelukzaligheidsbewustzijn.

De mind komt het beste tot rust in stilte wanneer we alleen vibratie gebruiken. De betekenis trekt ons naar de oppervlakte van de mind. Daarom laten we alle betekenissen rustig los en geven we de voorkeur aan de fijnere niveaus van de mantra. Betekenis en taal zijn er voor de uiterlijke wereld. Vibraties die van nature steeds verder verfijnen zijn er voor de innerlijke wereld van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn. Daar is de mantra voor. Het is geen woord of betekenis. Het is een voertuig van vibratie die verfijnt en verdwijnt als we iedere dag naar het oneindige reizen.

Na verloop van tijd, met de moeiteloze dagelijkse beoefening van meditatie, is onze innerlijke wereld van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn altijd in onze uiterlijke wereld aanwezig, en omgekeerd. De doorgang van ons zenuwstelsel opent zich steeds verder. We ervaren de waarheid van yoga, het samengaan van het oneindige met ons dagelijkse leven. We ontdekken dat we Dat zijn.

Deze glorieuze uitkomst heeft niets te maken met taal of enige uiterlijke betekenis van de mantra. We laten dat allemaal achter ons als we mediteren.

De guru is in je.