Les 129 – Nauli – kundalini omhoog brengen met je buikspieren

In de les over yoni mudra kumbhaka (les #91), hebben we een nieuwe handeling geïntroduceerd genaamd uddiyana, wat het optillen van de buik is door gebruik te maken van het middenrif. (Het wordt ook besproken in de toevoeging van les #71 over asana’s.) Uddiyana wordt de “buiklift” genoemd. Je zal je herinneren dat uddiyana “omhoog vliegen” betekent. Uddiyana is wat lastig wanneer de adem van binnen vasthouden wordt, want het middenrif gaat niet zo ver omhoog als de longen vol lucht zijn. Daarom werd er aangeraden om uddiyana ook naast yoni mudra kumbhaka te oefenen. We doen dit door met de voeten op schouderbreedte te gaan staan met de knieën licht gebogen, we leunen zover naar voren dat we de handen op de knieën kunnen zetten. In deze positie lijken we op de korte stop in honkbal, naar voren leunend met zijn handen op zijn knieën, aandachtig wachtend tot de slagman de bal raakt. Misschien staan ze tijdens cricket ook weleens zo?

Tijdens yoga (niet tijdens honkbal!), wanneer we in deze “korte stop” positie staan, ademen we alle lucht uit onze longen, en tillen dan ons middenrif op. Als we dit met een ontbloot middenrif doen, zullen we zien dat de buik naar binnen gaat wanneer het middenrif omhoog de borstholte in gaat. De meeste scholen van yoga leren deze staande uddiyana aan als een onderdeel van een normale asana routine, wat een goed moment is om het te oefenen, tijdens de asana’s en voor onze pranayama en meditatie. Uddiyana is goed voor de gezondheid. Het trekt ook energie omhoog vanuit ons bekkengebied. Dit is waarom het, samen met de andere mudra’s en bandha’s, een onderdeel is van yoni mudra kumbhaka, allemaal gericht op het doen ontwaken en in beweging brengen van kundalini energie in opwaartse richting door het zenuwstelsel.

Met uddiyana gebruiken we de buik op een redelijk statische manier, we doen niets dynamisch met de buikspieren. We trekken alleen maar de buik in door het optillen van het middenrif. We kunnen uddiyana dynamisch maken door omhoog en omlaag te gaan met het middenrif. We willen graag nog wat meer beweging laten ontstaan, en zo de kundalini energie in ons bekkengebied nog meer stimuleren. Door dit te doen zullen we de voorwaarden creëren voor een geïntegreerd netwerk van microbewegingen in het gehele lichaam dat ontstaat wanneer de extatische conductiviteit opkomt en tot ontwikkeling komt in ons zenuwstelsel. Deel van deze integratie is een automatische verbinding tussen de bewegingen in de buik en de bewegingen in het bekkengebied, wat ons uiteindelijk extatische microbewegingen zal geven vanaf de basis helemaal omhoog tot in de borst.

Natuurlijk begint dit allemaal niet met “microbewegingen.” We moeten beginnen met “macrobewegingen,” en dit is wat de bandha’s en mudra’s zijn wanneer we ze voor het eerst leren. Als we leren de viool te bespelen, moeten we eerst de lange eenvoudige monotone strijkbewegingen onder de knie krijgen voordat we verder kunnen met de korte complexe bewegingen met meerdere noten. Op dezelfde wijze beginnen de mudra’s en bandha’s vaak uitgesproken en zichtbaar, en verfijnen dan vanzelf na verloop van tijd tot subtiele onzichtbare automatische manipulaties diep in ons steeds extatischer wordende zenuwstelsel. Dan is het de beweging van de extatische kundalini energie in ons zenuwstelsel die de microbewegingen door ons hele lichaam uitvoert, en worden we een getuige van een oneindige glorieuze vertoning van de stralende neurobiologie die in ons werkzaam is.

De dynamische techniek die ons voorbij uddiyana zal brengen heet “nauli,” wat “karnen” of “draaien” betekent. We beginnen in de “korte stop” houding die hierboven beschreven is. Vervolgens doen we uddiyana, ademen we alle lucht uit en trekken we ons middenrif omhoog, wat onze buik naar binnen trekt. Dus nu zijn we in uddiyana. Nu zullen we een aantal andere dingen doen om nauli te ontwikkelen. Laten we er stap voor stap doorheen gaan. Het is een goed idee om dit met een ontbloot middenrif te doen zodat je kan zien hoe onze buikspieren bewegen tijdens het leren van nauli.

Wanneer we in uddiyana zijn, spannen we al eerste onze buikspieren door met beide armen gelijkmatig op de knieën naar beneden te drukken. Het is als het doen van een sit-up terwijl we staan. Alleen vindt er geen sit-up beweging plaats doordat onze handen en armen ons bovenlichaam tegenhouden op de knieën. We zijn in uddiyana wanneer we dit doen dus onze buik is nog steeds naar binnen getrokken door het omhooggetrokken middenrif. Nu gebeurt er iets nieuws. Ondanks dat we onze buik intrekken met ons middenrif, zullen we zien dat onze buikspieren in een lijn naar voren uitzetten, van boven naar beneden in het midden van onze buik. Dit voegt een grote hoeveelheid zuigkracht toe op het bekkengebied. Probeer een aantal keer je buikspieren aan te spannen terwijl je in uddiyana bent en kijk hoe de buikspieren zichtbaar worden in de middenlijn van je buik.

Samenvatting: Sta in de korte stop houding met de handen op de knieën. Adem alle lucht uit. Trek je middenrif omhoog. Merk op dat je buik nu naar binnen getrokken wordt. Trek dan je bovenlichaam (terwijl je je armen gestrekt op je knieën houdt) richting je knieën door middel van je buikspieren op een sit-up manier. Observeer de lijn van buikspieren die in een lijn door het midden van je buik naar buiten toe uitzetten.

Zie je hoe eenvoudig het is? Voel je de extra aanzuiging die plaatsvindt op het bekkengebied? Fantastisch! Nu heb je het door. Span de buikspieren nu een aantal keer aan. Doe dit nu op een ritme, waarbij je iedere paar seconden de buikspieren aanspant. Vind een ritme dat goed voelt voor je. Als je dit nog een aantal keer doet dan merk je misschien dat het past om de buikspieren aan te spannen in combinatie met het niveau van mulabandha/asvini waar je aan gewend bent. Laat ze samen los als je wilt. Na verloop van tijd zullen ze met elkaar samenkomen op een subtiel neurologisch niveau en zal je de een niet kunnen doen zonder de neiging te hebben om de ander ook te doen. Deze soort natuurlijke integratie zal uiteindelijk met alle mudra’s en bandha’s gebeuren. Maar daarover later meer.

Het aanspannen hebben we dus onder de knie. Misschien voel je wel wat aangename energie door je buik omhoog komen, en misschien wel in je borst, of zelfs helemaal omhoog tot in je hoofd. De buikspieren zijn erg krachtig om op deze manier de kundalini omhoog te brengen.

Maar, weet je, dit is nog geen nauli. We zijn nog niet begonnen met het “draaien” van de buikspieren. De sleutel tot het draaien is het afzonderlijk van elkaar aanspannen van onze linker buikspier en onze rechter buikspier, en vervolgens deze twee bewegingen samenbrengen in een draaiende beweging. We hebben daarbinnen twee lange buikspieren. De een gaat van boven naar beneden aan de rechterzijde van je buik, en de ander gaat van boven naar beneden aan de linkerzijde. Hoe scheiden we de twee van elkaar? Dit is niet moeilijk om te leren dankzij onze korte stop houding.

Dus, kom weer staan in de korte stop houding voor uddiyana en nauli. Deze keer, in plaats van dat we naar beneden toe aanspannen met behulp van de buikspieren met gelijke druk door beide armen op beide knieën, spannen we nu naar beneden toe aan met maar een arm op een knie. Kies zelf met welke kant je begint. Wanneer je in uddiyana bent, span je buik aan op een knie door een arm. Wat gebeurt er? Heb je gezien dat er een kant van je buikspieren naar buiten toe uitzet wanneer ze aanspannen, en dat de andere kant naar binnen toe bleef? Als dit het geval was heb je het goed gedaan. Wissel nu van kant. Span de buik aan met alle druk op de andere knie door de andere arm. Kwam nu de andere kant van de buikenspieren naar buiten bij het aanspannen? Mooi. Probeer het nu om en om te doen, met hetzelfde ritme dat je gebruikte toen je beide zijdes gelijktijdig deed. Alleen nu is het linkerkant, rechterkant, linkerkant, rechterkant en zo verder.

Nu is er afwisselend aan beide zijde een aanzuigende kracht op het bekkengebied. Dit zal een groter stimulerend effect hebben op de kundalini energie. Ben je er klaar voor om er een geheel van te maken? Laten we eens zien of we de buikspieren kunnen laten draaien.

Aangenomen dat je de buikspieren soepel heen en weer kan laten gaan van links naar rechts, is het nog maar een stapje naar de volledige nauli. In plaats van dat je met de spieren per keer naar binnen en buiten gaat, probeer eens om het in een vloeiende beweging van links naar rechts te doen. Dit betekent dat wanneer je linker buikspier is aangespannen en naar buiten toe uitzet, je al met de rechter naar buiten komt voor de linkerzijde loslaat, zodat er een moment is waar beide in het midden aangespannen zijn. Dan als je meer naar de rechterzijde toe gaat met aanspannen, laat de linkerzijde los. Het effect hiervan is dat je een continue beweging van de buikspieren ziet die over je buik van links naar rechts gaat. Dan als je rechter buikspier loslaat en terug naar binnen gaat, komt de linker terug naar buiten. En vervolgens ga je in een vloeiende beweging weer terug van de linkerzijde die aangespannen is naar de rechterzijde die aangespannen is. En zo ga je rond en rond, draaiend van links naar rechts, van links naar rechts, keer op keer. Je kan het draaien aanvoelen en reguleren door te voelen hoe de druk die door je armen van de linker naar de rechterknie gaat zich verplaatst wanneer de aanspanning van de buikspieren verplaatst van de linkerzijde naar de rechterzijde, en vervolgens weer terug.

Het vraagt training om een gewoonte te ontwikkelen van dat wat we doen in dit beginstadium van nauli. Het zal in het begin zeker “onhandig” zijn. Maar geef niet op. Je krijgt het vanzelf te pakken. Leer eerst om de ene kant op te gaan. We begonnen met het maken van de beweging van links naar rechts. Wanneer dat goed gaat, oefen dan de andere kant op, van rechts naar links. Wanneer je beide kanten op kunt draaien met je buikspieren ben je op weg om een nauli expert te worden.

Met wat oefening zal je in staat zijn om je buikspierem te draaien als een springtouw, met overheerlijke effecten op de energie in het bekkengebied. Kundalini zal het niet kunnen weerstaan om omhoog te komen met zowel stimulatie die haar streelt.

We doen deze macrobeweging van nauli niet tijdens onze zittende technieken. We doen het voordat we gaan zitten voor pranayama en meditatie. Het kan een onderdeel zijn van onze asana’s, gelijktijdig met wanneer we uddiyana doen in onze routine. Of, als je niet de gewoonte hebt om asana’s te doen, kunnen we nauli doen voordat we gaan zitten om de beoefening te doen. Het doen van nauli voor onze zittende beoefening maakt het zenuwstelsel op manieren wakker die erg ondersteunend zijn voor pranayama, yoni mudra kumbhaka en meditatie.

Probeer minimaal twintig rotaties te doen aan iedere kant voor iedere sessie van pranayama en meditatie. Als je adem tekort komt tijdens het doen van nauli, forceer dan niet. Neem gewoon even pauze, adem een keer of twee diep in en uit, en ga weer verder. Wanneer je gewend raakt aan het doen van nauli dan zal je merken dat je het ook in minder formele situaties kunt gebruiken die niet beginnen met de korte stop houding. Wanneer je in staat bent om de twee buikspieren los van elkaar aan te sturen, zal het bijvoorbeeld eenvoudig zijn om te doen wanneer je op je rug ligt te ontspannen, en uiteindelijk, terwijl je zit. En na verloop van tijd kan het overal, met prachtige extatische effecten. Dit soort nauli gaat heel goed samen met de subtiele bewegingen van mulabandha/asvini, terwijl je in kechari bent. Deze extatische oefeningen kunnen ook in het openbaar gedaan worden zonder dat iemand het merkt dat je ze doet, behalve dat je straalt natuurlijk.

We zullen een subtiele versie van nauli gebruiken wanneer we verdergaan met dynamische jalandhara (de “kinpomp”), wat veel meer gebruik maakt van het bovenlichaam om de kundalini energie te stimuleren tussen het hart en het hoofd.

Nauli is een techniek met verreikende effecten. We hebben de normale waarschuwingen in het begin van de les niet besproken omdat nauli over het algemeen geen techniek is die ons onmiddellijk in kundalini moeilijkheden terecht kan doen komen. Het hoeft niet gezegd te worden dat als je gezondheidsproblemen hebt die verergerd kunnen worden door nauli, je nauli dan niet moet doen. Ook is het zo dat wanneer nauli voor een periode geoefend wordt zonder de voordelen van de globale zuivering door de beoefening van meditatie en de wervelkolomademhaling, het kan leiden tot onbalans van de energieën in het lichaam. Het is ondersteunend om technieken voor goede algehele zuivering al in de dagelijkse beoefening geïntegreerd te hebben voordat je start met technieken die gericht zijn op de stimulatie van kundalini in specifieke gebieden van het lichaam. Dit is waarom we in het begin van de lessen met meditatie en de wervelkolomademhaling begonnen zijn, en we ze de kern van de gevorderde yoga technieken blijven noemen – de voorwaardelijke technieken voor al het anderen wat we doen.

Als je wilt kan je starten met nauli voordat je andere gevorderde yoga technieken leert naast de meditatie en wervelkolomademhaling. Deze twee worden als minimale eerste vereisten aangeraden voor nauli.

Zorg altijd dat je beoefening soepel gaat voordat je met nieuwe technieken start. Het is erg belangrijk om een stabiel platform van beoefening te hebben die je voor lange tijd vol kunt houden. Wanneer je weet dat je er aan toe bent kun je, wanneer je bhakti vraagt om meer, op systematische wijze nieuwe technieken toevoegen.

De guru is in je.