Les 132 – Wat is zonde?

Vraag: Wat is zonde? Is het een staat die we op geen enkele manier kunnen overkomen zonder de interventie van iemand die tot priester is gewijd? Zijn we zondaren, of zijn we goddelijk? Ik ben in de war.

Antwoord: Jezus zei, “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” In het Oosten wordt ditzelfde proces samengevat in het woord “karma,” wat handeling en de gevolgen daarvan betekent, inclusief de diepgelegen latente impressies (samskara’s genaamd) die we gedurende meerdere levens in ons hebben verzameld.

Met yogatechnieken stimuleren we de natuurlijke vermogens van het zenuwstelsel om de vele latente indrukken van karma, die diep in ons liggen opgeslagen, te laten oplossen. We ervaren deze indrukken als beperkingen en neigingen in onze gedachten, gevoelens en handelingen. Deze indrukken zijn obstructies die ons beletten de waarheid in onszelf te kunnen ervaren. Als we ze opruimen, komen we de innerlijke goddelijke waarheid te weten en worden we bevrijd van de bindende invloeden van onze handelingen uit het verleden. Dan zijn we vanzelf geneigd om ons op zo’n manier te gedragen dat het geen obstructies opbouwt die ons in de toekomst zullen beperken – we handelen meer en meer als een kanaal van goddelijke liefde. Yoga heeft dus een directe impact op dit hele proces van zaaien, oogsten, en de latente indrukken van karma.

Niets hiervan beantwoordt rechtstreeks je vraag over zonde. Ik wilde eerst de praktische aspecten van de rol van yoga beschrijven. Handeling, de resultaten van de handeling, en de middelen om de bindende resultaten van handeling op te lossen. Dat is hoe yoga in het geheel past.

Wat is zonde? Als je het in het woordenboek opzoekt, zal je zien dat het zich focust op de negatieve aspecten van “wat een mens zaait, zal hij ook oogsten,” en “karma.” Zonde wordt gedefinieerd als, “Een overtreding van religieuze of morele wetten, een overtreding tegen God.”

Het zaaien en oogsten is eigenlijk een natuurproces. Het is iets dat gewoon gebeurt als we handelen op manieren die in de richting zijn van, of die weg gaan van het zuiveren van ons zenuwstelsel en het uitdrukken van goddelijke liefde. Wat we erin stoppen is wat we eruit krijgen. Als we yoga beoefenen en de voorkeur geven aan openen boven het sluiten, dan geven we onszelf een groot voordeel in dit proces.

Zonde is een stap buiten het natuurlijke proces van “zoals je zaait..” en karma. Het is een “overtreding.” Een overtreding tegen wie? Zonde is gekleurd door menselijke oordelen. Als je dit en dat doet bega je een zonde. Je doet het fout. Je beledigt God. Wie bepaalt dit? Vaak zijn wij het zelf die het besluiten door onze schaamte en schuld over onze handelingen. Misschien zijn we sinds onze kindertijd door anderen geconditioneerd om ons zo over onszelf te voelen. In onze nog beperkte staat van bewustzijn hebben we de neiging om te handelen op manieren die ons binden, en in ons geweten (de goddelijke moraliteit in ons) voelen we spijt. Als we onszelf niet veroordelen, zullen er zeker anderen zijn die het voor ons zullen doen. Door dit te doen plaatsten ze zich in de positie van bemiddelaar tussen ons en onze verlichting. En daar heb je het, de psychologische structuur die het grootste deel van de georganiseerde wereldreligies bij elkaar houdt.

Het concept van zonde is een menselijke kleuring van de natuurlijke wet. Zonde is een bijproduct van een natuurproces. Het komt voort uit onze schuld en/of uit het oordeel van iemand anders. Overdreven toegefelijkheid aan het concept van zonde kan leiden tot een gevoel van hopeloosheid, en een ongezonde afhankelijkheid van anderen voor onze bevrijding, terwijl in werkelijkheid er maar een plek is waar we het ooit zullen vinden – in onszelf.

Verwachten dat iemand anders, ingewijd of niet, ons zal verlossen van onze zonde is een recept voor mislukking. Ware religie is geen handelsovereenkomst waarbij we dit geven voor dat. Zo werkt het niet. Je overgeven aan een hoog ideaal is iets anders. Het is een privékwestie in ons hart, niet iemands onderwerp van oordeel of kritisch onderzoek. Zolang we loslaten voor een ideaal diep in ons hart, zal onze bhakti een krachtig zuiverend effect hebben, en ons tot spirituele beoefening aantrekken.

Wanneer we getraind zijn om onszelf te zien als hulpeloze zondaren, dan is het verstandig om dat nog eens goed te heroverwegen. Want als we niet in onze eigen goddelijkheid geloven zal het lastig zijn om het verlangen te vinden om de reis naar huis te maken. Onze identiteit als zondaren is een label dat we op onszelf plakken, terwijl onze identiteit als goddelijke wezens een aantoonbare menselijke staat is die we kunnen claimen als van ons zijnde.

Heiligen en redders door de duizenden jaren heen hebben keer op keer het vermogen gedemonstreerd wat we allemaal bezitten, het vermogen tot menselijke spirituele transformatie.

De eerste keer dat we gaan zitten voor meditatie kan de illusionaire greep van zonde verbrijzelen. Het zal ons niet op de eerste dag van alle obstructies bevrijden, maar het is een begin op de weg die we kunnen gaan en die in toenemende mate goddelijk licht zal onthullen naarmate we iedere dag ons zenuwstelsel verder zuiveren en openen.

De guru is in je.

 

Opmerking: Iemand reageerde met deze prachtige quote die toegeschreven wordt aan Paramahamsa Yogananda – “Een heilige is een zondaar die nooit heeft opgegeven,”