Les 134 – Yoga en Westerse psychologie.

Vraag: Ik ben sinds kort lid van deze groep en ik ben het zeer oneens met alleen het promoten van meditatie en andere technieken. Wanneer mensen zich gaan focussen op zichzelf, sensaties in hun lichaam, etc., zijn ze in een erg kwetsbare positie en hebben tegelijkertijd de mogelijkheid om een grote waarheid te ontdekken. In een situatie waar ze geen ondersteuning hebben zullen ze in dezelfde situatie eindigen of slechter, omdat ze niet in staat waren hun gevoelens te begrijpen, hun pijn te helen, en andere emoties te uiten die langskomen. Je geeft aan dat prikkelbaarheid een gevolg is van onbalans in een techniek (opmerking: als in te snel uit meditatie komen) en ik ben het hier absoluut niet mee eens. Ik geloof dat emoties die in meditatie opkomen een reden hebben en dat de enige manier om in deze situatie richting groter bewustzijn te werken is door te focussen op de emotie, het te uiten en te begrijpen. Wanneer een persoon door dit genezingsproces is gegaan zullen ze een groter bewustzijn bereiken. Als mensen het afdoen als iets anders zullen ze weer door dezelfde cyclus gaan, en misschien wel voor de rest van hun leven. In deze situatie speelt ondersteuning een grote rol want degene die helpt kan de persoon begeleiden in het door de situatie heen werken.

Antwoord: Het deel wat je gemist hebt over meditatie is dat, wanneer het op de juiste manier gedaan wordt, de obstructies die losgelaten worden in een bepaalde sessie verdwenen zijn. Weg. Er is dus niets over om te analyseren, alleen de innerlijke stilte en het licht dat van binnenuit komt van waar eerst de blokkade was. Laten we dus helder zijn over deze werking. Dat is effectieve yoga, een neurologische zuivering waar de effecten van handelingen uit het verleden worden losgelaten, niet op basis van betekenis, maar het wordt van binnenuit neurologisch opgelost door zuiver gelukzaligheidsbewustzijn dat altijd in ons aanwezig is, en waar we toegang toe krijgen door meditatie. Het is geen kwestie van geloof of analyse. Het is een mechanisch proces. Het zal voor iedereen die de procedure volgt werken, zelfs voor iemand die sceptisch is.

Het klinkt alsof je bekend bent met Westerse psychologie, waar gedachten en gevoelens die naar de oppervlakte van het bewustzijn komen worden geanalyseerd op de laag van betekenis – psychoanalyse. Dit heeft een zekere waarde, maar is ver verwijderd van de yogische methoden die veel dieper gaan naar waar analytische processen in de mind niet bestaan. Westerse psychologie is als het analyseren van golven die opkomen aan de oppervlakte van de oceaan, terwijl yoga (en met name diepe meditatie) is als het schoonmaken van de bodem af aan op niveaus waar analyse niet mogelijk is. Alleen de procedure van het zuiveren is daar aanwezig. Obstructies zijn energie. Denken is energie. Yoga werkt hiermee bij hun wortel door voorbij de energie te gaan naar zuiver gelukzaligheidsbewustzijn. Betekenis is een minder fundamentele vorm van neurologische energie, die bij de oppervlakte van de mind wordt aangetroffen. Gedachten is bij wijze van spreken de staart op de hond van gedachten energie, en we weten allemaal dat de staart gebruiken om de hond te laten kwispelen niet erg effectief is. We kunnen er nog steeds wel gebruik van maken als het ons op een bepaalde manier beter laat voelen. Als we flexibel zijn, dan zullen we ook dagelijks mediteren, wat is als het hebben van de taart en het ook kunnen eten. Het is niet verstandig om beide methoden gelijktijdig te gebruiken, in dezelfde sessie, daar worden beide niet beter van.

Hoe dan ook, yoga gaat niet alleen over het opruimen van de psyche. Dat is een bijproduct. Yoga gaat om verlichting, een direct pad dat leidt naar het niveau van verwezenlijking van Jezus, Krishna, Buddha, Lao Tsu, Rumi, etc.

Vergeleken met de yogische methoden is Westerse psychologie wat dat betreft nog in een embryonale toestand. Vergeet niet dat psychoanalyse pas iets meer dan een eeuw bestaat, terwijl yoga al iets van vijftig eeuwen bestaat. Niet dat alleen de duur dat iets bestaat betekent dat het meer ontwikkelt is, maar het is een goede indicator. De ervaringen van huidige beoefenaars ondersteunen de conclusies van de lange geschiedenis van yoga. Het bewijs van de pudding zit hem in het eten van de pudding.

Vanuit het standpunt van yoga, gaat het onthullen van “grote waarheden” niet voornamelijk om intellectueel begrip of het oplossen van emotionele problemen. Het gaat om zelf de waarheid te worden. Dit wordt bereikt door systematische zuivering op ieder niveau in het voertuig van ervaring, het menselijke zenuwstelsel. Het is de goddelijkheid van het menselijke wezen dat we hier openen, door gebruik te maken van methoden die door de tijd zijn getest.

Logica suggereert dat de Westerse psychologie veel kan leren van het met een open mind bestuderen van yogamethoden. De grote psycholoog Carl Jung realiseerde zich dit laat in zijn carrière.

De guru is in je.