Les 150 – Beoefening van samyama

Meditatie is het proces van het naar binnen brengen van de aandacht naar stilte, innerlijke stilte, zuiver gelukzaligheidsbewustzijn, de staat van getuige zijn, samadhi. Deze termen beschrijven allemaal aspecten van hetzelfde. We hebben een bepaalde meditatie procedure die we tweemaal per dag voor een bepaalde tijd doen. Het werkt als een uurwerk en, na verloop van tijd, als we iedere dag mediteren en daarna de wereld ingaan en actief zijn, zal ons zenuwstelsel op natuurlijke wijze wennen aan het in stand houden en uitstralen van innerlijke stilte. Ons dagelijks leven wordt dan van binnenuit kalmer. We raken minder overweldigd door uiterlijke gebeurtenissen. Dit is het opkomen van het eerste stadium van verlichting, wat de aanwezigheid van innerlijke stilte in ons leven gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per week is (24/7).

Wanneer we wat innerlijke stilte hebben, al is het maar een beetje, hebben we de mogelijkheid om te gaan functioneren vanaf dat niveau van onbegrensd potentieel in ons. Alles dat bestaat is van daaruit gemanifesteerd, en omdat wij dat zijn, zijn we in staat om te manifesteren vanuit dat oneindige reservoir van leven in ons. Dus, met onze tenen in het oneindige, kunnen we van daaruit in beweging komen om onze transformatie naar verlichting te ondersteunen. Het is eenvoudig om te doen.

Je zult je herinneren dat we in de meditatie de gedachte van een geluid gebruiken, de mantra, om systematisch de mind toe te staan om naar de stilte te gaan. Het is het loslaten van alle betekenis, taal en intellectuele inhoud, en het rustig oppakken van de gedachte aan het geluid van de mantra, dat maakt dat we in staat zijn om diep in zuiver gelukzaligheidsbewustzijn te duiken. Het zenuwstelsel gaat gelijktijdig met de mind ook naar de stilte, en ons metabolisme vertraagt aanzienlijk.

Met samyama beginnen we om de andere kant op te gaan. Nadat onze meditatietijd op is rusten we voor een minuut of twee en maken we de overgang naar samyama. We beginnen met een ontspannen staat van niet-denken, gewoon ontspannen in onze stilte. Als er gedachten komen laten we ze gewoon gaan zonder er iets mee te doen. In de beoefening van samyama doen we ook niets met de mantra. We beginnen door aan niets de voorkeur te geven en alleen maar ontspannen in onze stilte te zijn. Hoeveel stilte dit dan ook mogen zijn die we verkregen hebben door onze net afgeronde meditatie, en dat wat van nature in ons aanwezig is door de maanden of jaren dagelijkse meditatie. Dit is het startpunt voor samyama – stilte.

De enige voorwaarde voor het doen van samyama is het hebben van enige innerlijke stilte. Voor de meeste mensen is dit na een aantal maanden van dagelijkse diepe meditatie zoals eerder in de lessen besproken.

We zijn nu klaar om te starten met de beoefening van samyama. Dit is de manier waarop we het doen.

Tijdens samyama initiëren we betekenis in stilte. We doen dit op een eenvoudige, ontspannen en systematische wijze. Als eerste creëren we een impuls van betekenis in stilte, en dan laten we het los in stilte.

Laten we beginnen met “Liefde.” Het is een goede plek om te starten met samyama. Het wordt aangeraden om in samyama je meest intieme taal te gebruiken, de taal die het diepste doordringt in je hart, wat dat ook mogen zijn.

In je ontspannen stilte pak je in je eigen taal, slechts één keer, het meest subtiele gevoel van het woord “Liefde” op. Maak de uitspraak niet bewust heel helder, en creëer ook geen beelden van situaties die voor jou Liefde vertegenwoordigen. Heb alleen maar een vage herinnering aan Liefde, en laat het vervolgens los in je stilte, de ontspannen stilte waar je in bent wanneer je de vage betekenis van Liefde oppakt. Denk tijdens samyama niet na over liefde en je hoeft het ook niet te analyseren. Denk er helemaal niet aan. Ga er op een hele vage en subtiele manier naar toe en laat het los in stilte. Het is een subtiel gevoel van liefde waar we bij komen, niets meer dan dat en dan laten we het los. Op die manier.

Als je “Liefde” één keer gedacht hebt, wees dan gedurende ongeveer 15 seconden in stilte. Als er gedachten komen laat ze dan ontspannen gaan. Kijk niet op de klok. Met een beetje oefening zal je innerlijke klok je vertellen wanneer de vijftien seconden voorbij zijn. Wees gewoon ontspannen in stilte voor een kwart minuut. Pak dan weer de vage en subtiele betekenis van “Liefde” op, en laat het weer los in je stilte gedurende vijftien seconden.

Dat zijn twee herhalingen van samyama – tweemaal het oppakken van Liefde op de meest subtiele laag van het denken, en het tweemaal in stilte loslaten.

Wat is het effect hiervan? Wat zal er gebeuren?

In de mate dat we de betekenis oppakken op de rand van innerlijke stilte (het subtielste niveau van gedachten), en het vervolgens ontspannen loslaten in onze stilte, zal het effect erg krachtig zijn. Innerlijke stilte is een zeer krachtige versterker van subtiele gedachten. Innerlijke stilte is de enige versterker van het denken. Het is de bron van het denken. Normaal gesproken komen gedachten uit de stilte door de stimulatie van alles wat opgeslagen is in ons onderbewuste. Er zijn zoveel gewoontepatronen opgeslagen in ons verstopte onderbewuste, en dit is wat de stroom van goddelijke energie die uit de innerlijke stilte komt en ons dagelijkse leven instroomt vervormt en verzwakt. Met meditatie ruimen we de obstructies in het onderbewuste op en ontwikkelen we een helder bewustzijn van onze innerlijke stilte. Met samyama handelen we rechtstreeks in onze innerlijke stilte om een uitstroom van positieve effecten te produceren die ons zenuwstelsel en onze omgeving op krachtige manieren zuivert.

Gedurende samyama voelen we misschien dat er wat energie in beweging komt vanuit onze stilte. Het kan ervaren worden als fysiek, mentaal of emotioneel. Of we voelen niet veel tot op een later moment in onze activiteiten, en dan zijn we liefdevoller en hebben we meer compassie zonder aanwijsbare uiterlijke reden. We veranderen van binnenuit. Dat is wat samyama is – het bewegen van intenties vanaf het goddelijke niveau van stilte in ons naar buiten in de externe manifestatie.

Samyama is wat gebed is wanneer het het diepste niveau van verbinding met het goddelijke in ons bereikt – het gebed wordt meegenomen die innerlijke goddelijke stilte in. Effectief gebed is gebaseerd op de principes van samyama die we hier bespreken.

Iedere gedachte/betekenis die we in samyama gebruiken wordt een “sutra” genoemd. In Sanskriet betekent sutra, “samen binden, of hechten.” Het Engelse medische woord “suture” (hechting of hechten) komt van het woord sutra. In samyama zijn sutra’s stukjes betekenis die we aan het onbegrensde zuivere gelukzaligheidsbewustzijn geven om het te versterken en naar buiten toe te brengen in ons dagelijkse leven, om het innerlijke en uiterlijke leven “samen te binden.” De sutra’s zijn dus deeltjes van yoga die we bewust in onszelf kunnen cultiveren door de beoefening van samyama.

In het derde hoofdstuk, of boek, van de Yogasutra’s van Patanjali over bovennatuurlijke vermogens worden vele sutra’s gegeven voor verschillende dingen. Al deze informatie is niet voor het verkrijgen van directe resultaten of vermogens. Als dat zo zou zijn dan zou het niemand een plezier doen in termen van het bereiken van verlichting. Wanneer ze zo eenvoudig verkregen zouden kunnen worden dan zouden al deze vermogens een enorme afleiding van yoga vormen. Gelukkig is samyama, zoals genoemd in de vorige les, een zelfregulerende techniek, wat betekent dat innerlijke stilte (samadhi) een voorwaarde is voor succes in samyama. Als er innerlijke stilte is dan zal er, door de verbondenheid van alle ledematen van yoga, ook morele verantwoordelijkheid zijn en het hier naar handelen (yama en niyama).

Samyama is de aanwezigheid van innerlijke stilte (samadhi), en het vermogen om een gedachte op te pakken (focus/dharana) en deze naar binnen te laten gaan (dhyana). Dan zullen de resultaten van samyama automatisch uit de innerlijke stilte voortkomen. Als we de laatste drie ledematen van yoga hebben, zullen we ook de andere ledematen hebben, de krachten van samyama hebben daardoor dus een goddelijke doel. Zoals altijd moeten we het verschil helder hebben tussen ervaringen en technieken, en opletten om niet verzeild te raken in ervaringen die opkomen. Wanneer er ervaringen opkomen, gaan we ontspannen weer terug naar de beoefening die we aan het doen waren.

Zoals met alle gevorderde yoga technieken, worden de echte voordelen van samyama gevonden in het op de lange termijn dagelijks oefenen met een zelfde routine van sutra’s. Wanneer we de sutra’s iedere dag of week veranderen, en onregelmatig zijn in onze beoefening, dan zullen de resultaten zich niet opstapelen. Als we water willen vinden dan doen we er het beste aan om op een plek te blijven graven. In de Gevorderde Yoga Technieken (AYP) kunnen we samyama na iedere meditatiesessie doen en voor we yoni mudra kumbhaka ingaan (als we dat op dat moment doen) en onze rustperiode. Samyama is een voortzetting van onze meditatie beoefening. Eerst gaan we naar binnen met meditatie, en vervolgens komen we naar buiten met samyama.

Voor dit doel wordt er hier een gebalanceerde serie van negen sutra’s aangeboden. De suggestie is om voor iedere sutra twee rondes samyama te doen, twee maal ongeveer vijftien seconden in stilte voor iedere sutra, en op die manier op volgorde door de lijst heen te gaan. Binnen een aantal dagen zal je ze uit je hoofd weten en is het eenvoudig om er doorheen te gaan met de methode van samyama, waarbij je geleidelijk aan met iedere sessie steeds dieper zal gaan. De sutra’s zijn:

  • Liefde (love)
  • Uitstraling (radiance)
  • Eenheid (unity)
  • Gezondheid (health)
  • Kracht (strength)
  • Overvloed (abundance)
  • Wijsheid (wisdom)
  • Innerlijke sensualiteit (inner sensuality)
  • Akasha – lichtheid van lucht (akasha – lightness of air)

Iedere sutra moet in zijn geheel gebruikt worden, gevolgd door vijftien seconden stilte. Bijvoorbeeld, “innerlijke sensualiteit” is een enkele sutra gevolgd door vijftien seconden stilte. Dit is voor pratyahara, het naar binnen keren van de zintuigen. “Akasha – lichtheid van lucht” is ook een enkele sutra gevolgd door vijftien seconden stilte.

De betekenis van de sutra’s kunnen vertaald worden in jouw diepste of eerste taal, zoals hierboven besproken. Alles behalve “akasha,” wat een Sanskriet woord is dat “meest subtiele ether, innerlijke ruimte” betekent. We weten vanuit de natuurkunde dat we ether, lege ruimte, zijn. Er is hier binnen helemaal niets wat werkelijk vaste vorm heeft. Dat is wat ons lichaam is, en wanneer we samyama doen op “akasha – lichtheid van lucht” beginnen we ons heel licht te voelen.

Als je ieder van deze negen sutra’s tweemaal doet in je samyama sessie, zal dat ongeveer vijf minuten duren. Als er een bepaalde sutra is waarbij je de behoefte hebt om er meer van te doen, voeg die dan aan het einde toe en doe er gedurende vijf minuten samyama mee. De cycli van vijftien seconden blijven hetzelfde, en we blijven er gewoon vijf minuten mee doorgaan. Als er geen voorkeur is dan kan je aan het einde gedurende vijf minuten de lichtheid sutra doen. Dit is erg krachtig. Het is een mentale kundalini techniek die veel energie door het zenuwstelsel omhoog brengt. Het is niet ongewoon om fysieke symptomen te ervaren zoals hijgen (automatische bastrika pranayama) en “hoppen” tijdens het doen van samyama met de lichtheid sutra. Als dit gebeurt zorg er dan voor dat je op een zachte ondergrond zit zoals een matras. Ook met de andere sutra’s kunnen er verschillende symptomen ontstaan. We brengen oneindige innerlijke stilte in ons in beweging, daarom kunnen de uitingen hiervan die naar buiten komen heel werkelijk en merkbaar zijn. Patanjali noemt deze uitingen “bovennatuurlijke vermogens,” of “siddhi’s.”

Voor degene die vol bhakti zijn om verlichting te bereiken en de tijd hebben, kunnen de samyama herhalingen voor iedere sutra verhoogd worden tot vier, en dan aan het einde tien minuten samyama met een sutra die de voorkeur heeft (standaard is de lichtheid sutra). Dit is ongeveer twintig minuten beoefening van samyama. Zorg ervoor dat je ruimschoots genoeg rust neemt wanneer je uit je routine van beoefening komt, vooral wanneer je samyama doet. Vijf of tien minuten liggen aan het einde is een goede richtlijn. Gebruik zoals altijd self-pacing (bepalen van je eigen tempo) in je technieken. Mentale technieken zoals meditatie en samyama zijn erg krachtig, dus een teveel ervan doen is het uitlokken van onaangename stromen van energie. We zullen allemaal onze comfortabele grens vinden door verstandige self-pacing.

Samyama versterkt onze aanwezigheid in de stilte van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn. Het stimuleert de integratie van de innerlijke en uiterlijke aspecten van ons zenuwstelsel. Samyama stimuleert het zenuwstelsel om zich te zuiveren en te openen naar de tweede en derde fases van verlichting, en bekrachtigt ook onze innerlijke stilte (eerste fase) in het dagelijkse leven. Samyama maakt de totale kracht van onze verlangens veel sterker. Wanneer we iets willen bereiken dat in harmonie is met de goddelijke stroom, dan zal de weerstand een stuk minder zijn en obstakels lijken weg te smelten.

Voor degene die leven in de stilte van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn en de gewoonte ontwikkelen om op natuurlijke wijze vanuit dat oneindige niveau van leven te functioneren, wordt een constante stroom van “kleine wonderen” alledaags.

Doe de samyama techniek nadat je een aantal maanden mediteert en ervaar het zelf. Samyama is meer dan een zittende techniek. Het is een manier van denken en doen die steeds meer aanwezig zal zijn in ons dagelijkse leven als we de weg naar verlichting bereizen.

De guru is in je.