Les 16 – Meditatie V&A: Gelukzaligheid

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Sinds ik begonnen ben met mediteren ben ik vervuld van gelukzaligheid. Ik zit en denk een paar keer I AM en dan ben ik vertrokken naar een tintelende stilte van binnen. Gisteren was ik zomaar 10 minuten verdwenen voordat ik het me realiseerde. Ik dacht I AM, en verdween opnieuw in de gelukzaligheid. Ik ervaar sterke gevoelens van dankbaarheid. Mijn achtergrond is streng Rooms-katholiek en het is moeilijk geweest een verband met de oosterse tradities te leggen, alhoewel ik het gevoel heb dat het erg waardevol is. Dit lijkt een prachtige benadering – een brug. Ik voel me dichter bij Christus. Is dit echt?

Antwoord: Als onze ervaring groeit en zich stabiliseert op een hoger niveau, en doorgaat met groeien door oefening, zonder te stoppen, dan is dat het antwoord op de vraag: is dit echt? Het antwoord zit in jou. Dit is de waarheid van het spirituele leven — terwijl we de oefeningen doen en ons innerlijk openen, dan wordt de ervaring zelf-bevestigend. Je hoeft nergens anders heen om het te vinden, om het aan jezelf te bewijzen. Als we het eenmaal weten, wordt ons leven een vreugdevolle, nimmer stoppende reis van zelfontdekking. Onder deze voorwaarden verandert het menselijk leven geleidelijk in een caleidoscoop van gelukzaligheid.

Jezus zei: “Zoek eerst het hemelse koninkrijk in U Zelve en alles zal u toegeworpen worden”

Gelukzaligheid is ons geboorterecht, onze ware aard. De tijd is gekomen een stap voorwaarts te doen, en het toe te eigenen, door de natuurlijke vermogens waarmee we geboren worden te ontwaken.

Voor de meeste van ons is het een lange reis. Het heeft lang geduurd om onze werkelijke aard zo geheel en al te blokkeren. Het is logisch dat het even duurt voordat we onszelf kunnen openen, zelfs met het beste gereedschap. Soms zullen we een helder zicht hebben op de gelukzaligheid die in ons omhoog komt borrelen. Op andere momenten zullen we ons geblokkeerd voelen, of alsof we uitgehold worden van binnenuit terwijl we doorgaan met onze dagelijkse meditaties. Het proces zal zich op vele manieren ontplooien. Gaandeweg zal gelukzaligheid de overhand hebben, en zullen we de wereld waarnemen zoals we dat nog niet eerder hebben gedaan. Gelukzaligheid komt overal opborrelen, onophoudelijk. Een vervuilde pijp kan niet eeuwig vies blijven als we hem elke dag doorspoelen met het pure water wat bewustzijn heet.

Terwijl de gelukzaligheid die je voelt dus van onschatbare waarde is, en zeer zeker echt, dien je te onthouden dat er cycli in je ervaringen zullen zijn terwijl je meditatie voortschrijdt. Soms zul je je voelen zoals toen je schreef over gelukzaligheid. Op andere momenten voel je je misschien niet zo gelukzalig wanneer er een diepe reiniging plaatsvindt. Er kunnen zelfs perioden zijn waarin je het gevoel hebt vast te zitten op een bepaald ervaringsniveau. Ga gewoon door met elke dag mediteren, ongeacht wat er gebeurt. Op de lange termijn is het je dagelijkse beoefening die het verschil maakt. Wat de ervaring ook mag zijn, als onze beoefening correct en consistent is, zullen we uiteindelijk resultaat boeken.

Je zult veel emoties ervaren die verband houden met je reis: verwondering, ontzag, dankbaarheid, ongeduld, verveling, boosheid, frustratie, pijn ….. wat de gevoelens ook moge zijn, gebruik ze om je inspanningen te verdubbelen. Als je je gevoelens kunt ombuigen, ongeacht wat ze zijn, in een onophoudelijk verlangen om je dagelijkse beoefening te doen, dan kun je niet falen. Want dan ben je toegewijd. Diegenen die onvervaard toegewijd zijn, hebben vroeg of laat altijd succes. Je verlangen zal altijd het essentiële ingrediënt zijn. Cultiveer het zorgvuldig.

De guru is in je.

Noot: Voor gedetailleerde instructies omtrent Diepe Meditatie, zie het AYP Diepe meditatie boek.