Les 17 – Meditatie V&A: Was ik aan het slapen?

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Ik denk dat ik tijdens een meditatie in slaap ben gevallen, alhoewel ik niet geloof dat ik het bewustzijn verloor. Het leek alsof ik wakker was, maar ik had geen benul meer van tijd of andere dingen. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat mijn hoofd op mijn borst gevallen was en ik keek op mijn horloge. Er waren dertig minuten verstreken. Ik voelde me behoorlijk slaapdronken. Ik was erg instabiel en het voelde niet goed om meteen op te staan, dus ik ben een poosje liggen. Toen was ik weer oké. Was ik in slaap gevallen?

Antwoord: Geen lichamelijke gewaarwordingen, geen mantra, geen gedachten, maar nog steeds innerlijk bewust – was je aan het slapen? Waarschijnlijk niet. Meditatie produceert soms een op slaap gelijkende staat, zoals je hebt beschreven, maar de fysiologische parameters zijn verschillend. De hartslag en het ademen zijn veel langzamer dan in de slaap, en zijn bijna opgehouden. Het lichaam en de geest komen tot een staat van complete stilte, terwijl je innerlijk nog steeds wakker bent. Het niveau van rust in het lichaam en de geest is in meditatie veel dieper dan in de slaap. Het is een ander soort rust die onzuiverheden verwijdert, obstructies voor het bewustzijn waar de slaap niet bij kan komen. Meditatie is echter geen vervanging van de slaap, die heeft zijn eigen dynamiek in de dagelijkse cyclus van verjonging.

Mensen die jaren gemediteerd hebben kunnen minder slaap nodig hebben vanwege de bijeengegaarde zuiverheid in hun zenuwstelsels. Het is niet dat meditatie de slaap vervangt. Het komt doordat het lichaam en de geest geleidelijk aan gereinigd zijn, en het lichaam steeds minder zuivering nodig heeft gedurende zijn dagelijkse slaapcyclus. De zuiverheid die het resultaat is van het beoefenen van meditatie en andere geavanceerde yoga technieken gedurende een langere periode, vermindert in het algemeen de behoefte aan slaap. Na verloop van tijd zal het bewustzijn vierentwintig uur per dag aanwezig zijn. Dan zijn de dagelijkse activiteiten, het dromen, en de diepe slaap allen als een film die afgespeeld wordt op het scherm van onze stille, gelukzalige gewaarwording. In deze staat slapen we nooit meer. Dit is het soort vrijheid en geluk die wij allen op een natuurlijke manier kunnen realiseren – ons onvervreemdbare geboorterecht.

Je hebt het juist aangepakt door te gaan liggen aan het eind van de sessie, tot je je weer helder en goed genoeg voelde om weer op te staan. Dit is een andere omstandigheid waar extra rust na de meditatie nodig is. Er vond veel reiniging plaats gedurende de meditatie. Er kunnen veel verschillende dingen ervaren worden gedurende meditatie, variërend van het sublieme tot het belachelijke. Dit alles is onderdeel van hetzelfde proces van het comfortabel en ongedwongen denken aan en innerlijk stabiliseren van de mantra. Dan vindt de zuivering plaats. We laten het gebeuren. Wanneer we er ons weer bewust van worden, keren we terug tot de mantra en laten we de geest weer wegzinken. Dit proces, wat dagelijkse twee keer gedurende twintig minuten plaatsvindt, zal je leven geleidelijk aan transformeren tot gelukzaligheid.

Onthoud dat je alle ervaringen waarbij je niet aan de mantra denkt, rekent als onderdeel van je meditatietijd. Het is oké dat je je na dertig minuten weer bewust werd van de tijd. Het was een normaal voorval in je meditatie. Telkens als er zoiets gebeurt, en je langer dan de bedoeling was in meditatie bent, zorg er dan voor dat je voldoende rust neemt om de sessie te beëindigen. Als je je meditatie in balans houdt door de juiste hoeveelheid rust aan het eind te nemen, zul je altijd opstaan met een uitgerust gevoel en klaar zijn voor activiteit.

De guru is in je.

Noot: Voor gedetailleerde instructies omtrent Diepe Meditatie, zie het AYP Diepe meditatie boek.