Les 199 – Het managen van het openen van de kruin

Wanneer we eenmaal onderweg zijn in yoga is het niet moeilijk om de kruin te openen. De truc is om het op zo’n manier te openen dat het ondersteunend is aan een soepele en progressieve reis op het pad van yoga. Wanneer we de kruin vroegtijdig openen, voordat de adequate hoeveelheid zuivering aanwezig is in het zenuwstelsel, kunnen we door kundalini excessen in een hoop moeilijkheden terecht komen. Want alles in ons spant zich in om de enorme trekkracht van energie die door de kruin omhoog gaat bij te houden. Dus, het is erg belangrijk dat we iets begrijpen van de dynamiek van de kruin in relatie tot de zuivering in de rest van het lichaam. En dat we op een dusdanige manier beoefening doen dat het het hele zenuwstelsel zuivert en gelijktijdig de kruin opent. Wanneer er een goede integratie van technieken wordt gebruikt is dit niet zo lastig als dat het klinkt. Het is zelfs zo dat als je de gevorderde yoga technieken gebruikt zoals hier in de lessen is uitgelegd, je er al een tijdje mee bezig bent. Dit is de beste manier om de kruin te openen – indirect, zonder er op te focussen want dat gebeurt pas veel later in het proces.

De kruin wordt ‘sahasrar’ genoemd – de duizendbladige lotus gelokaliseerd op de top van het hoofd. Fysiek komt het overeen met de carona radiata, een grote hoeveelheid zenuwen dicht bij de top van het hoofd boven de twee hersenholten. Wanneer de kruin inactief is rust het daar in de vorm van een kalot (hoofddeksel dat bisschoppen op de kruin dragen), niet door ons waar te nemen. Wanneer de kruin geactiveerd wordt door de aandacht draait het zich omhoog om een kom te vormen, of de vorm van een bloem, de duizendbladige lotus. Wanneer de kruin op deze manier omhoog is gedraaid wordt het geopend of ontwaakt genoemd. We kunnen het dan niet missen, want de kruin die helemaal actief is trekt ons van binnenuit omhoog als een stofzuiger. Dit omhoog trekken kan diep in het bekkengebied gevoeld worden. Kundalini kan de verleiding van een geopende kruin niet weerstaan en schiet er naartoe omhoog. Het probleem is, dat als ons zenuwstelsel tussen de basis (muladhara) en de kruin nog niet voldoende gezuiverd is, de kundalini energie door alles heen begint te scheuren om bij de kruin te komen. Dit is wat de zogenaamde excessieve kundalini symptomen produceert, wat ook kan bestaan uit een deel emotionele problemen.

Sommige tradities moedigen het al in een vroeg stadium van de reis van yoga aan, om met behulp van technieken naar de kruin te gaan. Een aantal gaan er zelfs direct heen. De uitkomst hiervan is voorspelbaar – mensen met kundalini problemen, en er zijn er al best een aantal geweest die naar deze lessen kwamen op zoek naar hulp. Anderen ervaren wat een “spontaan ontwaken” van kundalini genoemd wordt. Hoewel ik het niet kan bewijzen is het naar mijn mening zo dat dit spontaan ontwaken ook het resultaat is van yoga technieken die te vroeg op de kruin gericht zijn, maar dan niet in dit leven maar in een eerder leven. Deze mensen worden dit leven geboren met de “bedrading” voor een spontaan ontwaken door lang vergeten beoefening en een onbalans die diep in het zenuwstelsel is opgeslagen. Het vroegtijdig ontwaken van de kruin is de nummer één oorzaak van excessieve kundalini symptomen. Misschien wel de enige oorzaak.

Gelukkig zijn goede technieken voor het ontwaken van de kruin in combinatie met het zuiveren van de rest van het zenuwstelsel, ook een hulp in het tot rust brengen van energetische onbalans die een overblijfsel is uit het verleden. Er is dus voor iedereen hier goed nieuws – voor degene die stabiel zijn met de energie en de reis willen voltooien, en voor degene die van de wagen gevallen zijn met kundalini problemen en de situatie willen herstellen en ook door willen om de reis te voltooien.

Laten we kijken naar de dynamiek van de kruin in relatie tot de rest van het zenuwstelsel. In de recente les over mantra ontwerp, is genoemd dat de sushumna een splitsing heeft in het midden van het hoofd. Een deel gaat voorwaarts naar het punt tussen de wenkbrauwen, en het andere deel gaat omhoog het centrum van de kruin in. In de wervelkolomademhaling nemen we met de aandacht de afslag naar voren en gaan de wervelkolomzenuw herhaaldelijk op en af met onze adem, waarbij we heen en weer gaan tussen de basis (muladhara) en het punt tussen de ogen. Door dit te doen cultiveren en zuiveren we de wervelkolomzenuw langs die route. Het resultaat hiervan is een uitstraling van zuiverende levenskracht (prana) die vanuit de wervelkolomzenuw in alle richtingen van het zenuwstelsel stroomt.

Deze uitstraling van energie vanuit de wervelkolomzenuw gaat ook omhoog via de andere afslag richting de kruin. Dat is iets waar we niet eens over nadenken. We brengen geen aandacht naar de kruin. Niettemin reinigt de wervelkolomademhaling tussen de basis en het derde oog op deze manier de kruin, net zoals het de rest van het zenuwstelsel zuivert.

Een gelijksoortig effect vindt plaats door diepe meditatie. Met de I AM mantra is de kruin van nature doordrongen met innerlijke stilte en wordt deze geleidelijk aan gezuiverd samen met de rest van het zenuwstelsel. Met de mantra uitbreidingen verlengen we stap voor stap de mantra op een manier die verschillende functies vervult. Een van deze functies is een grotere zuiverende invloed naar de kruin te brengen zonder er direct op te focussen. Dit wordt gedaan door de resonantie van de mantra diep in ons. Samyama versterkt de invloed van de innerlijke stilte in het zenuwstelsel door in verschillende richtingen stille aandacht van binnenuit naar buiten te brengen, en de kruin ontvangt een eerlijk deel van deze bewegende siddhi stilte.

Na verloop van tijd voegen we veel andere technieken toe om de zuivering van de wervelkolomzenuw te stimuleren – mudra’s, bandha’s, siddhasana, yoni mudra, kechari, kin pomp, wervelkolom bastrika enzovoorts. Al deze technieken openen de kruin door indirecte invloeden. Door het ontwaken van de wervelkolomzenuw tussen het derde oog en de basis (muladhara), laten we automatisch de kruin ontwaken.

Een mijlpaal op onze reis is het ontwaken van extatische conductiviteit. Dit is het rustig, geleidelijk en extatisch ontwaken van kundalini. Het kan eenvoudig herkend worden aan de directe verbinding die ontstaat tussen sambhavi en de genotsvolle sensaties die gestimuleerd worden in de basis (muladhara). Van daaruit groeit de extatische conductiviteit geleidelijk aan als we onze dagelijkse beoefening blijven doen. Vanaf het moment dat extatische conductiviteit ontstaat, zijn we in de positie om zelf helder te observeren wat de verbinding is tussen de geleidelijk ontwakende kruin en de rest van ons zenuwstelsel. Als we onze aandacht naar de opkomende komvormige bloem op de top van het hoofd brengen, zullen we voelen dat het ons van binnenuit extatisch omhoog trekt, van de basis helemaal omhoog. Maak hier geen lange oefening van, want zelfs met ontwaakte extatische conductiviteit is het mogelijk om teveel te doen en excessieve energiestromen te ervaren en de emotionele terugslag die daarop volgt. Met andere woorden, extatische conductiviteit is geen vrijbrief om direct naar de kruin te gaan. Maar we kunnen zo af en toe een beetje experimenteren en wat gevoel krijgen bij wat stabiel is en wat niet. Gewoonlijk duren de gevolgen van ieder klein beetje dat we op deze manier teveel doen bij de kruin maar een aantal uur, of een dag, voordat de energie zich weer stabiliseert.

Wanneer de extatische conductiviteit ontwaakt is kunnen we de kruin zo voor korte perioden aanraken met de aandacht, omdat we het derde oog ook hebben laten ontwaken. Het hebben van een ontwaakte sushumna tussen het derde oog en de basis geeft ons een stabiliteit die we voorheen niet hadden. En het geeft een innerlijke energetische balans die op ieder moment gestimuleerd kan worden, simpelweg door los te laten in de ontstane conductiviteit tussen het derde oog en de basis. Dat is de kracht van een ontwaakt derde oog. Er is weinig dat het nog uit balans kan brengen wanneer de extatische conductiviteit in de wervelkolomzenuw van het derde oog naar de basis eenmaal opkomt. Dat is waarom het derde oog (ajna) “leiding/controle” betekent. Met opkomende extatische geleiding in de sushumna tussen het derde oog en de basis, hebben we controle over het kundalini proces, en hebben we er ook nog eens een hele goede extatische tijd mee.

Zoals genoemd, betekent dit niet dat we kunnen losgaan in de kruin. Zelfs als we het een klein beetje verknoeien bij de kruin zal het niet leuk zijn, dus waarom zouden we het doen?

Sommigen hebben gevraagd, “Waarom kan ik niet gewoon mijn wervelkolom ademhaling van het derde oog naar de basis veranderen naar van de kruin tot de basis?” Twee redenen: Ten eerste vermindert het de doorgaande activatie van het ontwaken van het derde oog tot de basis. Ten tweede, het verplaatst de aandacht naar de kruin wat de instabiliteit van de energiestromen zal doen toenemen. Dus verplaats je wervelkolomademhaling niet naar de kruin. Het zal niet stabiel zijn, zelfs niet voor gevorderde yogi’s en yogini’s. Blijf gewoon verdergaan met het ademen van het derde oog naar de basis, met de meditatie en al het andere dat aangeboden is. Zo zal alles zich snel en soepel openen, inclusief de kruin.

Door onderweg van tijd tot tijd te “testen” met de aandacht geplaatst op de kruin, zullen deze testen uiteindelijk stabieler worden. Af en toe kort de aandacht op de kruin plaatsen zal niet de oorzaak zijn van deze stabiliteit. Het is alleen maar een test om te weten te komen in hoeverre de kruin gelijk loopt met de zuivering in de rest van het zenuwstelsel. Alle stabiliteit die ontstaat zal voortkomen uit onze geïntegreerde gevorderde yoga technieken (AYP). Wanneer de stabiliteit er eenmaal is, zullen we in staat zijn om een paar minuten de aandacht op de kruin te houden zonder in energetische moeilijkheden te komen, en zonder emotionele terugslag. Dan, en alleen dan, hebben we de veilige mogelijkheid om aan het einde van de beoefening en voor onze rustperiode, voor een tijdje de aandacht te laten rusten op de kruin. We kunnen achterover leunen of liggen als we dat willen, en we gebruiken sambhavi als we onze aandacht naar de prachtig geopende bloem van de kruin brengen met de stralende sushumna die als stengel door het midden omhoog komt. Sambhavi voegt zowel een laag van extatische gelukzaligheid als stabiliteit toe, want het activeert het derde oog terwijl op hetzelfde moment de kruin gestimuleerd wordt door de aandacht. Misschien zien we de kruin als een bloem. Misschien als een kom. Misschien rood. Misschien zilver of wit. Misschien violet. Je kan het in vele kleuren waarnemen. Sommigen zien misschien een cobra met een grote opgezette hals omhoog gaan. Hoe we het ook waarnemen, de gedeelde ervaring is dat we voelen hoe het ons omhoog trekt. Wanneer de opening van de kruin en het bijna gezuiverde zenuwstelsel verder rijpen worden we zonder de chaos en problemen, die zo gewoon zijn bij een te vroeg ontwaken, omhoog getrokken. We worden omhoog getrokken naar pure gelukzaligheid. Dan kunnen we ons overgeven…

We zijn misschien verdwenen en weten niet waar we waren. Of misschien hebben we hemelse visoenen. Wanneer we terugkomen zijn we op de een of andere manier nieuw, verlicht, en stralend als nooit tevoren. Dat is het begin van de ervaringen in een ontwaakte kruin.

Wanneer onze bezoekjes aan de kruin stabiel worden, kunnen we er een actievere rol gaan spelen.  We houden de rest van al onze oefeningen/gevorderde yoga technieken (AYP) nog steeds hetzelfde. Maar we kunnen iets toevoegen. Het is al genoemd in de laatste les over gerichte bastrika. Vanaf het moment dat ons zenuwstelsel genoeg gezuiverd is dat het de stroom van energie kan dragen die gestimuleerd wordt door een actieve en open kruin, dan kunnen we daar aanvullend gericht werk doen. Een van de meest efficiënte manieren om dit te doen is door gerichte bastrika te gebruiken tussen de basis (muladhara) en de kruin. We kunnen dit doen met de kruin open of gesloten. Het is intenser met de kruin open. We kunnen sambhavi en de andere mudra’s en bandha’s gebruiken tijdens het doen van gerichte bastrika tussen de kruin en de basis. Dat wat we niet doen, is deze vorm van gerichte bastrika gebruiken zonder dat we aan alle voorwaarden van gerichte bastrika hebben voldaan, en zonder dat we getest hebben en het kruinbewustzijn langzaam hebben ontwikkeld zoals hierboven beschreven. Als we prematuur zijn in iets dat betrekking heeft op de aandacht richten op de kruin, zullen we het binnen een paar uur weten. Dit is speciaal van toepassing op gerichte bastrika, wat een volledige stimulatie van de kruin is. Dus wanneer we starten met gerichte bastrika op de kruin moet dit zeer spaarzaam zijn in het begin – niet meer dan een minuut per keer. Als het resultaat stabiel en goed is in de dagelijkse activiteiten, dan kan stapsgewijs opgebouwd worden met een minuut. Deze oefening wordt op hetzelfde moment gedaan dat iedere gerichte bastrika gedaan wordt – na de zittende beoefening, voor het rusten. Het effect van deze techniek is om de omgeving van de kruin in je dagelijkse leven te brengen. En hoe is dat? “De hemel op aarde” is een uitdrukking die opkomt.

Ga dus door met je beoefening, en let erop dat je niet teveel vooruit loopt op jezelf. Als je dat doet zal je het snel genoeg weten want het zal ongemakkelijk zijn. Dan is teruggaan naar een stabiel platform van beoefening datgene wat je moet doen. Soms gaan we sneller vooruit door een stapje terug te doen.

Het is goed om koppig te zijn in het volhouden van je tweemaal oefenen per dag. Het is niet zo goed om koppig te zijn over het teveel doen in beoefening. Dat is helemaal van toepassing op alles wat we doen bij de kruin.

Blijf op een soepel tempo voorwaarts gaan, en je zal op tijd aankomen op je bestemming – eindeloze extase en een stroom van goddelijke liefde!

De guru is in je.