Les 201 – Het drama van een premature kruinopening

Vraag: Je hebt waarschijnlijk geen bevestiging nodig voor dat wat je deelt maar ik dacht ik zal je toch als bevestiging vertellen over mijn eigen ervaring.

Ik had van jongs af aan enige fascinatie voor New Age dingen maar ik heb me er verder niet in verdiept tot een levenscrisis in de beginjaren negentig. Vanwege gezondheidsredenen besloot ik om te gaan mediteren om mijn stress te verminderen. Onbedoeld kwam ik in een kleine meditatiegroep terecht die zich richtte op het lezen van de Tarot, persoonlijke groei en “chakra’s” waar ik nog nooit van had gehoord.

Mijn eerste contact en eerste meditatie met deze buurtgroep heeft me ontzettend bang gemaakt – gekleurde tinten op muren, gekleurde lichten, stuiterende ballen van licht op het plafond, kunnen zien van aura’s, helderhorend, speciale boodschappen voor mij, etc. Als ik er nu op terugkijk was het allemaal positief – roze liefdesstralen, religieuze figuren, liefhebben en allesomvattende compassie. Maar dat wist ik toen niet. Ik kon niets anders dan er mee door gaan, voornamelijk uit angst en de wens dat het allemaal zou stoppen. Gelukkig (het lot?) had ik intelligente en wijze mensen om me verder te helpen. Wanneer de student er klaar voor is verschijnt de leraar daadwerkelijk. Ik ging zeer snel vooruit – psychometrie, channeling, lucide dromen, astraal reizen, gidsen, engelen, God, alle paden, alle religies en geloven, helderhorend, helderziend, duisternis en angsten, vorige levens, etc. Al deze ervaringen gebeurde maar een keer en mij werd herhaaldelijk verteld dat ik het niet in dit leven hoefde te leren, dat ik het al eerder bereikt had. Dat dit alleen maar een “herinnering” was om te ervaren in het leven waar ik nu was.

Ik volgde de gangbare leringen van die tijd in de westerse wereld van “spiritualiteit”, ik mediteerde constant op de chakra’s, waarbij ik de energie en mijn trillingsfrequentie omhoog bracht van de basis tot het kruinchakra. Dit was alles wat ik wist. Ik wist niets over kundalini en oosterse methoden.

Mijn groei en ervaringen gingen zo snel dat het wat problemen veroorzaakte, want al snel was ik voorbij aan degene die me op dat moment lesgaf, en treurig genoeg was er dan soms jaloezie en ongeloof, wat maakte dat ik daar wegging en ik voelde me het grootste deel van de tijd geïsoleerd en alleen – niet geaccepteerd.

Ik bereikte binnen een paar maanden niveaus waar zij jaren over gedaan hadden om te komen en ze konden gewoon niet accepteren dat het zo “makkelijk” voor me was. Het was een erg moeilijke tijd voor me en ook erg verwarrend want ik had hulp nodig om me door de dingen heen te helpen die ik niet begreep. Ik had niet gevraagd om wat er met me gebeurde; ik voelde me op momenten oneerlijk beoordeeld, en ook losgeslagen en verdwaald in wat er allemaal gebeurde.

Toen vond het spontane ontwaken van kundalini plaats in ongeveer 1995-1996, wat me in nog verdere onrust bracht. Ik ben toen naar de oosterse leringen gaan kijken en begreep meer van de chakra’s. Helaas is het zoveel jaren mediteren op het omhoog brengen van de energie naar de kruin (en niet naar het derde oog) de oorzaak geweest van mijn problemen.

Zonder egoïstisch te zijn – en ik weet zeker dat je een van de weinigen bent die dit kan begrijpen – ben ik overduidelijk dicht bij dit specifieke niveau geboren vanwege wat ik in voorgaande levens bereikt heb. Dit is me door de vele jaren helder gemaakt; het is alleen moeilijk om iemand te vinden die dit kan accepteren en me niet vreemd aankijkt of denkt dat ik een extreem narcistische persoonlijkheid heb. Je bent echt een verademing voor me.

Zoals ik al in mijn voorgaande email noemde, heb ik eindelijk wat verlichting gevonden in het focussen op het omhoog en omlaag ademen door de wervelkolom van de basis naar het derde oog. Het is lastig om de energie op deze manier te “her-trainen” maar het gebeurt.

Ik kom niet in de buurt van het kruin chakra maar ik kan soms bepaalde gebieden voelen tintelen of er druk voelen. Ook voel ik me ongemakkelijk bij het laten knippen van mijn haar en voelt het als een paardenstaart, die ik fysiek niet heb. Ik laat het gewoon allemaal maar gaan zonder me er te druk over te maken. Ik maak me eerder zorgen over er te actief in zijn en dan veel tijd te moeten besteden aan het in balans en tot rust brengen van de energie.

Ik moet ook toegeven dat, nadat ik zoveel jaren lang zo’n krachtige energie en sterke emotionele reacties heb gehad, ik een angst ontwikkeld heb om zelfs maar in de buurt van de kruin te gaan kijken. Ik hoop dat dit op geen enkele manier nadelig is voor de natuurlijke stroom van ontwaken. De laatste paar weken is er veel beweging in het hartchakra. Ik weet niet waarom. Ik heb ergens gelezen dat het hart de laatste is die zich opent omdat het fysiek en emotioneel uitputtend kan zijn. Weet je hier iets van?

Veel van mijn ademen vind plaats in de keel en neus waarvan ik denk dat het balancerend werkt, want normaal adem ik in en uit door de mond, dit is iets wat ik vanaf het begin gedaan heb omdat dit me verteld werd om te doen bij het werken met chakra’s. Ik laat het nu allemaal van nature gebeuren, met enige mentale sturing. Ik heb ontdekt dat de energie van de neus en het achterste van de tong zichzelf nu richt. Het is allemaal een nieuw experiment voor me.

Ik begrijp ook waarom veel van de yoga/kundalini leringen geheim gehouden werden voor het algemene publiek. Tenzij er een ervaren leraar beschikbaar is om te helpen, kunnen er veel problemen ontstaan. De westerse wereld ziet yoga en de chakra’s als een vorm van oefening en algemene meditatie zonder de kracht en potentie te realiseren van de impact die het heeft op het menselijke energieveld.

Nogmaals heel veel dank voor wat je doet en de hulp die je me gegeven hebt.

Antwoord: Dank je voor het uitgebreide delen. Alle bevestigingen (en meningsverschillen) zijn welkom. Je ervaringen passen precies in waar we het deze lessen over hebben, zeker nu we het hebben over de kruin. Laat me er een paar perspectieven aan toevoegen, wat zal aansluiten bij de wijze aanpassingen die je op dit moment maakt in je dagelijkse beoefening.

Een vroegtijdige opening van de kruin maakt zoveel los in heel het zenuwstelsel dat we snel opgaan in het drama ervan, en je doet het goed door verder te kijken dan de strijd. Alle visioenen en gevoelens die opkomen zijn moeilijk te weerstaan. Hetzelfde geldt voor de siddhi’s (vermogens) die we kunnen ervaren. Met het zenuwstelsel dat nog veel zuivering nodig heeft, is veel van wat we ervaren gekleurd door de “rook” van de ontelbare karma’s die worden verbrand, vaak op een willekeurige manier. De ervaringen kunnen dus een mengeling zijn van het werkelijke met het onwerkelijke. Het is geen wonder dat een ernstige vroegtijdige kruinopening voor iemand tot de psychiatrie kan leiden, of erger.

Visioenen en openbaringen, hoewel vaak onderdeel van de reis, zijn geen primaire indicatoren voor de voortgang naar verlichting. Het is zelfs zo dat verlichting kan plaatsvinden met heel weinig, of helemaal geen visioenen. Voor zover we visioenen en openbaringen hebben, kunnen we afgeleid worden van de technieken die onze gestage en stabiele voortgang verzekeren. We hebben in de lessen veel over afleidende visioenen gesproken, maar tot zover nog niet zoveel vanuit het perspectief van de extremen van een volledige premature kruinopening. Het is niet iets eenvoudigs, want het kan een wereld op zich worden – de ultieme afleiding.

Dit alles is niet om te zeggen dat visioenen of openbaringen slecht zijn. We zouden inderdaad moeten genieten van het landschap als we reizen op het pad naar verlichting. Maar als het landschap het pad wordt, met ons eigengevoel er in verstrikt, dan zullen we uit koers raken. Met extreme premature kruin openingen is het risico hierop groter dan gemiddeld. Extreme gevallen van ontwaken zijn soms extatisch, meestal hels, en altijd verleidelijk. De juiste technieken kunnen geleidelijk aan een einde maken aan de fantasie werelden waar we mogelijk ingetrokken worden. En ons naar de vrede en vreugde brengen van de goddelijke realiteit in ons. Dan zullen we onze visioenen vanuit een ander perspectief zien. Het kan zelfs dat ze verdwijnen – vervangen door een blijvend gevoel van vrede en blijdschap dat niet constant van hot naar her schiet.

Dus wat gebeurt er eigenlijk met een premature kruinopening? Brengt het ons ergens? Worden we verlicht? Ja en nee. Ja, obstructies worden willekeurig losgelaten. En nee, de chaos ervan en onze identificatie met de chaos kan ook karma creëren – een vreemd soort karma die ons in een cyclus van vroegtijdige kruinopeningen kan brengen, leven na leven. Als we in deze situatie doorgaan met het werken op de kruin zal het hierdoor nog langer duren en spirituele vooruitgang zal moeilijk te bereiken zijn, zelfs als onze visioenen doorgaan. Alleen door onze bewuste interventie in de vorm van stabiliserende technieken kunnen we uit deze cirkel komen.

Er zijn maar twee ware voortekenen van opkomende verlichting. Eigenlijk is er maar een echt voorteken want de tweede komt niet zo ver zonder de eerste. De eerste, en het meest belangrijke teken van opkomende verlichting is het verschijnen van innerlijke stilte – een onwankelbaar gelukzalig innerlijk bewustzijn – eeuwige vrede die zijn intrek neemt in ons zenuwstelsel. Het tweede teken is opkomende extatische conductiviteit in het zenuwstelsel. Niet noodzakelijk extatische visioenen of openbaringen. Gewoon eenvoudig neurobiologisch extatisch genot dat omhoog stroomt door ons lichaam. Samen vormen de innerlijke stilte en de extatische conductiviteit in het zenuwstelsel het fundament voor verlichting. Als ze tot één versmelten zien we de reis tot haar vervulling komen in eindeloze extatische gelukzaligheid en een uitstroming van goddelijke liefde. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Als we onze voortgang bekijken aan de hand van deze twee parameters, die gemakkelijk ontwikkeld worden door specifieke yoga technieken, en eenvoudig te observeren zijn, dan zitten we op het juiste pad. En tegelijkertijd zullen we de stormen bedwingen van iedere premature kruinopening waar we onszelf in terecht hebben gebracht in een recent of ver verleden.

De grote negentiende-eeuwse kriya yogi Lahiri Mahasaya heeft gezegd “verlichting is het samensmelten van leegte met euforie”. Dit is de versmelting van innerlijke stilte met extatische conductiviteit. Dat is het. Het is heel simpel. Er is niets anders nodig. Dus als we overspoeld worden door visioenen en openbaringen, doen we er verstandig aan om rustig terug te gaan naar onze beoefening. Terug naar de technieken die deze twee vormen van functioneren in ons zenuwstelsel ontwikkelen en die ons naar bevrijding leiden.

In de lessen concentreren we ons op het cultiveren van de twee componenten van verlichting met een variëteit aan technieken. De twee kerntechnieken zijn diepe meditatie (voor innerlijke stilte) en de wervelkolomademhaling (voor evenwichtige extatische conductiviteit). Veel andere technieken worden toegevoegd om de voortgang uit te bouwen die op gang wordt gebracht door de twee kerntechnieken. Alles bij elkaar genomen is het een geïntegreerd systeem van technieken.

Aan de basis van een soepele en steeds verder gaande zuivering van het zenuwstelsel is de wervelkolomzenuw (sushumna) tussen het derde oog (ajna) en het perineum. Doordat alle technieken van nature werken aan het zuiveren en openen van de wervelkolomzenuw tussen het derde oog en de basis, zijn we in staat om het drama van een premature kruin opening te vermijden. Zelfs wanneer we de hele tijd de kruin indirect zachtjes stimuleren om te openen. Dan, na verloop van tijd, kunnen we direct naar de kruin toe gaan. Tegen die tijd zal het verder openen van de kruin niet tot chaos leiden. Het leidt ook niet tot veel visioenen of openbaringen. Waarom niet? Omdat er veel minder karmische rook in ons zenuwstelsel aanwezig is. De visioenen die we hebben zijn niet extreem, niet overweldigend, maar wel diepgaand en hoeven niet genoemd te worden. In het kort, de opening van de kruin op het juiste moment creëert helemaal geen chaos – alleen een kanaal van extatische gelukzaligheid en goddelijke liefde die de wereld instroomt.

Deze staat van een gelouterde geopende kruin en zenuwstelsel is haar eigen oorsprong, en eigen rechtvaardiging. En ook dit is een eenvoudig iets.

Dit is dus om met een omweg te zeggen, ja, ik denk dat je het juiste doet door te beginnen met de wervelkolomademhaling. Naast dat het een stabilisator van wereldklasse is voor grillige kundalini energieën, is het een kerntechniek voor het ontwikkelen van extatische conductiviteit in de wervelkolomzenuw van het derde oog naar de basis. Het op die manier doen ontwaken van het derde oog (ajna) is de weg voorwaarts. Ik moedig je aan om ook te starten met diepe meditatie. Pranayama, met alle voordelen die het heeft, cultiveert niet het diepste niveau van innerlijke stilte in ons zenuwstelsel. Hiervoor moet de mind iedere dag systematisch naar stilte gebracht worden – en dat is diepe meditatie.

Wat betreft het ademen door de mond of de neus, het is over het algemeen beter om door de neus te ademen als dat geen moeite kost. Want verschillende belangrijke aspecten van onze spirituele neurobiologie bevinden zich in de neusholtes en sinussen. Deze worden gestimuleerd door de neusademhaling tijdens de wervelkolomademhaling, en door andere “gerichte” technieken die we bespreken in de lessen. Zoals sambhavi, yoni mudra kumbhaka, kechari en de bastrika pranayama’s.

Wanneer je wat gemak en stabiliteit ontwikkeld hebt in de op het derde oog tot de basis gerichte technieken, denk ik dat je angst voor de kruin zal verminderen. Het zal gewoon een plek zijn die je af en toe even aan kan raken om te zien wat er daar gebeurt. Er zal geen “oefening” zijn gericht op de kruin totdat er stabiliteit is in wat je daar doet, zoals twee lessen geleden besproken is. En er is geen reden om je te haasten, want de kruin wordt iedere keer veilig geopend wanneer we mediteren, de wervelkolomademhaling doen en de rest van onze geïntegreerde gevorderde yoga technieken (AYP) gebruiken.

Ja, ik heb ook gehoord dat het hart de laatste is om te openen. Maar ik denk dat er meer bij betrokken is dan dat. In de lessen beginnen we met het hart want verlangen is de motor die alle yoga beweegt. Verlangen dat wordt geïntensifieerd en naar spirituele ontwikkeling wordt gericht is bhakti, en dit is allemaal het werk van het hart. Beoefening geeft voeding terug aan het hart, waardoor de bhakti iedere stap van de weg toeneemt. Dus het hart is zich constant aan het openen, samen met de rest van het zenuwstelsel. Dan begint de extatische conductiviteit op te komen en van binnen smelten we in liefde bij het aangezicht van zoveel extase en opkomende innerlijke sensualiteit – verdere opening van het hart. Uiteindelijk, wanneer Shiva (stilte) en Shakti (extase) samensmelten en we eindelijk direct naar de kruin gaan, dan stroomt het allemaal naar beneden en gaat het hart volledig op in overstromende goddelijke liefde. Misschien wordt die laatste stap bedoeld wanneer gezegd wordt dat het hart de laatste is om te openen. Maar de werkelijkheid is dat yoga begint met het hart, dat het hart zich opent met iedere stap op het pad, en dat het eindigt met het hart, wanneer we een uitdrukking van goddelijke liefde op aarde worden. En al deze stappen van het hart zullen niet traumatisch zijn, zolang we de yogabeoefening doen die zorgt voor een soepele zuivering en opening van het zenuwstelsel. Dit is wat het hart ons zegt te doen, en dit is wat het hart opent.

Als er enig ongemak is in het hart (niet-medisch), is het een symptoom van energetische disbalans en zouden we naar onze beoefening en self-pacing (je eigen tempo bepalen) moeten kijken om het te verhelpen. Dit is een pad van blijdschap, niet een van ongemak en angst. Dus we gebruiken de technieken altijd op zo’n manier dat het soepele vooruitgang brengt en aangename ervaringen. Op die manier zijn we altijd gemotiveerd om door te gaan, en komen we zeker aan op onze bestemming.

Het geheimhouden van yogische leringen is iets dat gepast was in het verleden, maar ik denk niet dat dat nu nog zo is. In deze tijd lopen er zoveel mensen rond met een intens verlangen naar God en technieken, met spontane spirituele ervaringen, etc. De ontluikende wereldwijde spirituele behoefte vraagt er niet om dat zulke belangrijke kennis opgesloten blijft (in fragmenten moet ik daarbij zeggen) in een aantal over beschermende esoterische tradities. We bevinden ons in het midden van een gigantische verschuiving in wereldbewustzijn. Nu is het voor iedereen de tijd om toegang te hebben tot de volledige benodigdheden om veilig en doelmatig het zenuwstelsel te zuiveren en te openen. Dat is waar deze lessen over gaan.

Ik wens je alle succes op je gekozen spirituele pad. Het is goed om je hier te hebben, en ik hoop dat de lessen een blijvende ondersteuning voor je zijn.

De guru is in je.