Les 204 – Overzicht van principes, vermogens en technieken.

We hebben tot nu toe een grote hoeveelheid informatie besproken, en we komen nu op het punt aan waar alle belangrijkste gevorderde yoga technieken zijn gedeeld. Betekent dit dat er niets meer toe te voegen is? Ik denk dat we dat punt nooit zullen bereiken, want yoga is een groot onderwerp met ontelbare details die we oneindig kunnen bespreken. Er zijn veel ondersteunende en incidentele technieken waar we naar kunnen kijken. Misschien doen we dat ook wel naarmate de lessen vorderen. Maar de belangrijkste hebben we hier in deze lessen en de tantra lessen besproken. Wanneer je gebruik maakt van de gevorderde yoga technieken die tot nu toe gedeeld zijn, kan er zoveel zuivering en opening diep in het zenuwstelsel bereikt worden dat al het andere dat nodig is voor verlichting vanzelf zal komen door de verbondenheid van yoga.

Dat is het doel van deze lessen – het verschaffen van de essentiële middelen om het zenuwstelsel te stimuleren om zich te zuiveren en te openen. En het zenuwstelsel is zeer geneigd om dit te doen wanneer de mogelijkheid gegeven wordt. Wanneer de bal eenmaal gaat rollen zullen veel aspecten, van onze natuurlijke neiging tot menselijke spirituele transformatie, geactiveerd worden. Het doel is hier om je te ondersteunen om op die manier zelfvoorzienend te worden in yoga.

Ver terug in het begin van de lessen hebben we gesproken over de natuurlijke vermogens die in ieder van ons aanwezig zijn. Die alleen wat stimulatie nodig hebben om ons voorwaarts te bewegen naar bewuste innerlijke openingen richting het oneindige.

Deze vermogens zijn geworteld in verschillende fundamentele principes die onafscheidelijk verbonden zijn met het zenuwstelsel. We zijn allemaal ontworpen en gebouwd om oneindige goddelijke extatische gelukzaligheid te ervaren.

In deze les zullen we een aantal van deze fundamentele principes bespreken, de natuurlijke vermogens die daar uit voortkomen, en de technieken die gegeven zijn om deze natuurlijke vermogens te stimuleren. De essentie van yoga wetenschap is het ontdekken en toepassen van de eenvoudigste en krachtigste middelen om maximaal gebruik te maken van de natuurlijke vermogens die we hebben om onze spirituele transformatie te bespoedigen. En dit is waarop de lessen gericht zijn.

De fundamentele principes van menselijke spirituele transformatie zijn eenvoudig genoeg, en we zijn er vaak mee in contact gekomen tijdens de lessen waarbij we ze vanuit verschillende invalshoeken besproken hebben. Er zijn er vijf van:

Fundamentele principes

 • Aantrekking – Tot waarheid en/of God, uitgedrukt als verlangen – Het is liefde.

 

 • Zuivering en opening – Een proces waar ieder menselijk zenuwstelsel toe geneigd is om te doorgaan.

 

 • Innerlijke stilte – Zuiver gelukzaligheidsbewustzijn, onze oorspronkelijke staat die door het zenuwstelsel heen straalt wanneer zuivering en opening ontstaan.

 

 • Extase – Dit wordt ervaren wanneer ons zenuwstelsel wordt gestimuleerd door het ontwaken van de innerlijke levenskracht.

 

 • Eenwording – Onze transformatie naar een permanente staat van compassievolle eenheid, de vervulling van de samensmelting van onze innerlijke stilte en extase – Het is Liefde.

 

Deze fundamentele principes van verlichting beginnen met liefde en eindigen met liefde. Het is liefde dat ons door de menselijke spirituele transformatie heen leidt. Deze transformatie is de zuivering en opening van ons zenuwstelsel, wat de principes van innerlijke stilte en extatische conductiviteit in ons onthult, en hun versmelting. Om dit te bereiken maakt liefde gebruik van de methoden van yoga, die gebruik maken van de natuurlijke vermogens die we allemaal bezitten en die verbonden zijn met de vijf fundamentele principes. Laten we de vermogens hier opsommen:

Natuurlijke vermogens

 1. Het vermogen dat verlangen, consequent gebruikt richting een doel, onze innerlijke en uiterlijke uitdrukkingen van energie (levenskracht) in beweging zal brengen op een manier die onze ervaring van het leven fundamenteel zal veranderen.

 

 1. Het vermogen van onze mind om zich van nature naar stilte te bewegen. Dit is bewustzijn zonder objecten – ook wel innerlijke stilte of zuiver gelukzaligheidsbewustzijn genoemd.

 

 1. Het vermogen van de mind om moeiteloos de gedachten van een geluid te verfijnen, wat de mind keer op keer op natuurlijke wijze tot stilte brengt. Bepaalde geluiden resoneren met bepaalde delen van ons zenuwstelsel. Deze geluiden kunnen selectief gebruikt worden om het zenuwstelsel te stimuleren richting een ordelijke transformatie.

 

 1. De mind-lichaamsverbinding die mogelijk maakt dat de gecultiveerde stilte van de mind leidt tot stilte van het lichaam, het metabolisme en de adem. Dit is de verbondenheid van yoga, die op vele manieren ervaren wordt door ons zenuwstelsel dat zich opent.

 

 1. Het vermogen van ons zenuwstelsel om van nature de kwaliteit van stilte te behouden, ons stil gelukzalig innerlijk bewustzijn, zelfs wanneer het niet gecultiveerd wordt. Een van de omschrijvingen hiervan is een staat van “stil getuigenzijn.”

 

 1. Het vermogen om de adem te reguleren en te beperken om zo de stroom van de levenskracht in het zenuwstelsel te beïnvloeden. Dit geeft een sensatie van ontspanning, en uiteindelijk, het gevoel van extase in het lichaam.

 

 1. Het vermogen van de innerlijke stilte en de stroom van levenskracht in het lichaam om obstructies te verwijderen die diep in het zenuwstelsel opgeslagen liggen. Dit zuivert en opent geleidelijk aan ons bewustzijn voor een zich uitbreidende ervaring van innerlijke vrede, creatieve energie, geluk en liefde.

 

 1. Het vermogen om door het beperken en reguleren van de adem de immense opslag van levenskracht, gesitueerd in het bekkengebied, te doen “ontwaken” – seksuele energie die omhoog getrokken wordt in ons zenuwstelsel om te compenseren voor de verminderde inname van zuurstof wanneer de adem licht beperkt wordt.

 

 1. Het vermogen van aandacht om de stroom van levensenergie in het lichaam te beïnvloeden. Vooral wanneer het wordt gecombineerd met het beperken en reguleren van de adem.

 

 1. Het vermogen van bepaalde zenuwen en zenuwcentra om fysiek gestimuleerd te worden om zo de stroom van levenskracht in het lichaam te vergroten en te sturen.

 

 1. Het vermogen van de neurobiologie in het centrum en aan de voorzijde van het hoofd (derde oog) om met de neurobiologie in de buurt van de basis van de wervelkolom en de enorme opslag van levenskracht (seksuele energie) in dat gebied te verbinden en het te sturen.

 

 1. Het vermogen van de zenuw in het midden van de wervelkolom om de levenskracht en extatische energie te geleiden tussen het bekkengebied en het derde oog. Dit wordt de wervelkolomzenuw genoemd.

 

 1. Het vermogen van de wervelkolomzenuw om levenskracht en extatische energie door het hele lichaam uit te stralen. Hiermee verlevendigt het ieder aspect van de hogere neurobiologie in ons op een soepele en ordelijke manier. Dit is het opkomen van extatische conductiviteit.

 

 1. Het vermogen van het zenuwstelsel om de kracht van een gedachte te versterken wanneer de gedachten is ontstaan in diepe innerlijke stilte, wat grote zuiverende effecten voortbrengt in het lichaam en de omgeving.

 

 1. Het vermogen van innerlijke stilte en extatische energie om samen te smelten en bestendigd te worden als een zelf-bewuste aanwezigheid in ons zenuwstelsel. Dit wordt ervaren als extatische gelukzaligheid. En dit leren we kennen als de uitdrukking van ons Zelf.

 

 1. Het vermogen van gelukzaligheid om van ons uit te stromen naar onze omgeving als goddelijke liefde. Dan zien we ons Zelf in de vorm van iedereen die we ontmoeten. Dit is het natuurlijke opbloeien van goddelijke liefde in dienst van alle wezens.

 

Al deze vermogens zijn in ons aanwezig en hebben alleen maar een zetje nodig om verandering teweeg te brengen in de manier waarop ons zenuwstelsel functioneert. Met het volledige scala aan gevorderde yoga technieken kunnen we veel zetjes geven. Waarbij ieder natuurlijk vermogen dat we hebben, en ons voorwaarts kan brengen op het pad van menselijke spirituele transformatie, wordt gestimuleerd.

Iedereen reageert iets anders op het proces van stimulatie door de yogatechnieken, dit komt door de verschillen in de structuur van de innerlijke obstructies die iedereen heeft en die gestaag en veilig opgelost moeten worden. We kunnen allemaal de reis van transformatie maken door middel van yoga. Het is alleen een kwestie van het managen van het gebruiken van de technieken. Dit is wat we self-pacing (je eigen tempo bepalen) noemen.

We hebben een geïntegreerd systeem van technieken opgebouwd die de activatie van de bovengenoemde vermogens stimuleren, wat een bewuste ervaring geeft van de vervulling van de vijf fundamentele principes.

Laten we nu de technieken opsommen voor een overzicht:

Technieken/oefeningen

 1. Cultiveren van het verlangen voor beoefening – bhakti (liefde voor Waarheid en/of God in het hart). Bhakti/verlangen is de motor die alle yogatechnieken aandrijft. We bereiken het door voorkeur te geven aan een gekozen hoog ideaal (ishta) met al onze verlangens en emoties, of ze nu positief of negatief zijn. Op deze manier wordt er een enorme stuwkracht in en om ons heen gecreëerd die ons voortstuwt richting verlichting. Alles wat we nodig hebben om vooruit te gaan op onze reis wordt magnetisch naar ons toegetrokken. Inclusief de wilskracht om dagelijks met de gevorderde yoga technieken te werken voor zo lang als het nodig is om onze reis te voltooien.

 

 1. Diepe meditatie met de mantra I AM (plus in de loop der tijd een aantal mantra uitbreidingen). Meditatie impliceert gemakkelijk de voorkeur te geven aan de mantra om de mind (en het lichaam) keer op keer naar stilte te brengen. Door dit tweemaal per dag te doen stimuleren we diepe zuivering in ons zenuwstelsel wat permanente innerlijke gelukzalige stilte zal voortbrengen.

 

 1. Wervelkolom ademhaling pranayama – de basistechniek voor het doen ontwaken en in balans houden van de levenskracht in de wervelkolomzenuw tussen het derde oog en de basis. De levenskracht wordt ook kundalini genoemd.

 

 1. Uitbreidingen van de wervelkolomademhaling. Het gebruik van het openen van de keel op de inademing en uitademen met licht gesloten epiglottis (ujjayi), en het volgen van een omhooggaande koele stroom en een naar beneden gaande warme stroom in de wervelkolomzenuw tijdens de in- en uitademing. Deze uitbreidingen vergroten de stimulatie van levenskracht in de wervelkolomzenuw.

 

 1. Mulabandha/asvini – manipulaties door het gebruik van de anale kringspier om de levenskracht te doen ontwaken (kundalini) bij de basis (muladhara).

 

 1. Sambhavi – een middel om directe fysieke stimulatie teweeg te brengen in de neurologische mechanismen van het derde oog in het hoofd. Dit door het omhoog brengen en centreren van de ogen richting het punt tussen de wenkbrauwen en het licht fronsen van de wenkbrauwen. Op deze manier wordt gecontroleerde en stabiele stimulatie bereikt van kundalini bij de basis (muladhara) en door het hele gehele zenuwstelsel.

 

 1. Asana’s (houdingen) – het systematisch buigen en rekken van het lichaam wat een natuurlijke aanvulling is op de wervelkolomademhaling en diepe meditatie. Asana’s helpen het zenuwstelsel te cultiveren en te zuiveren.

 

 1. Siddhasana – een krachtige positie om in te zitten gedurende de beoefening om kundalini te doen ontwaken bij de basis. De hiel wordt stevig geplaatst bij het perineum, met als gevolg een constante stimulatie van de seksuele energie. Na verloop van tijd wordt het hele zenuwstelsel verlicht door deze procedure die moeiteloos toegepast wordt tijdens alle zittende gevorderde yoga technieken.

 

 1. Yoni mudra kumbhaka – een techniek die helpt om het derde oog te openen door luchtdruk in de neusholten en sinussen. Het doet de levenskracht/kundalini ontwaken in het gehele zenuwstelsel door kumbhaka (stilhouden van de adem) en de mudra’s en bandha’s.

 

 1. Tantrische seksuele relaties (de holdback methode) – vergelijkbaar met de werking van siddhasana en wordt toegepast tijdens seksuele relaties met of zonder partner. Tantrische seks is een krachtige manier om de levenskracht (kundalini) te verlevendigen en te verdelen door het hele lichaam.

 

 1. Kechari mudra (vier fases) – de tong in fases omhoog brengen naar (1) het gehemelte, (2) boven het zachte gehemelte naar de rand van spiritueel erogene neustussenschot, (3) naar de top van de keelholte (nasofarynx), en (4) naar het punt tussen de wenkbrauwen door de spiritueel gevoelige neusholten. Het ingaan van fase twee met kechari is een van de meest aanzienlijke overgangen in alle gevorderde yogatechnieken. Het is een voorname stimulator van kundalini en een belangrijke oorzaak van het opkomen van permanente extatische conductiviteit in het zenuwstelsel.

 

 1. Uddiyana bandha en nauli – het stimuleren van de opwaartse beweging van kundalini door het gebruik van het middenrif en de buikspieren. Nauli is het ronddraaien van de buikspieren en stimuleert in hoge mate kundalini.

 

 1. Dynamische jalandhara (kin pomp), met of zonder kumbhaka (stilhouden van de adem) – dit is het ronddraaien van het hoofd terwijl je met iedere draai het hoofd laat vallen richting de borst. De extatische energieën worden gestimuleerd tussen het hart en hoofd en door het gehele lichaam.

 

 1. Samyama – het proces van het oppakken en loslaten van bepaalde gedachten (sutra’s) diep in onze innerlijke stilte, wat krachtige zuiverende effecten heeft in ons hele zenuwstelsel. De effecten kunnen zich manifesteren als zogenaamde bovennatuurlijke krachten, die siddhi’s genoemd worden. Samyama wordt gedaan voor spirituele zuivering.

 

 1. Wervelkolom bastrika – het snel ademen in de wervelkolomzenuw tussen het derde oog en de basis (muladhara). Wat het zuiveren van de wervelkolomzenuw, en de rest van het zenuwstelsel, drastisch versnelt.

 

 1. Gerichte bastrika – voor het derde oog, keel, hart, buik of basis/bekkengebied. Deze snelle ademmethode is voor het richten op, en opruimen van, hardnekkige karmische obstructies die opgeslagen liggen in bepaalde delen van onze spirituele anatomie.

 

 1. Kruin naar basis bastrika – dit is ook snel ademen in de wervelkolomzenuw tussen de bloembeker van de kruin en de basis. Dit kan het best gedaan worden nadat uitgebreide zuivering van het zenuwstelsel bereikt is. Dit wordt bereikt door het doen van de wervelkolomademhaling tussen het derde oog en de basis, diepe meditatie, en andere methoden die het zenuwstelsel op een soepele en in toenemende mate zuiveren van karmische obstructies. Premature opening van de kruin kan leiden tot veel moeilijkheden, ongemak en afleiding van het pad. Daarom kan deze gevorderde techniek het beste gedaan worden na het succesvol testen van de stabiliteit bij de kruin.

 

 1. Liefdevolle dienst aan anderen – een bewuste oefening, en een natuurlijk resultaat van de toenemende stroom van goddelijke liefde die naar buiten stroomt. Dit is het resultaat van de zuivering en opening van zenuwstelsel teweeggebracht door gevorderde yoga technieken. Dit is onze natuurlijke staat van zijn – een eindeloos overstromen van extatische gelukzaligheid en goddelijke liefde. Niets op aarde, of daaraan voorbij, is werkelijker of krachtiger dan deze grote waarheid die in iedereen aanwezig is. De werkelijkheid van goddelijke liefde is de ultieme waarheid in ons. Als we vorderen in yoga wordt dit kristalhelder. Sommigen weten dit al vanaf het moment dat ze voor de eerste keer gaan zitten voor diepe meditatie.

Deze les is bedoeld om een overzicht te geven van alles wat we tot nu toe besproken hebben. Inclusief de fundamentele principes van menselijke spirituele transformatie, de natuurlijke vermogens die we in ons hebben en onze transformatie teweeg brengen, en de belangrijkste gevorderde yoga technieken die onze natuurlijke vermogens stimuleren om in actie te komen.

Met een tweemaal daagse routine van beoefening, zetten we onszelf op een “snelle route” naar verlichting. Het is in potentie zo snel dat het essentieel is dat we de vaardigheden ontwikkelen om de technieken die we dagelijks doen te reguleren, iedere techniek timen met de klok. We passen de oefentijden daar waar het nodig is aan om een soepele en gestage voortgang te behouden, zonder dat we tegen bovenmatig ongemak oplopen door teveel obstructies die vrijkomen in ons zenuwstelsel.

Deze regulatie van technieken wordt self-pacing (bepalen van je eigen tempo) genoemd, en is ook een techniek – een van de belangrijkste. Want zonder goede self-pacing komen we waarschijnlijk niet ver op de weg naar verlichting.

Een ander aspect van gevorderde yoga technieken (AYP) is het verstandig omgaan met ervaringen, of ze nu gewoon of extreem zijn. Dit is een pad van plezier, en we hebben alle recht om te genieten van het “landschap” wat we tegenkomen onderweg op onze reis naar verlichting. Maar het landschap is niet wat ons verder zal brengen op het pad, het zijn onze technieken die ons vooruit brengen. Dus, na het bewonderen van het voorbijgaande landschap, ongeacht hoe mooi en de aandacht vragend het ook mag zijn, we gaan ontspannen weer terug naar de techniek die we aan het doen zijn. Wanneer spirituele ervaringen opkomen tijdens onze dagelijkse activiteiten, en dat zullen ze zeker, kunnen we blijven genieten van de ervaring of teruggaan naar datgene wat we aan het doen waren.

We hebben altijd een keuze. Het spirituele leven is niet iets wat ons moet wegkapen van het gewone leven. Als dat het wel doet, dan hebben we waarschijnlijk een bepaald soort overmaat gehad in het verleden, en een stabiele oefenroutine kan dit corrigeren. Het spirituele leven is iets dat ontwikkeld kan worden om onze dagelijkse activiteiten in het gewone leven te vervullen, wat ze ook mogen zijn. We zijn vrij om onze toenemende spirituele ervaringen te leven op een manier die in overeenstemming is met onze behoeften. Het is ons leven, onze reis en onze verlichting. Er is niemand die we kunnen worden behalve ons Zelf. Enjoy!

De guru is in je.

Toevoeging – na het lezen van de les vraag je je misschien af, “wat is een typische routine van oefeningen die voortkomt uit deze principes, vermogens en technieken?”

Het kan van persoon tot persoon verschillen afhankelijk van de conditie van het zenuwstelsel, bhakti (verlangen), beschikbare tijd voor beoefening, ervaringen, en tal van andere factoren. Voor sommigen zal meditatie genoeg zijn. Anderen gaan voor de wervelkolomademhaling en meditatie. Weer anderen gaan misschien voor het hele pakket. In het geval van iemand die een routine heeft opgebouwd bestaande uit alle methoden uit de lessen, dan zou de routine er ongeveer zo uit kunnen zien:

 • Asana’s – 10 min
 • Wervelkolomademhaling – 10 min
 • Kin pomp – 5 min
 • Wervelkolom bastrika – 5 min
 • Meditatie – 20 min
 • Samyama – 10 min
 • Yoni mudra – 5 min
 • Gerichte of kruin bastrika (optioneel) – 5 min
 • Rust – 5 min (of meer)

Dat is ongeveer 75 minuten – een uur en vijftien minuten. Het is een van de vele mogelijke oefenroutines die zich kunnen ontwikkelen afhankelijk van de voorkeuren en ervaringen van de yogi of yogini. In les #209, zullen we de strategieën bespreken voor het managen van de tijd om een dergelijke routine vol te houden in de veranderende omstandigheden van het dagelijkse leven.