Les 25 – Meditatie V&A: Het effect van meditatie op zeer stressvolle situaties.

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Ik ga door een moeilijk scheidingsproces. Zal meditatie me helpen er doorheen te komen?

Antwoord: Ja, maar onthoud dat meditatie geen pleister is voor acute crisissituaties. Het is een langlopende oefening die vele voordelen biedt. Een ervan is de ontwikkeling van een toenemende bestendigheid in extreem stressvolle situaties. Meditatie zal je dus helpen in je huidige situatie, maar zal je ook, na verloop van tijd door regelmatige beoefening, meer weerstand bieden in zeer stressvolle situaties.

Waarom is dat het geval? Het is een interessant en waarneembaar fenomeen dat in verband staat met de geleidelijke toename van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn in het zenuwstelsel. Wanneer we mediteren merken we na verloop van tijd dat er meer “stilte” is in ons. Het is niet dat we stil worden in ons uiterlijke leven. Anderen zullen waarschijnlijk niets aan ons merken, wellicht dat we wat kalmer zijn. Maar aan de binnenkant zijn we stiller, en gaan we niet meer zoveel alle kanten uit met onze gedachten, gevoelens en innerlijke fysieke reacties zoals we voor die tijd deden. We ratelen minder. De ervaring van innerlijke stilte blijft groeien terwijl we elke dag, weken-, maanden-, en jarenlang blijven mediteren. Als dit zich voordoet, merken we dat de dagelijkse ergernissen in ons leven ons niet meer zo uit balans brengen. Dingen waar we vroeger overstuur van raakten, doen dat nu veel minder. We worden bestendig van binnen. Als er iets onverwachts gebeurt, zoals een knal die ons vroeger zou doen opspringen, doet ons dat nog nauwelijks in beweging komen. We zullen het dan vanuit een plek ervaren die niet beroerd wordt. Het gaat er gewoon aan voorbij, nauwelijks een spoor van spanning nalatend. Betekent dit dat we koud en ongevoelig worden? Helemaal niet. We voelen nog steeds, we worden zelfs meelevender, maar we worden niet zo overspoeld door emoties als vroeger.

Dit vormt de essentie van het niet bezwijken in stress-situaties: deze innerlijke stilte, deze innerlijke onverzettelijkheid.

Vanuit een spiritueel perspectief wordt het goed beschreven door Jezus waar hij zei: “Een verstandig man bouwde zijn huis op een rots. En de regen viel neer, en de stromen kwamen en de winden waaiden en storten zich op dat huis, en het viel niet in want het was op de rots gegrondvest”.

Als je je huis op de rots van innerlijke stilte bouwt, zal niets in staat zijn je uit balans te brengen. Dit is de reden waarom meditatie een van de beste stresstherapieën is die we kennen. Net zoals bij het behoud van een goede gezondheid, werkt meditatie het beste wanneer het zenuwstelsel van te voren is gecultiveerd, zodat evenwicht en innerlijke stilte stabiel zijn geworden voordat de stormen van het leven losbarsten.

Buiten deze praktische, alledaagse voordelen om, is innerlijke stilte ook het fundament voor de opkomst van goddelijke extase in het zenuwstelsel, en verfijnt het onze perceptie van de wereld op een hemelse wijze. De toename van stilte in het zenuwstelsel is het eerste stadium van het verlichtingsproces.

De guru is in je.

Noot: Voor gedetailleerde instructies omtrent Diepe Meditatie, zie het AYP diepe meditatie boek.