Les 27 – Meditatie V&A: De locatie van de mantra

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Is het de bedoeling dat ik de mantra op bepaalde locaties in het lichaam denk? Soms wordt hij vanzelf naar bepaalde fysieke locaties in het lichaam getrokken.

Antwoord: Nee, we lokaliseren de mantra niet met opzet ergens in het lichaam. Deze vraag ligt gevoelig omdat de mantra een trillingskwaliteit heeft die het zenuwstelsel op bepaalde manieren doet ontwaken, zoals we in les 22 hebben besproken. Het is dus mogelijk dat de mantra op een bepaalde plek ervaren wordt. Maar we leggen hier niet de nadruk op. We gaan zoals altijd door met de simpele procedure voor het gebruiken van de mantra.

Wanneer we het zenuwstelsel bezien vanuit het meest subtiele perspectief dan is het net een stemvork — of beter gezegd, een veelvoud aan stemvorken waarvan enkele stemvorken de vibraties van de rest met elkaar in harmonie brengen. De mantra resoneert met deze voornaamste stemvorken. Later zullen we de mantra uitbreiden om de invloed van dit stemvork-effect te verbreden. Dit zal resulteren een een ruimere en diepere onbeweegbare innerlijke stilte, die ook wel ervaren wordt als puur gelukzaligheidsbewustzijn.

Als je merkt dat de mantra op specifieke plekken opduikt, is dat oké. We verzetten ons daar niet tegen. We moedigen het ook niet aan. Net zoals we de mantra op natuurlijke wijze naar steeds stillere niveaus laten gaan, zo laten we ook dit gebeuren in het lichaam, waar het zich ook maar op natuurlijke voordoet. Wanneer het zich niet op een specifieke plek voordoet, is ook dat oké. Het gaat niet over fysieke locaties. De mantra resoneert natuurlijk aan de hand van het complexe zuiveringsproces dat in ons plaatsvind terwijl we mediteren. Alles wat we hoeven te doen is het volgen van de simpele procedure van het ongedwongen denken van de mantra, en het even zo makkelijk weer oppakken daarvan als we ons realiseren dat we ergens anders zitten met onze gedachten.

Een andere reden waarom de vraag die je stelt over de locatie van de mantra gevoelig ligt, is omdat we over niet al te lange tijd pranayama gaan bespreken, en een gevorderde ademhalingstechniek gaan doen vóór elke meditatiesessie. Dit zal betrekking hebben op het verplaatsen van de aandacht op een speciale wijze door het fysieke lichaam, in overeenstemming met de adem. We zullen achtereenvolgens twee oefeningen gebruiken — pranayama en meditatie, die elk geheel verschillend zijn in hun procedure. Je zult zien dat ze elkaar geweldig aanvullen. Dit zal het begin zijn van de o zo belangrijke integratie van geavanceerde yoga oefeningen. Elk deel zal onafhankelijk van de ander gedaan worden. Toch zal, wanneer deze twee methoden elkaar opvolgen, een integratie binnen in ons plaatsvinden. Het geheel zal groter zijn dan de som van de delen. In plaats van één natuurlijke weg te bewandelen naar het goddelijke in ons (de geest), zullen we er twee gebruiken (de adem toevoegen). Samen zullen deze het zenuwstelsel op een sneller tempo transformeren, en de grotere zuivering en de daaruit volgende ervaringen zullen dit reflecteren. Dit proces van integratie van oefeningen zal geleidelijk uitgebreid worden om alle natuurlijke paden die naar binnen leiden vollediger te omarmen. We zullen hiermee puur gelukzalig bewustzijn overhalen om door ons heen naar buiten te treden op steeds dynamischer manieren. Dit proces van het integreren van oefeningen is een delicaat proces, wat veel lijkt op het bespelen van een muziekinstrument. We dienen in staat te zijn om het ene op het ene moment te doen, en het andere op een ander moment. Bij sommige oefeningen zullen we verschillende dingen tegelijk doen. Dit alles is onderdeel van een natuurlijke ontplooiing in ons, en de oefeningen zelf zullen in de loop van de tijd een tweede natuur worden en automatisch gaan. De resultaten kunnen geen recht gedaan worden met het geschreven woord, behalve wellicht in poëzie. Je moet er heen gaan en zelf ontdekken hoe het is. Het is de werkelijke ‘laatste grens’. Het is de glorieuze kosmos, en jij bent de toegangspoort.

De guru is in je.