Les 35 – Meditatie V&A – Verlichtingsmijlpalen.

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Wat is de uiteindelijke bestemming van meditatie, hoe zullen onze ervaringen zich op de weg er naartoe ontwikkelen, en hoe lang gaat het duren om de reis te voltooien? 

Antwoord: De uiteindelijke bestemming is verlichting. Wat is verlichting? Een staat van evenwichtige verbinding tussen onze twee naturen: puur gelukzaligheidsbewustzijn, en onze zintuiglijke wereld op deze fysieke aarde. Dat is de definitie van yoga, en de bestemming van alle religie.

De ontwikkeling van ervaringen is een complexe en persoonlijke reis, maar er zit een bepaald patroon in. Er zijn drie identificeerbare stadia.

Als eerste er het opkomen van stilte door regelmatige meditatie. Het wordt ook ervaren als een steeds toenemende staat van vrede, geluk en gelukzaligheid. Maar bovenal wordt het ervaren als een innerlijke stabiliteit die niet van zijn stuk te krijgen is door welke uiterlijke ervaring ook. Innerlijke stilte is het fundament voor verdere ervaringen die tot stand komen door toegevoegde gevorderde yogaoefeningen die de stilte van puur gelukzaligheidbewustzijn doen ontwaken tot een dynamische staat in ons zenuwstelsel.

In het tweede stadium komt extatische ervaring in het lichaam omhoog. Het ontstaat door een ontwaking van de levenskracht in het lichaam en een geleidelijke verfijning van zintuiglijke waarneming. Door pranayama (adembeheersing) en andere middelen, wordt meditatie verrijkt zodat de zintuigen geopend worden in een innerlijke richting, waardoor we in staat gaan zijn om de extatische energieën waar te nemen die in ons en om ons heen stromen. Je zou kunnen zeggen dat stilte in ons beweegt, en dit creëert een nieuwe en betoverende ervaring. In dit stadium wordt de waardering voor de goddelijke stroom op een natuurlijke manier versterkt, en leidt het tot een toegenomen verlangen om de diepere zintuiglijke ervaring in te gaan en er één mee te worden. Terwijl het voortgaat geeft men zich over aan het proces, en dit versnelt het. Het tweede stadium is zoiets als het vallen in een eindeloze diepte van extase. We functioneren in de wereld met toegenomen vreugde terwijl onze aandacht geabsorbeerd wordt in de steeds aanwezige levende schoonheid die onder het oppervlak van alle dingen beweegt. Voor ons, lossen de grenzen zich op.

Als in het derde stadium onze aandacht een natuurlijke woonplaats vindt in de alomtegenwoordige, golvende gelukzalige stilte in alle dingen, worden we die altijd aanwezige harmonie. We merken dat ons eigen Zelf de essentie van alle dingen is. Dit is de ervaring van eenheid, verbinding, verlichting. De wereld verdwijnt niet. Het wordt transparant. Grenzen worden als sluiers, die de essentie van het leven, dat we hebben leren kennen als een uitdrukking van onze eigen aard, slechts dun bedekken. Kunnen we nog steeds handelen in de wereld? Ja, maar onze motieven zijn anders dan voorheen, toen we onszelf slechts konden zien als afgescheiden. We handelen nu in het belang van een groter Zelf. Door dat te doen kan het lijken alsof we onzelfzuchtig worden. De waarheid is dat we altijd handelen voor ons eigen belang. Maar ons zelf is universeel geworden, dus is ons belang het belang van het geheel van de mensheid, en van de totaliteit van het leven.

Vanaf het begin van gevorderde yoga-beoefening (en misschien zelfs eerder), kunnen we een glimp van deze drie stadia ervaren, afhankelijk van de dynamieken van ons eigen unieke zuiveringsproces. We kunnen elementen van alle drie stadia tegelijk ervaren. In de loop van de tijd leren we de opvallende ervaringen te herkennen als mijlpalen op de weg naar verlichting. Er zullen nog vele tussenstadia besproken worden als we bij de additionele gevorderde yogaoefeningen aankomen. De mijlpalen en tussenstadia zijn belangrijk om ons op het pad te houden, ons geïnspireerd te houden en regelmaat te houden in onze dagelijkse beoefening. De mijlpalen zijn niet zo belangrijk om te verkondigen, in bijvoorbeeld: “Vandaag ben ik hier op de weg naar verlichting.” Het kan wel zo zijn, maar het zal alleen betekenisvol zijn als we er voorbij gekomen zijn en als onze ervaring permanent en onopvallend geworden is. Als de ervaring natuurlijk en normaal wordt, wordt het werkelijk. Het is het leven zoals het bedoeld is om geleefd te worden. De mijlpalen zullen opgelost worden op de reis. Het gaat over de vreugde dat te worden wat we altijd waren.

Als je die reis naar Californië maakt waar we het eerder over hadden, zou je dan je tijd verdoen met je verwonderen over hoe je er gekomen bent? Waarschijnlijk niet. Het is veel beter om van de schoonheid van Californië te genieten. Het is echter wel nuttig om de bijzonderheden van de lange reis te vermelden ten behoeve van anderen. Uiteindelijk is iedereen uit hetzelfde goddelijke bewustzijn voortgekomen als wijzelf, dus zijn we vanzelfsprekend begaan met anderen zodat ze ook een veilige en snelle reis hebben.

Jezus zei behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden. De waarheid is dat alle anderen jou zijn. Dus dit is niet alleen goede morele raad. Het is goede praktische raad. Wanneer onze innerlijke deuren naar de goddelijke regionen in ons geopend worden dan leren we door ervaring dat anderen ons eigen zelf zijn.

Hoe lang duurt de reis? Het hangt hoofdzakelijk van ons zelf af — van onze eerdere daden die de obstructies hebben geproduceerd die diep in ons zenuwstelsel genesteld zijn, en van wat we het vanaf nu doen. We kunnen het verleden niet veranderen. Maar we kunnen veel doen in het hier en nu dat onze toekomst zal vormen. Niemand anders kan die keus voor ons maken. Als we beginnen met gevorderde yogaoefeningen met oprechte toewijding, zal er een nieuwe richting in ons leven komen. Als we onszelf eenmaal direct en zonder afdwalingen serieus verbinden met het pad is het alleen een kwestie van tijd. Dan zien we dat het zelfs niet eens zozeer gaat over de uiteindelijke bestemming. Het gaat over het ervaren van toenemende vreugde, elke dag, elke maand, en elk jaar meer. Dit is een pad van gelukzaligheid, een pad van plezier, terwijl we van binnenuit op natuurlijke wijze ontplooien. Bewandel het en begin er vandaag nog van te genieten. Je zult het eind bereiken, stap voor stap.

De guru is in je.