Les 37 – V&A – Groepsmeditaties

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Als ik anderen kan vinden die deze oefeningen doen, kunnen we dan samen in een groep mediteren? Ik heb gehoord dat dit gunstig is.

Antwoord: Groepsmeditaties zijn iets goeds. Elke bijeenkomst met het doel spirituele paden van ontplooiing te bestuderen en aan te moedigen kan goed voor je zijn. Als je met anderen die een soortgelijke belangstelling hebben op een regelmatige basis kunt communiceren, zullen er significante resultaten zijn, speciaal omdat je geïnspireerd wordt voorwaarts te gaan met je dagelijkse beoefening. Zonder twijfel zal je ook anderen inspireren om te oefenen. 

Het is goed een groepsmeditatie te houden van ongeveer tien minuten aan het begin en het eind van een bijeenkomst. Je kunt je eigen discussiegroep structureren, of een gast zijn bij die van iemand anders. Hoe dan ook zal je merken dat groepsmeditaties hun eigen kwaliteit hebben. Ze kunnen diep en doordringend zijn als individuele stiller wordende geesten zich met elkaar vermengen en elkaar versterken. Het is een waarneembaar effect, en straalt uit naar de omgeving. Het is goed als leden van de groep dezelfde oefeningen doen, maar niet noodzakelijk, zo lang als allen in stilte werkzaam kunnen zijn binnen dezelfde tijdsperiode. Groepsmeditaties zijn goed voor individuele beoefenaars, en verheffend voor de wereld.

Sommige mensen doen “geleide meditaties”. Je zult deze stijl van meditatie niet geschikt vinden als je de mantra gebruikt, omdat het de bedoeling van je beoefening is om snel en efficiënt naar binnen te keren.  Als je meditatie een gewoonte wordt, zal je naar binnen gaan zo gauw je je ogen dicht doet, en dan zal een gesproken meditatie niet productief voor je zijn. Hetzelfde geldt voor meditaties waarbij muziek, chanten en trommels etc. gebruikt wordt. Deze hebben allen hun doel en resultaten, maar ze komen niet overeen met het snel naar binnen keren van de mantra richting puur gelukzaligheidsbewustzijn. Dit betekent niet dat je niet deel kunt nemen aan geleide meditaties, chanten, of wat dan ook. Maar het zal een duidelijk andere procedure zijn dan je dagelijkse meditatie waarbij je de mantra gebruikt. Je zult de verbindingen vinden die geschikt voor je zijn met de vele groepen die er zijn. Of misschien start je je eigen groep gericht op deze open benadering van gevorderde yogabeoefening. Wat maar voor je werkt.

Jezus zei: “waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden” Dit citaat is niet bedoeld als een sektarisch standpunt. Het beschrijft een welbekend principe. Als mensen bijeenkomen voor een spiritueel doel, wordt het bewustzijn gestimuleerd en verhoogd. Deze verhoging kan ervaren worden als een dieper wordende stilte en doordringend gelukzaligheidsbewustzijn. Deze ervaring ontstaat binnen elk geloof, bij elke bijeenkomst met een hoog spiritueel doel. De groepservaring van doordringend stil gelukzaligheidsbewustzijn wordt gemaximaliseerd tijdens groepsmeditaties waar vele geesten systematisch naar verstilling gebracht worden.

Groepsmeditaties zijn geen vervanging voor je regelmatige meditaties twee keer per dag. Je individuele beoefening is je belangrijkste beoefening, en zou dat altijd moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat je spirituele bestemming in jouw handen ligt, in je dagelijkse beoefening, ongeacht andere omstandigheden. Groepen komen en gaan. Groepsmeditaties kunnen een geweldige impuls geven, maar ook deze zullen komen en gaan. Vertrouw er niet op als je essentiële beoefening. Zie het als een extra bonus. Het leven is altijd aan het veranderen aan de buitenkant. Zorg dat je dagelijkse beoefening ingesleten raakt als een innerlijk aspect van je leven, niet onderhevig aan veranderingen door uiterlijke gebeurtenissen. We hebben het gehad over de verschillende strategieën om dagelijkse meditatie beoefening vol te houden in situaties buiten de normale dag routine. Het is heel belangrijk de regelmaat van je beoefening erin te houden terwijl je reist langs de zijwegen van het leven. Wat je uiteindelijk ook kiest als dagelijkse beoefening, dit dient heilig te zijn. Het is je belangrijkste pad naar binnen. Je kunt erop rekenen, omdat je je er aan toegewijd hebt om het elke dag zonder falen te doen. Al het andere is voorbijgaand landschap, soms inspirerend, en soms niet zo inspirerend. Focus op het inspirerende, laat het vuur van je verlangen naar vooruitgang ontsteken, en laat je dagelijkse beoefening doorgaan het werk te doen van steeds doorgaande innerlijke zuivering. We zullen aanvullende oefeningen toevoegen, die je in overweging kunt nemen. Je zult je eigen dagelijkse routine opbouwen. Een dagelijkse routine is de sleutel. Het is het zekerste pad naar verlichting.

Onderzoek groepen en ga gesprekken aan met anderen over spirituele transformatie. Je bent een nieuw gebied van burgerschap binnengetreden – spiritueel burgerschap. Breng je zuivere gelukzaligheidsbewustzijn mee naar elke bijeenkomst en elke groepsmeditatie. En onthoud altijd dat je dagelijks je huis aan het bouwen bent op de rotsen van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn.

De guru is in je.