Les 57 – V&A – De guru is in mij? 

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint  omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Je eindigt altijd met de tekst “de guru is in je”. Betekent dit dat ik mijn eigen guru ben en geen andere guru of leermeesters van buiten nodig heb?  

Antwoord:  Nee, dat betekent het niet. We hebben allemaal kennis van buitenaf nodig om onszelf te openen voor innerlijke ervaringen. Het citaat is bedoeld als een constante herinnering dat je verlichting meer van jou afhankelijk is dan van iemand anders, omdat alleen door jouw verlangen en handelingen dat goddelijke ervaring bij jou kan wakker worden. Het is alleen via jouw zenuwstelsel dat zuiver gelukzalig bewustzijn en goddelijke extase gekend kan worden. Je kunt dat niet door een ander laten doen. Enkel door je dagelijkse inspanning om je zenuwstelsel te zuiveren kan er iets gebeuren. Jij maakt de reis.

Misschien betekent jouw tocht dat je je leven lang aan de voeten van een guru zit. Of misschien betekent het jezelf zuiveren door een aantal leermeesters te volgen gedurende je leven. Welke vorm je uiterlijke relaties ook aannemen, het is de goddelijke uitdrukking die van komt binnenuit en je door je hartsverlangen naar hen toe leidt. Wat buiten gebeurt is een reflectie van wat binnenin gaande is, niet andersom. Dat is de betekenis van “de guru is in je”. Als we diep in ons naar iets verlangen, dan zullen we de benodigde lessen aantrekken. Dan is het aan ons om ons voordeel te doen met de zegeningen die we aantrokken, en handelen. Indien we dat doen, dan zal er een innerlijke ontvouwing volgen – een uitbreiding van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn en ontwaakte goddelijke extase in ons. We zullen vroeg of laat het ideaal vinden dat we wensten te laten groeien in ons. Dus de guru is binnen in ons, ook al hebben we met hem of haar contact via de buitenwereld. Uiterlijke leermeesters en guru’s zijn pakhuizen van spirituele kennis en energie die we aantrekken en waar we ons toe wenden tijdens onze tocht naar het oneindige. Uiteindelijk is onze interactie met hen innerlijk. Binnen in ons is het allerbelangrijkst.

De guru is een stroom van bewustzijn die binnen in ons begint, zich naar buiten beweegt door ons verlangen, met uiterlijke kennis in contact komt, en dan zich in ons ontvouwd wanneer de kennis toegepast wordt.

Er is een oud gezegde : “Als de leerling klaar is, verschijnt de leermeester”. Een vraag die we ons elke dag zouden moeten stellen is : “Wat hebben we laatst gedaan om klaar te zijn?”.

De guru is in je.