Les 62 – V&A – Duur van een wervelkolomademhaling 

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint  omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Hoe lang zou een wervelkolomademhaling moeten duren?

Antwoord: Dat verschilt van persoon tot persoon, en zelfs voor een persoon op verschillende tijdstippen. Het hangt af van de toestand van het zenuwstelsel op een gegeven moment. Dit varieert met de aan de gang zijnde cycli van zuivering. Wanneer de ademhaling langzaam is, dan worden er weinig belemmeringen opgeruimd, maar de voorbereiding voor de opruiming van belemmeringen is aan de gang gedurende de langzame ademhaling. Wanneer belemmeringen loskomen en verdwijnen, dan zal de ademhaling niet zo langzaam zijn. De opdracht is zo langzaam en zo diep mogelijk, comfortabel, te ademen gedurende pranayama, en niet forceren voorbij de huidige natuurlijke grens. Die grens kan van dag tot dag verschillen, of zelfs binnen dezelfde oefensessie.

Met de bovenstaande punten in gedachten als basis, zouden we kunnen zeggen dat een cyclus van de wervelkolomademhaling (zowel de in- en uitademing) kan variëren tussen vijftien seconden tot een halve minuut. Het kan korter zijn of langer dan deze periode. Zet geen doelen. Laat je lichaam je vertellen wat juist is. Soms hebben we meer lucht nodig. Op andere momenten kan onze ademhaling geheel ophouden gedurende pranayama. Het is een natuurlijk proces. We doen het gewoon en volgen de procedure.

Evenzo merken we veranderingen op in het ademhalingspatroon gedurende meditatie, terwijl er helemaal geen directe aandacht op de ademhaling is – we gebruiken alleen de mantra. Het lichaam zal zichzelf zuiveren wanneer het daartoe de kans krijgt. Veranderingen in de ademhaling zijn een aanwijzing dat iets goeds aan het gebeuren is. De gevorderde yoga technieken zijn voor ons aan het werk. We blijven gewoon bij het programma.   

De guru is in je.