Les 72 – V&A – Vertel me precies wat ik moet doen

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Als ik je alle bijzonderheden van mijn leven zou geven – mijn levenswijze, mijn gewoonten, voorgaande en huidige spirituele beoefening, mijn ervaringen – zou je me dan precies kunnen vertellen wat ik moet doen met deze spirituele oefeningen die je zo mooi beschrijft?

Antwoord: Het spijt me, dat kan ik niet. Met deze aanpak moet dat van jou uit komen. Het doel hier is om in alles te voorzien wat nodig is om een goede routine van spirituele oefeningen te ontwikkelen, en door de loop der tijd te groeien naar hogere niveaus van oefening en ervaring onder je eigen verantwoordelijkheid en supervisie. Algemene richtlijnen voor de beoefening worden beschreven, samen met de nodige voorzorgsmaatregelen — een heleboel voorzorgsmaatregelen. Het is niet mogelijk voor mij om iedere persoon individueel te begeleiden, voornamelijk omdat iedereen andere tendensen heeft, een verschillende achtergrond in spirituele beoefening, en verschillende manifestaties heeft van ervaringen uit het verleden.

Deze lessen worden geschreven voor de massa. Als ze bewijzen dat ze het waard zijn, hoop ik dat ze uiteindelijk ook de massa bereiken. Dat is in de handen van alle leden, jij, omdat het voornamelijk van mond tot mond is dat goede informatie overgedragen wordt. Mijn taak is om deze lessen zo goed als mogelijk te maken voor een breed publiek. Misschien is het een onmogelijke taak. De tijd zal het leren.

Iemand heeft ooit gezegd: “Het moeilijke kunnen we gelijk afhandelen. Het onmogelijke zal iets langer duren.”

Deze aanpak is niet voor iedereen. Sommigen (misschien velen) zullen de persoonlijke ondersteuning nodig hebben van een uiterlijke guru of leraar in de buurt. Als je vaststelt dat dit je behoefte is, ga dan natuurlijk op zoek naar een guru of leraar. In dat geval, beschouw deze lessen als een algemene bron. Daar zijn ze ook voor ontworpen. Ze zijn ontworpen om je bhakti (spiritueel verlangen) aan te zwengelen, en dat zou je kunnen inspireren om een uiterlijke guru te zoeken. Of, iemand wordt tot jou aangetrokken door je toenemende verlangen. Dat zou perfect zijn. Anderen zullen het prima doen met alleen deze lessen, gebruikmakend van de gegeven richtlijnen. Het is aan jou — en het licht dat opvlamt in je hart.

Natuurlijk, feedback en vragen zijn welkom. Alle e-mails worden naar mijn beste kunnen beantwoord. Ik geef graag suggesties, maar ik ben niet in de positie om aangepaste oefenprogramma’s te ontwerpen voor iedereen. Vele oprechte vragen zijn al binnen gekomen en ik ben vereerd ze te ontvangen en ze te beantwoorden. Vragen en antwoorden van algemeen belang worden gepost in de lessen. Zoals deze.

De guru is in je.