Les 73 – V&A – Meer over de chakra’s  

Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is “Waarom deze bespreking?”).

Vraag: Als een genezer, heb ik altijd begrepen dat de chakra’s in balans zouden moeten zijn en dat yoga een manier is om deze balans tot stand te brengen. Nu kwam ik laatst een idee tegen dat alleen het basis, sacrale en zonnevlecht chakra open zouden moeten zijn en dat het hart, de keel, het derde oog en de kruin chakra’s gesloten zouden moeten zijn. Dit lijkt me erg vreemd en ik zou wat feedback hierop waarderen.

Antwoord: Als je naar les #47 “Pranayama V&A – Chakras?” gaat, zal je daar een overzicht vinden van de aanpak die we hanteren in deze lessen met betrekking tot de chakra’s. Het is geen directe controle houden op de chakra’s, maar ze toestaan om op een natuurlijke manier te gaan functioneren wanneer zuiver gelukzaligheidsbewustzijn en extatische ervaringen ontstaan in de oefeningen, met name in meditatie en de wervelkolomademhaling.

Dat gezegd hebbende, alle oefeningen werken direct of meer globaal in op de chakra’s, maar niet met de aandacht op de innerlijke werking ervan. Omdat de aanpak oefening gericht is en niet gericht op de sturing van de chakra’s, is er niet veel overdenking over welk chakra zou moeten openen en welke niet. De enige uitzondering is de kruin, wat kan leiden tot problemen als deze vroegtijdig wordt geopend, zoals recentelijk is besproken in de les over kundalini symptomen en oplossingen. Er zijn hierover vele onaangename verhalen in omloop. Gopi Krishna’s boek “Kundalini – Evolutionary Energy in Man”, van lang geleden is hier een voorbeeld van. Het is een goed boek over hoe je op de harde manier de verlichting bereikt. Dus de kruin is de enige die we niet te vroeg willen openen.

Het idee dat je noemde over het openen van de onderste chakra’s en niet de bovenste lijkt niet verenigbaar met het in balans brengen van de vrouwelijke en mannelijke energieën in het lichaam, en niet bevorderlijk als verlichting het doel is.

Het sluit zeker de meditatie en de wervelkolomademhaling uit, die beide globale effecten hebben op alle chakra’s en met name de sushumna (wervelkolomzenuw) tussen de basis (muladhara) en het derde oog. Het laat ook sambhavi bij het derde oog weg, en nog een vracht aan andere mogelijkheden om te werken in het bovenlichaam en hoofd die we nog zullen bespreken. De veronderstelling impliceert de stimulatie van alleen de onderste helft van de sushumna en de chakra’s, er op vertrouwend dat de energie zelf de weg omhoog vindt, zonder zorg voor een neerwaartse stroom om zich met de opgaande stroom te verbinden. Dit lijkt op een benadering vanuit alleen shakti. Het zou zeker de problemen bij de kruin vermijden zoals hierboven genoemd is. Maar het vermijdt de activatie van de gehele sushumna, of het zal het op zijn minst erg vertragen. Het lijkt een eenzijdige benadering. Maar nogmaals, voor iemand zal het wel werken, want waarom zou het anders opgeschreven zijn? Behalve natuurlijk als het alleen een theorie is. Ervaring is de uiteindelijke beoordelaar van alle theorieën.

Misschien praten we hier wel over twee verschillende dingen. Deze lessen zijn er om het verlichtingsproces in de mens te faciliteren, en er worden vele proactieve methoden aangeboden voor het gebruik in iedere hoek van het lichaam, de geest en het hart. Het balanceren van de chakra’s en andere benaderingen zijn mogelijk voornamelijk gericht op het herstellen van gezondheid, en zijn niet echt zwaar geschut om te gebruiken in een verlichtingstransformatie, wat een veel ambitieuzere route is om te nemen. Hoe dan ook, het lijkt erop dat het in balans brengen van de vrouwelijke en mannelijke energieën essentieel is, om nog niet te spreken over het overal opkomen van gelukzaligheidsbewustzijn van binnenuit door meditatie, wat een voorwaarde is voor zowel goede gezondheid en verlichting.

Het doel in deze lessen is om theoretische benaderingen van yoga zoveel mogelijk te vermijden. De aanpak is ervaringsgericht, en daarvoor hopelijk praktisch. In die zin dat wat je hier ziet is wat je krijgt. Dat is de wetenschappelijke benadering, of, op zijn minst, zo wetenschappelijk als het kan worden wanneer we ons bezig houden met de subjectieve kant van onszelf.

Tijdens het genezen heb je ongetwijfeld ook te maken met ervaringen, waardoor je je misschien bent gaan verwonderen over het idee dat je alleen de onderste chakra’s moet openen. Het lijkt voor ons beide niet echt logisch te zijn.

De guru is in je.