Les 85 – Verlichtingsmijlpalen opnieuw bekeken

Vraag: Ik wil je bedanken voor de lessen die erg nuttig voor me zijn. En het programma dat je aanbiedt lijkt een goede te zijn omdat het alles omvat. Ik volg de lessen van een andere yogi waar ik blij mee ben, maar ik ben zijn kundalini meditatie, die ik van plan was om elke week te doen, vergeten, en jouw waardevolle lessen vullen nu het gat die dat had achtergelaten in mijn spirituele programma. (Ik heb gewerkt op mijn hart en kruin op een manier die kundalini opwekt maar waarbij ik niet direct gefocust heb op mijn kundalini.)

Ik doe je oefeningen heel rustig aan. Ik heb alleen de eerste paar dingen gedaan en ook alleen maar een keer per dag, omdat ik een aantal jaren geleden een kundalini incident heb gehad die mij bijna het leven gekost heeft – hele onregelmatige hartslag, ademhalingsproblemen, iedere golf schakelde mij bijna uit en verlamde mij ook gedeeltelijk gedurende de golven die wel bijna een uur duurden met de energie die zich iedere keer meer en meer opbouwde. Het was alsof een razende rivier mij omringde. Gek genoeg, bewoog het ook buiten mijn lichaam, en het raasde direct door mijn lichaam omhoog vanuit de wervelkolom. Een meester heeft geholpen, mijn leven gered tijdens dat incident door op een bepaalde manier energie uit mijn lichaam te trekken tijdens en tussen de golven door (hij zal op een bepaalde manier de kundalini energie hebben omgezet in een andere energie), en toen heeft hij in een laatste poging geprobeerd om een soort complete energie afvoer te doen. Gelukkig stopte dat de aanval direct. Ik geloof dat ik dood zou zijn als hij er niet was geweest en mij zo snel had geholpen. Ik verkeerde in grote moeilijkheden. Dus, onnodig te zeggen, ik ben voorzichtiger dan ik voorheen was.

Mijn vraag gaat over een droom die ik afgelopen nacht had, waarbij ik mij afvraag of het mij waarschuwde om het langzamer aan te doen met mijn oefeningen. Zou ik dit gewoon moeten negeren (ik vraag mij af of het misschien veroorzaakt was door kundalini)? Ik droomde dat er golven van kundalini recht omhoog door mijn wervelkolom gingen, en dat de kundalini door ging naar binnen in het bovenste deel van mijn kruin (zoals de binnenkant van de top van mijn hoofd), iedere keer als het omhoog golfde sloeg het er tegen aan. In mijn droom werd het daardoor heel gevoelig in dat deel. Denk jij dat ik mij zorgen moet maken en dat ik wat moet minderen?

Antwoord: Dank je voor het ruimhartige delen. Ja, gezien waar je doorheen bent gegaan, ben ik het met je eens dat je erg conservatief en afgemeten moet zijn in je beoefening. Elk onheilspellend voorgevoel moet serieus genomen worden. Niet dat je nu bang moet worden ten aanzien van je proces van verlichting, wat je ook duidelijk niet bent. Voor ieder van ons is het een kwestie van het kennen van onszelf, onze grenzen, onze mogelijkheden voor een stabiele voortgang, en onze aanpak daarop baseren. “Op ervaring gebaseerd” is waar je hier op moet letten. We zullen gereedschap in overvloed hebben, en hoe we ze gebruiken maakt al het verschil. Ieder moet reizen langs zijn eigen tijdlijn, binnen zijn eigen vermogen. Het is een grote verantwoordelijkheid.

Het doel van deze lessen is om iedere persoon de mogelijkheid te geven om op zijn eigen bestuurdersplaats te zitten op zijn eigen spirituele reis. Wie kan daar anders zitten? Het is een onorthodoxe aanpak van de overdracht van spirituele kennis. Het is in de geest van de snelle uitbreiding van de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis gedurende de laatste eeuwen. Er is zoveel goeds voortgekomen uit de praktische toepassing van de wetenschap, zoals we overal om ons heen kunnen zien. Is het absoluut veilig voor iedereen? Nee, dat is het niet. Er zal altijd wel iemand zijn die gevaar loopt door de beschikbaarheid van krachtige kennis. Betekent dit dat we geen auto’s, vliegtuigen, elektriciteit of internet zouden moeten hebben? Zouden de incidentele risico’s verbonden met het hebben van kennis van gevorderde yoga technieken betekenen dat het niet beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen? Ik hoop van niet. Hoe kan de gehele mensheid leren om te reizen over de innerlijke wegen van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn en goddelijke extase, anders dan door het te doen? Dit is de uitdaging. Astronauten zullen uiteindelijk naar Mars gaan en verder. Wij allen zullen uiteindelijk één worden met het oneindige binnen in ons, en die ervaring naar buiten brengen in ons dagelijks leven. Het is de reis van de menselijke geest naar meer – altijd naar meer. We weten intuïtief dat we oneindig zijn. Er is geen limiet aan wat we kunnen ervaren.

Nu, hoe zit het met deze kundalini ervaringen waar we ons de afgelopen tijd op gefocust hebben? Sommige waren aardig extreem. Zijn deze noodzakelijk voor het bereiken van verlichting? Kunnen we er doorheen komen zonder zulke extremen te moeten doorstaan? Laten we voor een paar minuten een stapje terug doen en proberen om wat perspectief te ontwikkelen ten aanzien van kundalini ervaringen, waarom ontstaan ze, en hoe passen ze in de algehele reis naar verlichting? Om dit te doen, kijken we nog eens terug naar les #35, “Verlichtingsmijlpalen.”

In deze les hebben we gesproken over drie fasen van verlichting, soms overlappend in onze ervaring, elk met zijn eigen specifieke eigenschappen. De eerste fase is het opkomen van innerlijke stilte in ons zenuwstelsel. Het is absolute stabiliteit. Niets kan het bewegen. Het is als een massieve rots-fundering onder alles wat we zijn en doen. Het is de essentie van wie we zijn. Het maakt zich hoofdzakelijk bekend via meditatie, en het is de bron van innerlijke vrede en onwankelbare veiligheid die we ervaren als we voortgang boeken op ons pad. Het is ons onsterfelijke zijn, en het opkomen hiervan in ons zenuwstelsel fungeert als het fundament voor alle andere spirituele ontwikkeling.

De tweede fase is het opkomen van extase. Dit is prana die overgaat naar een zeer uitgebreide modus van functioneren in ons zenuwstelsel. Het is seksuele energie die omhoog gaat. Het is kundalini. Het is ook zuiver gelukzaligheidsbewustzijn, diepe stilte, in beweging binnenin ons. Het is de uitbreiding van de zintuigelijke ervaringen in de extatische domeinen. Deze verandering wordt bevorderd door pranayama en andere technieken die ontworpen zijn om prana te stimuleren om in een ontwaakte kundalini staat te komen. Het is meestal plezierig. Maar soms kunnen de ervaringen extreem zijn, m.a.w. kundalini problemen. Waarom? Daar kijken we zo naar.

De derde fase is het opkomen van de ervaring van eenheid, waarbij we alles zien als een expressie van de Ene die wij zijn geworden. Dit is het samengaan van het individuele ego, zuiver gelukzaligheidsbewustzijn, goddelijke extase, en alles dat bestaat in het tijdelijke bestaan. Het ontstaat doordat ons centrum in zuiver gelukzaligheidsbewustzijn systematisch wordt aangemoedigd om zich voorbij het lichaam te bewegen. Het is verlichting, realisatie, het resultaat van yoga. Dan leven we de realiteit van “heb je buurman net zo lief als jezelf.” Het wordt door ervaring duidelijk dat onze buurman onszelf is. Dit heeft natuurlijk een groot effect op ons gedrag – een positief effect met verreikende voordelen.

Er zijn gevorderde yoga technieken die verbonden zijn met elk van deze drie fasen. En er is een logische volgorde in de evolutie van deze drie fasen. Althans in deze lessen is dat zo. Fase één, fase twee, fase drie. Op die manier.

Het gaat allemaal om zuivering. Als ons zenuwstelsel volledig zuiver zou zijn, op de een of andere manier gezuiverd van alle “zaden van karma” verzameld in onze ontelbare vorige levens, dan zouden we verlicht geboren zijn. Dan zouden we zijn zoals Krishnamurti, zitten en zeggen, “Het is heel simpel. Wees gewoon aandachtig.” Geen meditatie, geen huiveringwekkende kundalini, helemaal geen reis. Alleen maar gelukzaligheid, gelukzaligheid, gelukzaligheid!

Nou, de meesten van ons hebben nog een heleboel huis schoonmaakwerk te doen. En het is geen klus die in een dag geklaard is. Het is niet alsof we voor een paar uur een schoonmaakdienst kunnen inhuren en dat het werk dan gedaan is. Zelfs met de beste spirituele oefeningen, zal het jaren en jaren duren. Misschien wel levens lang. Geen enkele schoonmaak inspanning is ooit verspild, zoals eerder besproken is (les #74). Het is het enige wat we mee kunnen nemen wanneer we deze aarde verlaten.

Dus, het is het proces van de innerlijke schoonmaak die onze spirituele reis bepaalt, onze ervaring. Het verschil wordt gemaakt door hoe we dat aanpakken. Er zijn sommige manieren die ergens in het midden van het verlichtingsproces lijken te starten. Ze starten met methoden voor het direct omhoog brengen van kundalini. Wat gebeurt er? Kundalini beweegt soms. En soms niet. Als ze beweegt, dan kan dat gebeuren in een zenuwstelsel die er over het algemeen nog niet klaar voor is, niet genoeg gezuiverd. Dit is voortijdige ontwaking, en de oorzaak van de meeste van de extreme kundalini ervaringen. Het is een riskante bezigheid, omdat iemand misschien geen enkele kundalini stimulatie heeft gedaan in dit leven en ondanks dat toch erg gevoelig is voor het prematuur ontwaken van kundalini. Hun zenuwstelsel lijkt er voor aangelegd te zijn. Misschien hebben ze deze oefeningen in een vorig leven gedaan en moeten ze het nu stabiliseren. Wie weet? Maar er is geen enkele twijfel dat sommigen gevoelig zijn voor het prematuur ontwaken van kundalini. Je zult snel weten of jij dat bent. Als je dat bent, dan zal je voorzichtig moeten zijn. Sommige anderen gaan er direct doorheen, zonder hapering. We zouden allemaal zo gezegend moeten zijn. Voor de meeste mensen is het een stapsgewijze ontplooiing, en gevorderde yoga technieken zijn daarvoor ontworpen, niet om direct een wonder te creëren. Alleen een gestage vooruitgang.

De aanpak hier is om eerst een zachte ‘algemene’ schoonmaak te doen. Dat wil zeggen meditatie, de stilte omhoog laten komen, het zuivere gelukzaligheidsbewustzijn. En het hele zenuwstelsel erin laten baden. Het is een hele effectieve schoonmaak van het hele zenuwstelsel, en meestal heel zachtaardig. Dit is werken aan de eerste fase van verlichting, begrijp je. Desondanks, als iemand gevoelig is voor kundalini problemen, dan kan zelfs een zachtaardige meditatie de boel aardig aanwakkeren. Dan zal de beoefening moet worden aangepast naar kortere meditatie tijden, meer fysieke activiteiten, meer aardende methoden. Voor sommige mensen, is gewoon alleen meditatie genoeg. Ervaring is de beste gids.

Als meditatie goed gaat en stilte en vrede brengt, dan kan de wervelkolomademhaling toegevoegd worden. Deze focust de zuivering meer in de wervelkolomzenuw, de sushumna, en zo kan er een rustige route genomen worden richting het op laten komen van extatische conductiviteit. Dit is een hele zachtaardige manier om kundalini te stimuleren, haar in het juiste kanaal te brengen, haar in contact te houden met haar polaire tegenhanger, de mannelijke energie die van boven omlaag komt met iedere uitadem.

Dan, als meditatie en de wervelkolomademhaling soepel gaan, kan er meer worden toegevoegd. Dit proces van het toevoegen van technieken kan vele maanden, jaren, decennia in beslag nemen, afhankelijk van de persoon. De ervaring zal de bepalende factor zijn, niet een of ander willekeurig schema. En het zou zeker niet geleid moeten worden door een roekeloze ambitie om een super snelle sluipweg naar verlichting te vinden. Dat is als voor de eerste keer met een auto de weg opgaan en dan 160km per uur gaan. De uitkomst van zo een soort aanpak is ons welbekend.

Wat het verleden qua beoefening ook is geweest, dat is het verleden. Maar we hebben hoe dan ook te maken met de resultaten daarvan. Vandaag kunnen we opnieuw beginnen, waarbij we met zekerheid goed zorg hebben gedragen voor het begin voordat we ons haasten naar het einde. Als we de stilte van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn binnenin ons cultiveren, net zolang totdat het stabiel is, dan zullen we de beste kans hebben op een soepel ontwaken van kundalini. Dat wil zeggen een extatische ontwaking in plaats van een verschrikkelijke. Het wakker maken van kundalini is een stap op het pad, ergens in het midden. Het laten opstijgen van kundalini is niet het hele pad. Het is slechts het middelste gedeelte. Het op laten komen van de stilte van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn is het hele pad, het begin, het midden en het einde. Al het andere is daarvan afhankelijk. Dat is waarom er eerder in de lessen gezegd werd dat meditatie genoeg zal zijn voor eenieder die alleen daartoe neigt, en het zou ook altijd in het centrum van onze beoefening moeten blijven. Voor degenen die ambitieus zijn, ernaar streven om het werk in dit leven gedaan te krijgen, worden de andere middelen aangeboden. Maar het wordt niet aangeraden om meditatie over te slaan, nooit. Het zou een hele lastige reis kunnen worden om te proberen alle andere dingen te doen zonder een stevige basis in diepe stilte, in zuiver gelukzaligheidsbewustzijn. Hoe lang zou iemand zijn huis moeten schoonmaken met meditatie voordat kundalini direct gestimuleerd kan worden? Dat hangt af van de persoon. Als de innerlijke stilte en de stabiliteit goed zijn, misschien snel. Voor anderen zal het elke dag ontspannen mediteren, gedurende jaren of decennia, een goede routine zijn. Het is een combinatie van jouw capaciteit en je verlangen (bhakti) die je koers zullen bepalen. Sommigen zullen conservatief zijn. Anderen heel agressief. Onthoud gewoon dat Rome niet op één dag gebouwd is. Vind jouw tijdslijn, ken je capaciteit, en ga van dag tot dag. Het is een lange reis. Het is niet nodig om de wielen van je auto eraf te rijden in de eerste ronde op het parcours, en ook niet in de honderdste.

De guru is in je.

Opmerking: De meest voorkomende oorzaak van premature activering van kundalini, in een extreme vorm zoals hierboven besproken, is een voortijdige opening van het kruinchakra. Dit is al eerder genoemd in lessen #69 en #77, en wordt in latere lessen meer in detail besproken (zie “kruin opening – voorkom voortijdig” in het onderwerp overzicht), inclusief de middelen om de kruin veilig te openen waarbij we het risico op buitensporige kundalini energieën beperken.