Les 90 – Caduceus correctie en bespreking van Ida/Pingala

Er is mij duidelijk gemaakt dat, ook al is de caduceus van een eeuwenoude spirituele oorsprong, het pas ongeveer een eeuw geleden overgenomen is als symbool van de westerse geneeskunde. Dit wijst erop dat de westerse geneeskunde misschien niet van zo’n verlichte oorsprong komt als gezegd is in de voorgaande les. Dus, in plaats van een ‘renaissance’ (opleving) van de spirituele verbinding, zal de medische wetenschap misschien voor het eerst de relatie tussen onze fysieke en spirituele anatomie gaan ontdekken. Het is waarschijnlijk dat dit zal gaan gebeuren omdat meer holistische systemen van geneeskunde, zoals Ayurveda, zullen samensmelten met westerse geneeskunde in de komende decennia. De focus zal meer verschuiven naar balans en preventie, en hopelijk zal de medische wetenschap leren genieten van een bestaan die niet zo crisis georiënteerd is. De mensheid verdient een break, en zo ook de medische wetenschap. Het belangrijkste ingrediënt voor een goede gezondheid ligt in de levensstijl die we aannemen. Het komt neer op wat jij en ik doen met onze levens. En natuurlijk heeft de medische wetenschap daarin een belangrijke rol te vervullen om dat te inspireren en te ondersteunen.

Nu we het over inspiratie hebben, de reden dat de caduceus in de lessen genoemd werd was vanwege het doel van bhakti – devotie voor een hoog ideaal. Wanneer je het symbool, van de staf met de twee slangen omhoogstijgend naar die gloeiende bol, ook ziet, hoop ik dat je geïnspireerd wordt om je dagelijkse oefeningen vol te houden. De caduceus kan op die manier gebruikt worden om nuttige bhakti te genereren. Het is voor de medische wetenschap en voor ons allemaal, een stille herinnering aan de realiteit van de menselijke spirituele anatomie.

Laten we nu eens voor een paar minuten de motorkap openen en kijken naar ida en pingala. Wanneer we de motorkap optillen zien we een wonderlijke wirwar van gloeiende zenuwen, chakra’s en extatische energie die naar buiten golft. Mijn eerste impuls is om de motorkap weer dicht te gooien en ons allen mee terug te nemen naar het doen van de oefeningen. Genieten van het achter het stuur van de auto zitten, kijkend naar het prachtige landschap die voorbij gaat, in plaats van verdwaald te zijn onder de motorkap. Maar hier staan we dan, starend naar de innerlijke werking, dus laten we eens wat dichterbij gaan kijken.

Onderhand zouden we aardig bekend moeten zijn met sushumna, de wervelkolomzenuw, omdat we die gebruiken in de wervelkolomademhaling. Of tenminste eraan denken om het te gebruiken. Voor sommigen is het voelbaar geworden, omdat extatische gloed zich is gaan bewegen in de lange op een draad lijkende zenuw, lopend tussen het perineum en het punt tussen de wenkbrauwen. We kunnen ermee spelen door de technieken te gebruiken die we tot nu toe geleerd hebben. Het is best plezierig – extatisch kunnen we zeggen. Anderen hebben een uitbreiding van de extatische gloed naar een veel grotere dimensie ervaren. En dit is waar we ida en pingala beginnen te ervaren. Wanneer kundalini energie de sushumna steeds ruimer maakt, zijn ida en pingala de eersten in lijn voor verlichting.

Traditioneel worden sushumna, ida en pingala gezien als de drie belangrijkste snelwegen van een ontwaakte kundalini. Deze drie zenuwen reguleren de stroom van prana door het hele zenuwstelsel. Dit regulerend effect is er al voordat kundalini ontwaakt is. Tijdens het ontwaken van kundalini, domineert de stroom van prana in sushumna, maar worden ida en pingala ook wakker gemaakt. Ida loopt op en neer door de zenuwen aan de linkerkant van de wervelkolom en verbindt het perineum met de gevoelige weefsels hoog in het linker neusgat. Pingala loopt op en neer door de zenuwen aan de rechterkant van de wervelkolom en verbindt het perineum met de gevoelige weefsels hoog in het rechter neusgat. Net zoals sushumna extatisch verruimt om veel meer te kunnen omvatten dan het kleine kanaal in de wervelkolom, zo verruimen ida en pingala zich ook extatisch om veel meer te kunnen omvatten dan de gelimiteerde fysieke dimensies van de zenuwen die op en neer lopen langs de buitenkant van de wervelkolom.

Dit is een cruciaal iets om te begrijpen over het zenuwstelsel. We beginnen met de gelimiteerde fysieke dimensies waar de zenuwen zich bevinden in het lichaam. Dan, wanneer kundalini wakker wordt en de extatische gloed opkomt, worden de fysieke dimensies achtergelaten. Dus een nadi, of spirituele zenuw, correspondeert alleen in het begin met de fysieke zenuwen. Wanneer het ontwaakt, verruimt een nadi zich, waarbij het energie uitstraalt ver voorbij de fysieke locatie van de zenuw. Er zijn twee manieren om hier naar te kijken. We kunnen zeggen we “gaan naar binnen”, reizend in een groeiende innerlijke dimensie. Zo voelt het wanneer de zintuigelijke ervaring ruimer wordt van binnen. De andere manier van kijken is om te zeggen dat we “verruimen naar buiten” in de fysieke dimensie. In andere woorden, verruiming op het innerlijke vlak is hetzelfde als verruiming naar buiten in de fysieke dimensie. We moeten naar binnen gaan om naar buiten te gaan. Degene die kundalini ervaringen hebben gehad, hebben beschreven dat de energie voorbij het lichaam gaat terwijl ze op hetzelfde moment innerlijk verruimden. Iedereen die in diepe stilte komt in meditatie voelt deze verruiming ook – naar binnen gaand, maar ook iets vredigs uitstralend in de fysieke wereld. En of deze ervaring nu de verruiming van een ontwaakte kundalini is of een verruiming van het zuiver gelukzaligheidsbewustzijn in meditatie, het betekent dat de nadi’s zich verruimen. Beiden zijn verschillende niveaus van hetzelfde fenomeen. Het is allemaal de uitbreiding van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn.

Dus wat betekent dit in termen van ida en pingala? Terwijl deze twee zenuwen wakker gemaakt worden door de uitbreiding van sushumna, verruimen ze zich ook voorbij de fysieke zenuwen, en worden gezien als wervelingen van extatische energie die zich in lussen om de wervelkolom bewegen. En dat doen ze niet statisch op een plek. Ze bewegen, wervelend zodat men de een bijna niet kan onderscheiden van de ander. Een is heet (pingala), en de ander koud (ida), en dit leidt tot sensaties van warmte en koude, naast elkaar bestaand in het lichaam. Er is een helix-achtig effect. Stel je een wervelende kolom van extatische energie voor, voortkomend uit het centrum van je wervelkolom, steeds verder uitdijend. Dit is de sushumna. Stel je dan nu voor dat het omringt wordt door wervelende zwepen van extatische energie. Dit zijn ida en pingala.

Op sommige locaties langs de wervelkolom, smelten deze drie energieën samen in wervelende draaikolken tijdens hun extatische dans. Deze locaties van samensmelting zijn de zogeheten energiecentra, of chakra’s. De sushumna, ida en pingala zijn de belangrijkste energiegeleiders die de chakra’s verbinden. Wanneer de zenuwen wakker worden, worden ook de chakra’s wakker. Het begint wanneer de wervelkolomzenuw verruimt naar een extatische gloed. Maar voor dit alles, begint het met een zachte zuivering van alle zenuwen door meditatie.

De volgorde van het wakker maken begint in deze lessen met een globale zuivering van het zenuwstelsel door meditatie, dan volgt het zachtjes wakker maken van sushumna door de wervelkolomadem en uiteindelijk volgen de meer doelgerichte oefeningen die gericht zijn op het verruimen van de extatische gloed naar oneindige dimensies. Niet alle benaderingen van yoga zijn zoals deze. Sommige richten zich direct op het wakker maken van sushumna voordat er enige significante hoeveelheid meditatie is gedaan. Anderen richten zich eerst op het balanceren van ida en pingala en gaan daarna sushumna in. Anderen werken eerst direct op de chakra’s. Wat de specifieke aanpak ook is, de uiteindelijke uitkomst zal hetzelfde zijn, een volledig ontwaakt zenuwstelsel, zich verruimend in een gloeiende extase ver voorbij de beperkingen van het fysieke lichaam. Alle wegen leiden naar huis, hoewel de routes behoorlijk kunnen variëren, net zoals de snelheid en het comfort van de reis.

Oké, laten we de motorkap nu sluiten en terug achter het stuur klimmen. Er zijn nog een aantal bedieningsknoppen (gevorderde yoga technieken) die we nu zullen bespreken die ons kunnen helpen om te versnellen op onze weg.

De guru is in je.