Les T2 – Meditatie, bhakti en tantrische seks

Het was geen willekeurige keuze dat we, ver terug in het begin van de hoofdlessen, begonnen zijn met het bespreken van verlangen en meditatie. We hebben ons verlangen genoeg gefocust om te starten met meditatie. Het proces waarbij we tijdens meditatie diep in zuiver gelukzaligheidsbewustzijn duiken brengt stil gewaarzijn omhoog en een instinctieve herkenning in ons zenuwstelsel. De herkenning resoneert met yogische kennis die we tegenkomen, en vervolgens hebben we meer verlangen naar het goddelijke, wat ons naar meer beoefening leidt. Het groeiende verlangen naar de goddelijke ervaring wordt “bhakti” genoemd. Bhakti is een product van ons verlangen, gecombineerd met zuivering die ontstaat in ons zenuwstelsel. En van onze kant is dit een bewuste keuze – het is onze eigen keuze om ons te openen voor het goddelijke verlangen. Met dagelijkse beoefening gaat bhakti als een spiraal omhoog, ons aanmoedigend om steeds voorwaarts te gaan naar hogere niveaus van yoga en goddelijke ervaring.

Wat heeft dit te maken met tantrische seks?

Om te beginnen, als we zogenaamde tantrische seks willen gebruiken omdat we op zoek zijn naar betere seks, dan is dat wat we in het beste geval zullen krijgen, betere seks. Een kortstondige overwinning. Als we tantrische seks benaderen op golven van bhakti voortgebracht door onze dagelijkse routine van gevorderde yoga technieken, dan zal het een heel ander verhaal zijn. Dan zullen we gevuld worden met permanente goddelijke extase. Daarom is het eerste advies met betrekking tot tantra om er een krachtige fundering van dagelijkse meditatie, pranayama en andere gevorderde yoga technieken onder te leggen. Dan zal tantrische seks iets natuurlijks worden, en daadwerkelijk spirituele potentie hebben, zelfs voordat we er mee beginnen.

Het was hetzelfde toen we begonnen met het toevoegen van gevorderde yoga technieken zoals mulabandha en siddhasana, met als doel om de seksuele energie opwaarts te stimuleren in ons zenuwstelsel. Als we waren gestart met mulabandha en siddhasana, voor de meditatie en pranayama, dan hadden we geprobeerd, bij wijze van spreken, energie door verstopte buizen heen te sturen met weinig kans op succes. Het is beter om eerst van binnen al wat te zuiveren, en daar op dagelijkse basis mee door te gaan wanneer we starten met het omhoog brengen van de seksuele energie naar de hogere dimensies van ons zenuwstelsel. Dit zelfde principe is van toepassing op het starten met tantrische seks.

Hoe weten we of we klaar zijn voor tantrische seksuele technieken? Heel eenvoudig. We zullen de wens hebben om ons seksleven te regenereren. Het wordt belangrijk voor ons. En hoe meer we het willen des te beter het zal zijn. De mate van bhakti in ons is eenvoudig te voelen, en ook door anderen gemakkelijk waar te nemen. Het ontstaat wanneer het zenuwstelsel zich zuivert door het doen van gevorderde yoga technieken. Er ontstaat een soort magnetisme dat ons roept naar meer. Het vraagt om een krachtige wens om ons in een nieuwe spiritueel gerichte modus van seksualiteit te krijgen, want we moeten iets radicaals doen. Het vraagt om radicaal verlangen om te werken met tantrische seks. We beginnen aan een onderneming om de koers van een machtige rivier te wijzigen. In tantrische seks leren we om seks te hebben met als doel om spirituele energie opwaarts te richten, en onze diep ingesleten obsessie voor een orgasme op de tweede plaats te zetten. Dit is een grote verschuiving in onze aspiraties. Als onze bhakti krachtig is, zullen we in staat zijn om ons seksueel functioneren uit te breiden naar een modus van cultivatie. Op dezelfde wijze waarop we onze opwinding die in siddhasana ontstaat, langzaam trainen tot een hogere staat van functioneren. Het is hetzelfde met tantrische seks – een geleidelijke training gedurende een lange tijd. Tantrische seks is niet iets wat je van de een op andere dag bereikt. Het is een evolutie gedurende vele maanden en jaren. Als onze bhakti sterker wordt zal het gebeuren, want het moet om onze reis naar verlichting te voltooien.

De seksuele reis door yoga zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Het zal voor ieder van ons net zo verschillen als dat onze seksuele neigingen dat doen.

Voor degene die licht tot gemiddeld actief zijn in hun seksleven, is er geen grote noodzaak om yogische methoden te introduceren in seksuele relaties. Al zal het leren van tantrische seks zeker het vrijen verbeteren, en ook de rest van onze gevorderde yoga technieken. Af en toe seks hebben is niet echt een belemmering voor verlichting. De traditionele yoga methoden (rechtshandige tantra) zoals besproken in de hoofdlessen zullen meer dan genoeg zijn om de klus te klaren.

Voor diegene die seksueel erg actief zijn is het een ander verhaal. Hoewel de opslagplaats van prana in het bekkengebied enorm is, is er een grens aan hoeveel iemand kan laten uitstromen en gelijktijdig nog steeds spiritueel energiek kan zijn. Dit geldt voornamelijk voor mannen, waar tijdens het orgasme door de ejaculatie van sperma grote hoeveelheden prana vrijkomen. Dit geldt in zekere zin ook voor vrouwen, maar dit is bij lange na niet van dezelfde orde. Het is de man die de sleutels tot tantrische seks in zijn bezit heeft, want hij is het die het grootste verlies van prana ervaart tijdens het orgasme. En dit is ook de reden dat het de man is die de duur van de seksuele vereniging bepaalt, en daarmee de mate waarin seksuele energie gecultiveerd kan worden die tijdens het vrijen kan ontstaan. Hoewel een vrouw misschien vervuld is van bhakti om de seksuele energie hoger en hoger te brengen in zowel zichzelf als haar partner, is het de bhakti van de man die zal bepalen in hoeverre dit bereikt kan worden tijdens de seksuele vereniging. De rollen van de man en de vrouw verschillen dus wat van elkaar in tantrische seks. En tegelijkertijd zijn de rollen op een andere manier ook hetzelfde. Om tantrische seks te laten ontstaan moeten zowel de man als de vrouw betrokken zijn bij het intelligent managen van de ejaculatie van de man. Dit geldt zowel voor het beginstadium van het leren van tantrische seks, als voor een periode daarna.

Na verloop van tijd en door oefening, wordt de man meester over zijn sperma en is niet langer afhankelijk van de hulp van zijn partner om zijn zaadlozing te beheersen. Wanneer dit niveau van bekwaamheid is bereikt, zijn beide partners vrij om praktisch oneindig de seksuele energie te cultiveren – het equivalent van een doorgaande super siddhasana. We hebben allemaal weleens Aziatische visuele kunst gezien van tantrische geliefden in seksuele vereniging die muziek instrumenten bespelen, poëzie lezen, mediteren, of in liefdevol gesprek zijn. Dit is over het algemeen niet het beeld van seks dat we in het westen hebben, of zelfs van tantrische seks. Maar dit is hoe dan ook wel wat echte tantrische seks is – langdurige pre-orgastische cultivatie van seksuele energie tijdens het vrijen.

Het is belangrijk om een aantal dingen te benoemen.

Ten eerste, tantrische seks is op zichzelf niet zo’n heel goed doel. Het staat niet op zichzelf als een yogabeoefening. Op zichzelf is tantrische seks een zwakke techniek voor het globaal reinigen van het zenuwstelsel. Meditatie en pranayama zijn hier de voornaamste technieken voor. Zodra er wat zuivering ontstaan is, kunnen traditionele bandha’s en mudra’s, siddhasana en kumbhaka erg bruikbaar zijn in het omhoog brengen van de seksuele energie. Dit leidt tot het ontstaan van extatische conductiviteit in de sushumna (wervelkolomzenuw) en de duizenden zenuwen in het lichaam. Tantrische seks kan hierbij voornamelijk voor de seksueel actieve yogi’s en yogini’s een rol spelen. Tantrische seks is niet iets wat we doen om seksueel actiever te worden. Het is iets wat kunnen gebruiken om onze yoga te verbeteren als we al seksueel actief zijn. Deze bespreking heeft dus niet als doel om iedereen aan te moedigen om meer seks in de tantrische modus te hebben. Als je licht tot gematigd actief bent in seksualiteit en je blij bent met je gevorderde yoga technieken, dan ben je in een hele goede staat van zijn. Duik niet vanwege deze lessen in seksuele escapades. Deze lessen over tantrische seks zijn voor mensen die al seksueel actief zijn en manieren zoeken om hun seksuele activiteiten in het algehele spectrum van hun yoga beoefening te brengen.

Ten tweede zal het voor sommigen als een slecht idee klinken om het orgasme wat op de achtergrond te houden terwijl we het vermogen ontwikkelen om seksuele energie oneindig in opwaartse richting te cultiveren. Het kan erop lijken dat we het kind met het badwater weggooien. Tenslotte is het orgasme het diepste genot wat we kennen in het leven. Dit is een normale en valide bezorgdheid, en we vragen terecht, “Hoe zit het met het orgasme? Wat gebeurt daarmee?”

Deze lessen zijn niet anti-orgasme. Het is zelfs zo dat het pad van de Gevorderde Yoga Technieken (AYP) een pad van genot is, een pad van extase. Een orgasme is een extatische reactie in het lichaam die wordt opgewekt door een bepaalde stimulatie – seksuele stimulatie die biologisch georiënteerd is op voortplanting. De staat van het zenuwstelsel die we “verlichting” noemen is ook een extatische reactie in het lichaam die opgewekt wordt door een bepaald type stimulatie. Dit is stimulatie die teweeg gebracht wordt door middel van gevorderde yoga technieken die biologisch georiënteerd zijn op de geboorte van ons bewustzijn in oneindig zuiver gelukzaligheidsbewustzijn en goddelijke extase.

Gaat verlichting ten kosten van het orgasme? Nee, verlichting is de bloei van een orgasme, een uitbreiding van het orgasme tot het in oneindige volheid bloeit in het gehele lichaam.

Ramakrishna heeft gezegd dat goddelijke extase is als ontelbare yoni’s (vrouwelijke geslachtsorganen) die in iedere atoom en iedere porie van ons lichaam in een continue orgasme zijn.

In het begin lijkt het dus alsof we iets belangrijks op de plank zetten. Maar wat we eigenlijk doen met de Gevorderde Yoga Technieken is dat we door het zuiveren en openen van ons zenuwstelsel de orgastische reactie vergroten tot kosmische dimensies. Daar vinden we extase die onbegrensd is in omvang en duur. Het is alleen een kwestie van het ontwikkelen van ons zenuwstelsel om te onthullen wat zich al in ons bevindt.

Het is door ons verlangen dat dit alles bereikt wordt. Iedere dag kiezen we opnieuw ons pad.

Oké, laten we verdergaan met de details van de technieken van tantrische seks.

De guru is in je.