Les T25 – Sri Vidya – de vervulling van tantra

Zoals in de eerste les hier is genoemd, is tantra in het oosten vaak afgekeurd als immoreel en in het westen (met groot enthousiasme) verkeerd begrepen als een seksuele cultus. Wat we ontdekken als we ons serieuze pad van yoga bewandelen is dat tantra alles omvat wat we doen, en waarschijnlijk heel veel dat we niet doen. Tantra is de meest allesomvattende benadering van yoga, en laat geen middel onbeproefd. Waar leidt dit allemaal naar toe? Wat is het eindpunt van tantra? Wat is de vervulling van tantra? In de hoofdlessen, en ook hier in de tantra lessen, hebben we gezegd dat de vereniging van de innerlijke polariteiten het doel is van alle yoga beoefening. Er zijn vele manieren om dit proces te beschrijven – op zoveel manieren als dat er spirituele tradities zijn in de wereld. Ongeacht van hoe het beschreven wordt, het gaat over hetzelfde proces van menselijke spirituele transformatie. Op het niveau van onze persoonlijke ervaringen in het lichaam, is het de samensmelting van onze gelukzalige innerlijke stilte die voornamelijk in diepe meditatie wordt gecultiveerd, met de extase in ons hele lichaam dat wordt gecultiveerd in de wervelkolomademhaling en de andere pranayama’s, bandha’s, mudra’s en tantrische seksuele methoden. Op het niveau van de tantrische mythologische metaforen is het de vereniging van Shiva en Shakti, die overeenkomen met de net genoemde directe ervaringen van stilte en extase.

De opkomst van Shiva, Shakti en hun uiteindelijke vereniging in ons, vormen samen de drie stadia van verlichting – Als eerste, 24/7 innerlijke stilte. Als tweede, 24/7 extase in het hele lichaam. En als derde, 24/7 extatische gelukzaligheid, het samenkomen van de goddelijke polariteiten van stilte en extase, waardoor een oneindige uitstroom van goddelijke liefde ontstaat, wat eenheid is. (24/7 betekent 24 uur per dag, 7 dagen per week) Als je het ontstaan van een bewust extatische resonantie voorstelt die in iedere atoom van het lichaam vibreert, wat zich voordoet tussen iedere kern en omringende elektronen, heb je een idee van de diepte van de transformatie. Het is in iedere cel en atoom in ons een oneindig kosmisch orgasme.

Deze vervulling van de goddelijke transformatie is beschreven in een schriftelijke en ervaringsgerichte tak van tantra die bekend staat als, “Sri Vidya,” wat “glorieuze kennis” betekent. Het is de kennis van extatische gelukzaligheid, uitgedrukt met wiskundige precisie. Als dat klinkt als een paradox, dan is het zeker een goddelijke, want goddelijke waarheid is een paradox. Als de waarheid als wild extatisch ervaren wordt, zal het de kant van spirituele precisie opgaan. Als het opgevat wordt als wiskundig precies, dan zal het ons spoedig doen uiteenvallen in extase. Dit is nergens beter tot uitdrukking gebracht dan in het heilige diagram van Sri Vidya, de Sri Yantra, soms ook Sri Chakra genoemd.

Links naar verschillende afbeeldingen in kleur kunnen onder het kopje “Sri Yantra” gevonden worden in de AYP links section op de Engelstalige website. Als je op het internet zoekt op “Sri Yantra” zal je vele verschillende versies van de Sri Yantra vinden, en eindeloze discussies erover. Misschien dat je er al bekend mee bent.

Sri Yantra beeld de doorgaande seksuele vereniging tussen Shiva (mannelijke centrale lingam bindu punt) en Shakti (vrouwelijke yoni driehoeken) in ieder atoom van de kosmos uit. In zijn geheel vertegenwoordigt de Sri Yantra de sushumna/wervelkolomzenuw, het zenuwstelsel, en de goddelijke vereniging die op iedere plek in ons ontstaat.

Wanneer je naar het Sri Yantra diagram kijkt, stel je dan voor dat je vanaf de basis (mulabandha) door de tunnel van de wervelkolomzenuw omhoog kijkt, waarbij iedere cirkel met halve manen en driehoeken een laag van de zeven chakra’s verbeeld. De buitenste cirkel van halve manen verbeeld de basis (muladhara). De centrale driehoek staat voor de kruin waar de vereniging van Shiva en Shakti zichtbaar wordt in het diagram (het bindu punt in de yoni driehoek). Feitelijk vindt de vereniging in iedere halve maan en driehoek van de Sri Yantra plaats, wat de vereniging in iedere cel en atoom van ons lichaam voorstelt, en ook de kosmos die zich in ieder van ons bevindt, wordt door de Sri Yantra verbeeld.

Deze verbintenis van polariteiten zit achter alles dat in ons en het universum in manifestatie is. We weten dit vanuit de moderne natuurkunde – de oneindige elektromagnetische aantrekking en aantrekking van de zwaartekracht tussen atoomdeeltjes en de fysieke voorwerpen van alle maten vormen ons universum.

Zonder de relatie tussen de polariteiten, zou hier niets anders zijn dan zuiver gelukzaligheidsbewustzijn. Wij menselijk wezens zijn zowel het universum als het zuivere gelukzaligheidsbewustzijn van waaruit het gemanifesteerd is. En we kunnen ons bestaan realiseren in beide aspecten als extatische gelukzaligheid en uitstromende goddelijke liefde.

We zijn net als hologrammen – iedereen is een microkosmos die de gehele macrokosmos bevat. Dit is waarom de effecten van yoga beoefening zo diepgaand zijn. We openen ons voor en worden het oneindige dat in en om ons heen is. Dit is een ervaring – voorbijgaand aan de rigiditeit van intellectuele theorieën. Alles wat we hoeven te doen is te gaan zitten en te mediteren om een voorproefje te krijgen onze oneindige dimensies! Sri Yantra is een beknopte manier om uit te beelden van dat wat er al is.

Wiskundig gezien, herschept de Sri Yantra het golfpatroon dat gevormd wordt door de vibratie van OM, het heilige geluid dat van nature zoemt in ons zenuwstelsel en wat ontdekt wordt als er meer zuivering en opening ontstaat. Het OM komt op door de medulla oblongata, de hersenstam, en gaat voorwaarts door het midden van het hoofd door het derde oog naar buiten. Het OM is geen klein, eigenaardig iets dat zich in ons afspeelt. Het is “brullende verwoestende extase” die in ons losbreekt, en staat gelijk aan de hoogste stadia van tantrische seksuele cultivatie. OM is kundalini in volle extatische vaart. Dus dit is de link tussen Sri Vidya, Sri Yantra en tantrische seksuele technieken.

Hoe zou je de Sri Yantra moeten gebruiken, als je er al gebruik van maakt? Sommige tradities gebruiken het als een object van meditatie. In deze lessen zullen we dat niet doen. Wanneer we het OM gaan ervaren, zal de Sri Yantra er ook zijn in ons. We worden de Sri Yantra wanneer we de extatische vibratie van OM manifesteren, wat het geluid is van kundalini/Shakti die haar Shiva in vervoering brengt. Wanneer dit in het gehele lichaam plaatsvindt, worden we de Sri Yantra zelf. De Sri Yantra verbeeldt ons zenuwstelsel in de hoogste staat van spirituele extase.

Wanneer je van tijd tot tijd naar de Sri Yantra kijkt, wees er dan bewust van dat het een verbeelding is van je opkomende spirituele dynamiek, en ook de extatische natuur van de kosmos. Het is zowel de microkosmos als de macrokosmos, en dat zijn wij ook. Het is een bevestiging en een herinnering van datgene wat we bewust aan het worden zijn door onze gevorderde yoga technieken, inclusief de technieken waar we hier in de tantra lessen over spreken. Het is samensmelting van het gehele lichaam in extatische gelukzaligheid waar we naar toe aan het groeien zijn, en dat is wat Sri Yantra is. Laat er geen afkeuring of misverstand over bestaan.

Er is geen verontschuldiging nodig om de menselijke spirituele transformatie tot het hoogste niveau te cultiveren. Dus aan de slag!

De guru is in je.