Les T30 – Vajroli mudra

Vraag 1: Ik heb een vraag over een mudra – vajroli mudra met het beheersen van retrograde ejaculatie. Zou je wat kunnen vertellen over hoe deze mudra beoefend kan worden?

Antwoord: Vajroli mudra, het intrekken van de seksuele vloeistoffen, is een van de technieken die van nature ontstaat wanneer men vordert in siddhasana en tantrische seksuele technieken door de verbondenheid van yoga. Dit betekent niet dat je er niet zelf aan kan werken om het te ontwikkelen. Maar het is alleen zinvol wanneer de innerlijke stilte en extatische conductiviteit zijn opgekomen en permanent aanwezig zijn in ons zenuwstelsel. Dat is wanneer de seksuele energie het grootste spirituele effect heeft in het lichaam. De blokkeer methode die hier in de tantralessen is behandeld is de vereenvoudigde versie van vajroli, en een stuk makkelijker om vanaf dag een te doen. Als het zenuwstelsel zich zuivert en opent, zal het blokkeren van nature leiden tot volledige vajroli.

Vraag 2: Je noemt dat door de volgehouden beoefening van siddhasana, vajroli vanzelf ontstaat. Is dit ook je eigen ervaring?

In vajroli is het zo dat de inspanning zit in het terugtrekken van de seksuele vloeistoffen naar de blaas, wat vervolgens direct uit geplast wordt. Wat is dan de zin van vajroli wanneer er geen sublimatie van de seksuele vloeistoffen naar het brein plaatsvindt (deze vraag is van toepassing op de vereenvoudigde versie van vajroli die je hebt beschreven).

Ik heb enig succes met vajroli – ik hoef niet op het perineum te drukken om te blokkeren wanneer ik asvini, mulabandha en uddiyana gelijktijdig doe en ik langzaam adem. Het heeft hetzelfde effect als het drukken op het perineum. Maar in beide gevallen gaat het sperma direct naar de blaas. Op het moment dat het gebeurt kan ik gelijk het verlies van ojas voelen. Hoe kunnen we werkelijk de seksuele energie sublimeren in plaats van het uiteindelijk toch weg te laten stromen.

Antwoord: Ware vajroli gaat niet alleen om het behouden van het sperma tijdens de zaadlozing, al is dat waar iedereen het altijd over heeft. Met opkomende innerlijke stilte en extatische conductiviteit (kundalini) in het zenuwstelsel, is er een constante afgifte van sperma bij de basis (muladhara), en constante opname in de blaas en daaraan voorbij. Dan stopt het innerlijk bedrijven van de liefde nooit. De blaas heeft een hogere modus van functioneren, wat de energie omhoog brengt naar de hogere neurobiologie. Dit is ook in les #T11 behandeld. De spirituele biologie vindt ook plaats in het maagdarmstelsel, en is erg goed waarneembaar wanneer de kundalini aanzienlijk in beweging is – een vermenging van lucht, voedsel en seksuele essenties. Het kan vanaf het maagdarmstelsel gevolgd worden tot aan het hoofd, en in de vorm van nectar weer terug het maagdarmstelsel in.

Ja, ik heb zelf de soort vajroli die continue doorgaat, en ook in grote mate tijdens ejaculatie, al gebruik ik nog steeds de blokkeermethode om het te ondersteunen als het nodig is. Het belangrijkste is dat de stroom van seksuele energie continue omhoog getrokken wordt, 24/7, en dit wordt het beste gestimuleerd door gedurende lange tijd dagelijks een volledig scala aan gevorderde yoga technieken te doen. (24/7 betekent 24 uur per dag 7 dagen per week)

Net zoals we ook nog steeds ontlasten wanneer de spirituele biologie actief is in het maagdarmstelsel, zo blijven we ook urineren wanneer de spirituele biologie actief is in de blaas. Wanneer de hogere spirituele biologie eenmaal gevestigd en stabiel is, worden deze functies erg krachtig en onwankelbaar. Dan maak je je niet zo druk meer over het uitvoeren van vajroli. Net zoals met siddhasana vervaagt de mechaniek van vajroli in het doorgaande functioneren van onze spirituele biologie, en wanneer dat stadium is bereikt zal je het niet veel aandacht meer geven. Tegen die tijd zijn we vertrokken in extatische gelukzaligheid en bubbelt de goddelijke liefde vanuit ons naar buiten. Dit is hoe we verlicht worden door de seksuele energie die van binnen omhoog stroomt.

Ongetwijfeld is het beter om een constante, gelijkmatige stroom van seksuele essenties te hebben die de hogere biologie instroomt en nauwelijks beïnvloed wordt door urineren, dan een grote vermenging te hebben van een herstelde zaadlozing, of door blokkeren of door vajroli, wat dan vervolgens grotendeels verloren gaat in de volgende keer urineren. Vandaar de keuze voor het ontwikkelen van pre-orgastische en holdback-achtige tantrische technieken, welke de opwaartse cultivatie van seksuele energie op de lange termijn cultiveren als een natuurlijk onderdeel van het neurobiologisch functioneren.

Dit alles is ook op vrouwen van toepassing, waarbij de werking bijna hetzelfde is.

De guru is in je.

Toevoeging – een andere vraag over vajroli

Vraag: In januari ga ik, zoals ik ieder jaar doe, naar India. Kan je me plekken aanraden waar ik gerenommeerde training kan krijgen in vajroli mudra? Het hoort onder begeleiding gedaan te worden, zoals je het vast en zeker met me eens bent.

Antwoord: Ik ken geen plek waar je specifiek voor vajroli training naar toe kunt gaan. In de meeste tradities is het zo dat je er niet zomaar naar toe kunt gaan voor training in een specifiek onderdeel. Er wordt van je verwacht dat je voor een bepaalde tijd een toegewijde leerling bent voordat je technieken ontvangt – en dan in de voorgeschreven volgorde verspreid over een lange tijd.

Zoals je weet, wijkt de AYP hier van af. Ik ben het er niet mee eens dat dit soort dingen volgens extern leerlingschap of een schema geleerd moeten worden, of dat het noodzakelijk is om dit onder strikte begeleiding te leren. Al zou het zeker niet schadelijk zijn als het beschikbaar zou zijn. We praten hier over de spirituele evolutie van het menselijke zenuwstelsel. Welk mens zou daar de leiding over moeten hebben? De aspirant! Met krachtige bhakti, duidelijke instructies en gezond verstand, kan haast iedere spirituele techniek goed genoeg beheerst worden door de beoefenaar om goede resultaten te behalen. Met regelmatige beoefening zal de natuur voor de rest zorgen.

Vajroli is geen apart trainingsonderdeel. Het maakt deel uit van de natuurlijk evolutie richting brahmacharya (niet noodzakelijk de celibataire variant – zie les #T9 voor meer informatie). Het ontstaan van vajroli heeft meer te maken met bhakti en het opkomen van extatische conductiviteit dan een les die we er misschien over krijgen. Je hebt hier overduidelijk de bhakti voor. Als je constant in je beoefening bent, waar mulabandha/asvini, uddiyana/nauli en siddhasana onderdeel van uitmaken, dan zal je goed op weg zijn naar het ontwikkelen van vajroli. Als je gemotiveerd bent om de zaadlozing te blokkeren door de methode in de lessen (#T5) beschreven, dan ben je er nog dichter bij. Meditatie en de wervelkolomademhaling komen natuurlijk voor deze technieken. Deze technieken zijn allemaal voorwaardelijk voor vajroli. Het is een natuurlijke progressie.

En ter herinnering – vajroli is niet voornamelijk gericht op het behouden van het sperma tijdens of na een orgasme. Als onze motivatie om vajroli te leren voortkomt uit de wens om een zaadlozing te voorkomen tijdens het vrijen, dan zal ons doel veel beter gediend worden door het leren van de holdback methode, wat niet alleen het sperma behoudt, maar ook blijvende extatische gelukzaligheid in beide partners cultiveert.

Vajroli is constante, automatische absorptie van seksuele essenties in de blaas en de omringende neurobiologie. Bij degene die volledig actieve extatische conductiviteit (kundalini) hebben, is vajroli een proces dat 24 uur per dag doorgaat en nauwelijks opgemerkt wordt. In dat geval ervaart de beoefenaar “constant komen” (zie de volgende les). Ik wens je succes op je pad. Volg je bhakti en geniet ervan!