Les T32 – Menstruatie, yoga en amaroli

Vraag: Ik heb echt genoten en geleerd van de wijsheid die je doorgegeven hebt in deze lessen en in de hoofdlessen. We zijn gezegend dat je zoveel vragen wil en kan beantwoorden waarvan de antwoorden ons voor zolang ontgaan zijn.

Ik vraag me af of je een tantrische of yogische techniek kent die een vrouw kan gebruiken om de menstruatie te minimaliseren of tijdelijk te stoppen. Ik heb in verschillende bronnen gelezen dat vrouwen de Taoïstische “microcosmic orbit” beoefenden om dit bereiken, en daarbij het energieverlies konden voorkomen dat de menstruatie met zich meebrengt. Als je een dergelijke techniek kent, is er een voor celibatairen?     

Antwoord: Het kan zijn dat het gebruik van de Taoïstische “microcosmic orbit” (ademen) effectief is voor het verlichten van de menstruatiecyclus maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik heb al vele jaren niets met de “microcosmic orbit” gedaan omdat ik me gericht heb op yogische wervelkolomademhaling methoden, welke eenvoudig en effectief zijn voor spirituele transformatie. Dat zijn de methoden hier in de lessen – de wervelkolomademhaling en wervelkolom bastrika in het bijzonder. Deze methoden zullen, samen met diepe meditatie en de andere technieken in de lessen, zorgen voor een geleidelijke uitbreiding van de seksuele functie in opwaartse richting in ons zenuwstelsel. Dit is inclusief een opwaartse verschuiving van de energiestromen in de menstruatiecyclus.

Iets anders om eens naar te kijken, en wat tot op heden nog niet in de lessen behandeld is, is “amaroli.” Dit is urine therapie. Er kunnen goede gezondheidsresultaten mee worden bereikt, onder andere het normaliseren van problemen met de menstruatie. Als je er op internet naar zoekt kan je veel goede informatie vinden. Je kan ook een aantal links met betrekking tot amaroli vinden in de AYP links section op de Engelstalige website. Ik wens je alle succes op je gekozen spirituele pad.

De guru is in je.

Toevoeging – Hier is een andere V&A die ingaat op amaroli:

Vraag: Omdat ik al sinds lange tijd yogi ben, vind ik je lessen eersteklas. Maar als de lessen werkelijk “gevorderd” zijn, waarom ben je dan nog niet verder ingegaan op amaroli? Ik heb niet alleen veel van mijn spirituele vooruitgang te danken aan amaroli, maar ook mijn goede gezondheid. Als er ergens een plek is waar de spirituele voordelen van deze weinig gewaardeerde techniek gedeeld kunnen worden, is het hier in de AYP lessen. Wat zeg je ervan?

Antwoord: Ik moet toegeven dat we tot op heden terughoudend geweest zijn met het dieper ingaan op amaroli. Waarom? Stigma. Je hebt gelijk. Het zou uitgebreider besproken moeten worden. Dat is alleen maar eerlijk, omdat ik zelf ook al sinds geruime tijd profiteer van deze techniek. We zijn in deze lessen al met een aantal controversiële technieken gestart – siddhasana, kechari, kumbhaka, tantrische seksuele technieken enzovoorts – en hopelijk hebben we de essentiële principes en technieken voldoende ontsluierd zodat iedereen er goed gebruik van kan maken in hun eigen yoga routine. Amaroli vormt een klasse op zich, omdat het een groot paradox bevat.

Aan de ene kant loopt amaroli vol tegen een van de grote negatieve stigma’s van de Westerse maatschappij aan – de walging die zovelen hebben bij de gedachte aan het drinken van hun eigen urine. In het oosten is het niet zo’n stigma, want de beoefening en de kennis van de voordelen van amaroli zijn al duizenden jaren bekend. Al is het zo dat het in deze tijd eenvoudig is om Westers opgeleide mensen uit het Verre Oosten te vinden die dezelfde afkeer hebben ontwikkeld.

Aan de andere kant is het klinisch bewezen dat amaroli enorme gezondheidsvoordelen heeft, en misschien wel een van de meest genezende tonics allertijden is. Zoveel zelfs dat farmaceutische bedrijven, in sommige gevallen, ons in pilvorm verkopen wat we kosteloos en met een veel hogere kwaliteit konden verkrijgen in onze eigen toiletten. Shhhh… dat is een handelsgeheim van de industrie.

De waarheid is dat dagelijkse urine therapie een van de beste dingen is die een ieder van ons kan doen als een preventief middel om ziekte te voorkomen, en sneller te genezen van bijna iedere ziekte waar we aan lijden. Hoe komt dat? Terwijl het nog steeds niet volledig begrepen wordt, zijn onderzoekers het er over het algemeen over eens dat urine therapie de aanwezigheid van honderden (of misschien duizenden) vitale elementen en verbindingen versterkt. Daarnaast maakt het ons immuunsysteem krachtiger dan wat het anders geweest zou zijn. Hoewel het minder goed begrepen wordt, is aangetoond dat amaroli een zuiverend effect heeft in het lichaam. Dit alles is al best indrukwekkend, en we hebben de spirituele voordelen ervan nog niet eens besproken. Dus hoe zit het met de spirituele voordelen? Laten we er stap voor stap doorheen gaan.

Het is vermeldingswaardig dat amaroli tot ons komt vanuit eeuwenoude bronnen, niet voornamelijk om de medicinale waarde, maar om de waarde die het heeft als spirituele techniek. De 500 jaar oude Hatha Yoga Pradipika, een uitgebreid geschrift over yoga, behandelt amaroli. Een 5000 jaar oud geschrift genaamd Damar Tantra bevat veel details over amaroli. In beide geschriften omvat het doel van amaroli het ontwikkelen van fysieke gezondheid, maar gaat er ver aan voorbij, tot in het rijk van verlichting. Hoe kan onze dagelijkse ervaring van het leven veranderd worden door het beoefenen van amaroli? Is het het waard om onze lang gekoesterde afkeer voor dit soort dingen te overkomen? Reken maar.

Als we de moed kunnen verzamelen om het te proberen, is het verstandig om klein te beginnen en het rustig op te bouwen. Is dat niet hoe het met de meeste dingen in ons leven gaat, inclusief onze yoga beoefening? Een vol glas urine wordt gezien als een volledige dagelijkse dosis, ongeveer 175 tot 225 milliliter. Maar we kunnen beginnen, als dat nodig is, met een paar druppeltjes urine gemengd met wat water in een glas. Wanneer we starten met de beoefening van amaroli is de richtlijn om het als eerste in de ochtend te doen, wanneer dat ook voor je is. Wanneer we de urine opvangen, vang het midden van de stroom op, wat betekent dat je het opvangt nadat het gestart is en voordat het eindigt. Zoals met zoveel dingen zal de eerste keer beangstigend zijn, zelfs als het met water gemengd is. Geloof mij maar, je zult er niet aan doodgaan. Drink maar op!

Ben je er nog? Goed. Zo erg was het niet, toch? Als je dit onder de douche doet en/of direct voordat je je tanden poetst in de ochtend, zal er tegen de tijd dat je de badkamer verlaat geen spoor meer te bekennen zijn van een geur of iets dergelijks. Niet dat het je na een paar weken nog iets uit zal maken. Het is een smaak waar je aan went, en het zal al snel niet meer aanstootgevend zijn voor de beoefenaar. Maar als je je schoonmoeder een dikke zoen geeft direct na het doen van amaroli, en je hebt niet je tanden gepoetst of eerst wat sap of iets dergelijks gedronken, zou ze er iets van kunnen merken. Na een aantal dagen amaroli ben je misschien verrast om te merken dat je het veel makkelijker vindt dan je gedacht had. Het is geen enkele moeite als de psychologische barrière eenmaal doorbroken is. Het is een stuk eenvoudiger dan siddhasana of kechari, en zeker makkelijker dan het leren van tantrische seks. Het is een relatief korte reis van een paar druppels tot een paar slokken. Voor je het weet is het glas praktisch vol en verdwijnt het weer in je. Dat is de dagelijkse beoefening van amaroli. Het heeft niet meer omhanden dan dit – behalve tijd. Hoe langer we het als dagelijkse beoefening doen des te meer zullen de voordelen zich opstapelen.

Het is niet nodig om iedere ochtend een vol glas urine te drinken. Het kan zelfs onwenselijk zijn op bepaalde momenten, of voor bepaalde mensen. Er zijn verschillende factoren die de dosis kunnen doen variëren. Een is de beschikbare hoeveelheid. Een ander is de kwaliteit. Als we sterk gekruid, gezouten of vet voedsel hebben gegeten, zal de urine niet zo goed zijn, zowel qua smaak als in werkzaamheid. Onze oude vriend, “self-pacing” (het bepalen van je eigen tempo) zal ook hier een rol spelen. Als we teveel amaroli doen kunnen we symptomen hebben die lijken op degene die we ervaren als we teveel van de gevorderde yoga technieken doen – waarbij er teveel onzuiverheden tegelijkertijd uit het zenuwstelsel naar buiten komen door overmatige zuivering die van binnen plaatsvindt. Wanneer we enig ongemak ervaren dat gerelateerd is aan amaroli, weten we dat we een stapje terug moeten doen tot alles weer tot rust is gekomen. We weten ondertussen hoe we dat moeten doen toch? We beoefenen geen technieken op het niveau dat het onaangenaam wordt. Amaroli is in dit opzicht niet anders dan de andere yoga technieken. Dus als een vol glas teveel blijkt te zijn, probeer dan een half glas. Als dat teveel is, meet het dan af in slokken, en ontdek wat voor jou de juiste dosis is. Voor sommigen zal het heel weinig zijn, en weer meer voor anderen. Iedereen is verschillend. En je zal ontdekken hoe het voor jou werkt als je er mee start. In alle yoga is het vinden van de balans tussen de beoefening en onze dagelijkse activiteiten een belangrijk onderdeel van het proces. Gelukkig is het zo dat, als we al enige tijd op het yogapad zijn, de juiste begeleiding altijd lijkt te komen. Wees flexibel in dat opzicht.

Nadat we gedurende een aantal weken amaroli hebben gedaan, merken we misschien dat er iets verandert. Op de een of andere manier voelen we ons sterker van binnen – alsof er wat zwakke plekken in ons opgevuld zijn. “Innerlijk robuust” is een uitdrukking die opkomt. Misschien hebben we deze zwakke ruimtes in ons nooit opgemerkt maar we kunnen voelen dat er iets opgevuld is in ons. Dat we ons gezonder zullen voelen is vanzelfsprekend. Ja, zeker gezonder. Maar er is meer, iets dat voorbij gaat aan het gevoel van een krachtigere, stabielere aanwezigheid. We voelen dat ons bewustzijn ook stabieler wordt. Een manier om dit te begrijpen is om het lichaam en zenuwstelsel te zien als een voortuig voor ons bewustzijn. Wanneer we de kwaliteit van ons lichaam en zenuwstelsel versterken op de meeste subtiele fysieke laag, op het celniveau, zullen we merken dat we in een krachtiger en betrouwbaarder voertuig leven voor ons bewuste zelf.

Wanneer we voor onze beoefening gaan zitten zal deze geleidelijke verandering, die door amaroli teweeg wordt gebracht, ook merkbaar zijn. De kwaliteit van onze innerlijke stilte in meditatie verdiept en verruimt zich. De extatische energieën die we in de wervelkolomademhaling, kumbhaka en gerelateerde technieken gecultiveerd hebben, worden levendiger en helderder. Het hele geheel gaat een paar tandjes omhoog wanneer amaroli aan het dagelijkse schema wordt toegevoegd. En het wordt alleen maar beter. De effecten van amaroli zijn cumulatief, en gaan steeds dieper gedurende de maanden en jaren van onze dagelijkse beoefening, dit geldt zowel voor amaroli als voor de rest van onze gevorderde yoga technieken.

Wat is het dat de omstandigheden bepaalt voor verlichting in een menselijk wezen? We hebben vaak gezegd dat het een neurobiologische verandering is die betrekking heeft op ons zenuwstelsel en het gehele biologische functioneren in ons. Met ander woorden, een eerste voorwaarde voor verlichting is het verhogen van het innerlijke functioneren van het menselijke lichaam naar een veel hoger niveau. Dan zal ons voertuig van bewustzijn in staat zijn om buitengewone uitdrukkingen te geven aan de goddelijke mogelijkheden die in ieder van ons aanwezig zijn. Deze verandering teweeg brengen is het doel van yoga. We werken systematisch met onze mind, ons lichaam, onze emoties, onze adem, en onze seksualiteit om deze transformatie te bewerkstelligen. Met amaroli versterken we de chemische samenstelling van ons lichaam op het meest verfijnde niveau, helemaal tot op het niveau van de atomen en moleculen. Dit creëert een fysiologisch fundament dat ons een voordeel geeft wanneer we alle andere gevorderde yoga technieken beoefenen die ons voortbewegen op onze weg naar verlichting.

En, natuurlijk, genieten we in het dagelijkse leven met iedere stap op de weg van de voordelen van onze yogabeoefening. Dat is de rol van amaroli.