Les T1 – Wat is tantra yoga?

Het is grappig om te zien hoe er een beeld van tantra yoga is gevormd en hoe dit in onze moderne samenleving langzaam mainstream geworden is. Het algemene heersende beeld van tantra in deze tijd is dat tantra over seks gaat – betere seks, meer extatische seks, meer “spirituele seks.” Tantra is uitgegroeid tot “seks, seks, seks!” Hebben we een eenkennig denken, of hoe zit dat! Het is iets dat heel natuurlijk is. Voor de meeste van ons is de piekervaring van het leven in seksualiteit te vinden, met name in het overweldigende genot van een orgasme. Het is dus geen verrassing dat we een door seks geobsedeerde cultuur zijn – meestal ervoor, soms er tegen, maar altijd met ontzag ervoor. We weten allemaal dat seks ons op de een of andere manier verbindt met een grotere dimensie van wie we zijn. Het is een feit dat seks ons verbindt in liefde, familie, en uiteindelijk in onze spiritualiteit. Natuurlijk zijn we dus geobsedeerd door seks. Het ligt aan de basis van alles dat we zijn. Het definieert ons. We hebben allemaal een diep verlangen om permanent samen te smelten met de extase die bevat wordt in dat wat we “seks” noemen.

Om het ultieme mysterie van seks te ontrafelen doen we er goed aan om het vanuit een breed perspectief te bekijken. En dit is waar tantra van pas komt.

Wat als ik je vertel dat tantra voornamelijk over meditatie, pranayama, bandha’s, mudra’s en asana’s gaat? Al die dingen waar we in de Gevorderde Yoga Technieken (AYP) over hebben gesproken. Het is waar dat tantra voornamelijk hierover gaat. Ja, zoals we al vroeg in de hoofdlessen hebben gezien gaat het ook over seksualiteit. We zijn het onderwerp seksualiteit niet uit de weg gegaan omdat het verbonden is met ons algehele verlichtingsproces. Het is niet mogelijk om verlichting te bereiken wanneer onze seksualiteit niet in het proces van yoga geïntegreerd wordt – het proces van vereniging tussen ons innerlijke goddelijke zelf en de buitenwereld. Om ons zenuwstelsel in die richting te ontwikkelen moet de rol van seksuele energie besproken worden.

Tantra betekent “samen geweven” of “twee volheden als een.” Het betekent eigenlijk hetzelfde als yoga, met wat intimiteit toegevoegd. Tantra erkent direct vanaf het begin dat er twee polariteiten zijn die op extatische wijze samen moeten smelten om verlichting te laten ontstaan – Vader hemel en Moeder aarde, mannelijke en vrouwelijke energieën, Shiva en Shakti, yin en yang – en dat deze polariteiten zich in ons bevinden, in ons zenuwstelsel. We hebben dit al vanuit verschillende praktische oogpunten in de hoofdlessen besproken.

Tantra is de meest veelomvattende van alle yogasystemen en benadert het leven als twee realiteiten die samengebracht moeten worden in het menselijke zenuwstelsel. Binnen tantra vallen onder andere mantra yoga, kundalini yoga, hatha yoga, ashtanga (acht ledenmaten) yoga. De technieken in deze traditionele yoga systemen bestaan uit wat de “rechtshandige” stroom van tantra genoemd wordt. Daarnaast is er ook de “linkshandige” stroom van tantra die zich bezighoudt met het laten doordringen van zuiver gelukzaligheidsbewustzijn in de genietingen van een sensueel leven in de materiele wereld. De linkshandige stroom is niet tegen zintuigelijke genietingen. Het is juist zo dat ze er gebruik van maken voor spirituele doeleinden. De linkshandige stroming is als het ware de onderbuik van yoga, het deel waar de gerespecteerde burgers van weg horen te blijven. Dat is in ieder geval het traditionele gezichtspunt. Dat was voordat de hippie generatie met tantra aan de haal ging. Nu is het een respectabel iets om linkshandige tantra te beoefenen. Dat is in ieder geval in het westen zo. Misschien hebben westerlingen niets te verliezen omdat ze om te beginnen al zo ondergedompeld zijn in een materiele levenswijze. Waarom zou je dan ook niet het spirituele aspect in deze materiele levenswijze brengen. Op die manier hebben we het beste van twee werelden. Deze benadering lijkt in alle opzichten op linkshandige tantra.

In de tantralessen zullen we ons dus richten op de linkshandige tantra aangezien dit betrekking heeft op de seksuele methoden. Je zal merken dat we verbindingen zullen maken met dat wat we in de hoofdlessen al besproken hebben. Daar hebben we al een volledige introductie van kundalini (“een codewoord voor seks”) gehad, en we zijn begonnen met het omhoog brengen van seksuele energie in ons zenuwstelsel door middel van belangrijke gevorderde yoga technieken zoals mulabandha, sambhavi, siddhasana, yoni mudra kumbhaka, nauli, kechari en bastrika. Deze technieken zijn allemaal verwerkt in de tweemaal dagelijkse routine van beoefening en kunnen stapsgewijs beoefend worden al naar gelang je capaciteit.

Alles wat we tot nu toe gedaan hebben is van de basis (muladhara) af aan omhoog gericht geweest, boven siddhasana, wat de systematische stimulatie van het perineum is. Nu gaan we als het ware onder siddhasana. Dit is noodzakelijk. Want als we geen grip krijgen op de enorme stromen van prana die aanwezig zijn in de seksuele handeling, zullen we ervaren dat we beperkt zijn in wat we spiritueel gezien in ons zenuwstelsel kunnen bereiken. Dit betekent niet dat we celibatair hoeven te gaan leven. Het betekent dat we een aantal intelligente methoden zullen bekijken om onze seksuele activiteiten meer in lijn te brengen met onze spirituele aspiraties. Het zal je misschien verbazen om te ontdekken dat intelligente spirituele seks veel leuker is dan de alledaagse seks die soms wordt gekarakteriseerd door de woorden, “Erop en erover.”

Laten we er mee aan de slag gaan.

De guru is in je.