Les T10 – Seksuele genezing

Vraag: De spirituele aspiraties van tantrische seks zijn nobel zoals je ze beschrijft, maar ik vind het lastig om het probleem van mannelijk uithoudingsvermogen te tackelen zonder een meer aardse beloning. Als ik door dit alles heenga, zal het dan mijn huwelijk helpen? En dan vooral, zal mijn vrouw meer interesse krijgen in het hebben van een intieme relatie met me?

Antwoord: De mensheid zit nogal in een moeilijke situatie wat betreft seksualiteit. We zijn de bewaarders van deze grote kracht die ons door God gegeven is, maar we zijn nog op zoek naar de volwassenheid om er verantwoordelijk mee om te gaan. Als gevolg hiervan is seksualiteit de oorsprong van veel van het verzwakkende karma dat we leven na leven met ons meedragen.

Al is seksualiteit zelf niet echt het probleem. Het probleem is de onvolwassenheid van ons menselijke zenuwstelsel. We zijn een “tussen-” soort op de schaal van evolutie. Tussen het dierenrijk en het rijk met de goddelijke wezens in. We zijn een soort in transitie. Deze overgang hangt nauw samen met de kennis van yoga, de kennis van menselijke spirituele transformatie.

De oerkracht van seksualiteit regeert de planeet met als doel het laten voortbestaan van de vele soorten. In het planten- en dierenrijk functioneert dit met een indrukwekkende harmonie. In het mensenrijk, waar de mind en vrije wil samen met seksualiteit macht hebben, is het niet zo harmonieus.

En wat heeft dit alles te maken met het verleiden van iemand van het andere geslacht naar de slaapkamer? Alles!

Seksueel gesproken zijn wij het ras van de “rondlopende gewonden,” keer op keer verwond door de onvolwassen processen van interactie tussen de genotszoekende mind en seksualiteit. Ons gevoel van zelf zit er in besloten, en 99% ervan ligt opgeslagen onder de oppervlakte van ons bewustzijn in het zogenaamde onderbewuste. Veel van de obstructies waar we in de hoofdlessen over praten zijn gerelateerd aan deze seksuele ontwrichtingen die in de loop van vele levens hebben plaatsgevonden. Er zijn andere soorten obstructies, maar de obstructies die door onzuiver seksueel gedrag zijn gecreëerd zijn in ieder van ons een grote invloed. Dit is waar mensen zoals Sigmund Freud ook op hebben gewezen.

We hebben dus genezing nodig. Dat zal zeker komen door de dagelijkse beoefening van yogadisciplines. We hoeven nauwelijks over seks na te denken wanneer de zuivering aan de gang is terwijl we de “rechtshandige” disciplines van gevorderde yoga technieken doen zoals besproken in de hoofdlessen. Het is best een luxe manier om de onderbewuste puinhopen op te ruimen. Als je geen seksualiteit nodig hebt, en je hebt rechtshandige technieken, dan zit je gebakken.

Voor diegene die seks nodig hebben, hebben we de “linkshandige” disciplines. Dat is een ander verhaal. Het is alleen voor paren, weet je. Alleen de dapperen gaan hier binnen.

Hoe zeg je je vrouw dat het je spijt voor de 100.000 jaar van misbruik? Niet dat je direct verantwoordelijk bent. Maar iemand moet “sorry” zeggen. Dan kan jij dat net zo goed zijn. En jij hebt de verontschuldiging net zo hard nodig als zij dat heeft. We zijn allemaal mannen en vrouwen geweest gedurende ontelbare levens. We hebben nu allemaal het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke in ons, gewond, verdeeld, slapend, en niet op ons gemak om op iedere plek in ons naar de goddelijke slaapkamer te komen. We zijn net zo geblokkeerd en dysfunctioneel in het innerlijk bedrijven van de liefde als dat we dat zijn in het uiterlijk bedrijven van de liefde. Deze twee lopen parallel aan elkaar. Als de een gezond is, zal de ander dat ook zijn. Iedereen heeft een verontschuldiging nodig voor de misstanden uit het verleden. Miljoenen en miljoenen aan misstanden uit het verleden zijn voortgebracht door het steeds krachtiger wordende mentale vermogen in een onvolgroeid zenuwstelsel. Niemand heeft schuld, maar we zouden er wel allemaal spijt van moeten hebben, en elkaar moeten troosten. De pijn zal tot een einde komen, we groeien op.

Dus, begin met zachte aanraking, niet voor seks, maar om een eeuwigheid aan pijn te verzachten, voor liefde. Dat is een goede plek om te beginnen. Durf je oprechte tantrische geliefde te vertrouwen. Het vraagt om veel moed. Dit kan alleen maar door welwillend te delen, en meer voor de ander te zorgen dan voor onze eigen seksuele obsessies. En dit is waar de tantrische methoden hun intrede doen. Als een man meester geworden is over zijn zaad, zal hij bij lange na niet zo geobsedeerd zijn. Hij zal tijd hebben om voor de godin te zorgen die van hem houdt en die zijn onvoorwaardelijke liefde nodig heeft.

Meestal zal het erop lijken dat zij degene is die de koestering nodig heeft. Maar ze is niet alleen in haar behoefte. Mannen zijn ook gewond. Ze verbergen het. Het is in onze maatschappij mannen niet toegestaan om kwetsbaar te zijn. Ieder teken van kwetsbaarheid wordt gezien als zwakte, en dan wordt de instinctieve beschermende rol van de man in gevaar gebracht. Dus zowel de man als de vrouw hebben koestering nodig. Daar kan je vanuit gaan. Beiden hebben zachte aanraking nodig. Beiden hebben de behoefte om met iemand te slapen die geen verwachtingen heeft. Kan je dat met je geliefde – zonder verwachtingen in de tedere lepeltjeshouding? Als je vorderingen maakt met de tantrische seksuele methoden in deze lessen zal je in staat zijn om dat te doen, en niet na eerst je vitaliteit uit te putten. In plaats daarvan kan je samen intiem zijn met volledige seksuele vitaliteit, zonder dat het seksueel is gebruikt, zonder iets te verwachten van je geliefde. Dat is de kracht van tantrische seks, de kracht om vitaal met prana te zijn, zonder verwachtingen, in staat om te koesteren. Het is een hoger functioneren van ons zenuwstelsel, en de wijze waarop we voorbij zullen gaan aan de onvolwassen uitdrukkingen van seksualiteit.

Als we met de methoden en principes aan de slag gaan, kunnen we op weg naar seksuele genezing. Wat is seksuele genezing? Ten eerste niet meer verwondingen creëren. Dat ontstaat als ons gedrag naar de andere sekse volwassener wordt – meer koesterend . Ten tweede is het het loslaten van obstructies die in het verre verleden en in dit leven zijn opgebouwd. Het is mogelijk om het allemaal los te laten met de rechtshandige en linkshandige methoden van tantra. Wanneer we eenmaal onderweg zijn, en het is voor beide partners helder wat de reis is, is het een nieuwe wereld. Wie zal er dan niet aangetrokken worden tot de kamer van liefde?

Je ziet dus dat er een aards voordeel zit aan het ontwikkelen van het mannelijke uithoudingsvermogen. Het is de eerste stap op weg naar genezing – seksuele genezing. Het kan op korte termijn de kwaliteit van een relatie drastisch veranderen. Alleen al besluiten om er samen aan te werken zal al een enorme stap voorwaarts zijn in de relatie. Dat is de eerste beloning. De beloning op de lange termijn is nog groter – oneindige extatische gelukzaligheid!

Een Amerikaanse film die een aantal jaar geleden uitkwam wordt aangeraden voor meer perspectief op het onderwerp van seksuele genezing. De film heet “Bliss,” met de acteurs Craig Sheffer, Sheryl Lee en Terence Stamp. Het is een hedendaags verhaal over de relatie van een pas getrouwd stel. Het is vermakelijk, erotisch, en ook een serieuze studie van relaties, seksuele genezing en genezing van de psyche. Je kan het waarschijnlijk vinden in de lokale videoland. Het is niet alles wat we hier in de Gevorderde Yoga Technieken (AYP) bespreken, maar het illustreert een aantal sleutelpunten over seksuele relaties die we hier hebben besproken heel goed.

De guru is in je.